Innoveer, simuleer en integreer
Danny Vanrijkel Fabriek Logistiek

Innoveer, simuleer en integreer

Sector technologie & innovatie - Fabriek Logistiek

Een ‘fabriek’ waar je in alle vrijheid en objectiviteit alle aspecten van logistiek kan testen? Die plek bestaat. Welkom bij Fabriek Logistiek in Gent, het enige Belgische praktische testcentrum waar alle relevante toepassingen, technologieën, expertise en opleidingsfaciliteiten onder één dak huizen.

Als alles volgens plan verloopt, is Fabriek Logistiek op dit ogenblik ‘open for business’. We hadden in de laatste rechte lijn naar de opening een gesprek met Danny Vanrijkel, projectmanager business development bij POM Oost-Vlaanderen. Van stress is echter geen sprake, want het project gaat al geruime tijd over de tong. In positieve zin. Maar wat is Fabriek Logistiek precies en welke partners hebben er hun schouders ondergezet?

Danny Vanrijkel: “Laat mij eerst even toelichten wat de rol van de POM hierin is. Het Oost-Vlaams provinciebestuur bepaalt – binnen haar beleidsdomeinen – de koers en legt de beleidsaccenten vast. De POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) heeft als taak het economisch beleid uit te voeren en te vertalen naar concrete acties, en daaronder valt ook dit specifieke project. Want de verdere uitbouw van slimme logistiek staat hoog op de agenda in Oost-Vlaanderen, aangezien de provincie over heel veel troeven beschikt om uit te groeien tot een logistieke topregio. Zo hebben we hier twee zeehavens, namelijk North Sea Port en de Waaslandhaven, die zich ook op het grondgebied van onze provincie bevindt. Bovendien bevinden we ons hier op het kruispunt van de E40 en E17, twee snelwegen die voor veel verbinding zorgen in Europa. Dan hebben we ook nog de Schelde en de Leie die belangrijk zijn voor het transport over de waterwegen richting hinterland.”

Danny_Vanrijkel_Fabriek_Logistiek

STERCK. Wat houdt die opdracht dan concreet in?

Danny: “We willen innovatie aanwakkeren bij de ondernemers, omdat we merken dat er op veel plekken nog ruimte is voor verbetering, en zéker op logistiek vlak. Gelukkig beseffen veel bedrijven dat het noodzakelijk is om mee te evolueren en te gaan innoveren. Denk maar aan de steile opgang die e-commerce gemaakt heeft in ons dagelijkse leven. Als een klant vandaag iets bestelt, moet je daar als bedrijf onmiddellijk en correct kunnen over communiceren en moeten de zendingen foutloos geleverd worden. De klant verwacht heel veel, dit proces is dus kritisch in de bedrijfsvoering. Wij willen de ondernemers overtuigen om te innoveren en hen op die manier ook extra economische slagkracht geven, waardoor zij beter gewapend zijn om de concurrentieslag aan te gaan.”

STERCK. Innoveren houdt ook in dat je competente mensen moet weten te vinden. Welke rol kan de ‘fabriek’ daarin spelen?

Danny: “Naast onze focus op logistiek zetten we ook volop in op de arbeidsmarkt. Want je kunt geen logistieke topregio worden als je geen competente mensen hebt en het aanbod aan werkkrachten ontoereikend is. In Zuid-Nederland worden ze daar nu meer en meer mee geconfronteerd: er is daar voldoende ruimte om grote logistieke complexen neer te zetten, maar ze vinden er de juiste mensen niet. De aanwezigheid van geschoolde werkkrachten is dan ook van essentieel belang. Om die reden kijken we ook naar het aanbod van opleidingen en vormingen.”

FABRIEK LOGISTIEK
IN CIJFERS
  • 22 industriële partners
  • 1950 m2 trainingsvloer VDAB
  • 1950 m2 testruimte e-commerce
  • 2021 oprichtingsdatum
  • 2200 m2 testruimte magazijnwerking

STERCK. Hier gebeurt dat ter plaatse in samenwerking met de VDAB. Maar hoe willen jullie bedrijven zover krijgen om hier te komen simuleren en testen?

Danny: “Het gebouw is tot de nok gevuld met de meest diverse logistieke technologieën. Belangrijk om weten is dat we hiervoor met exclusieve partnerschappen werken. Deze partners helpen ons om dit project tot een goed einde te brengen, maar ze maken tegelijk ook deel uit van ons netwerk. Via hen bereiken we een interessant aanbod van potentiële klanten waarvoor we iets kunnen betekenen. Uiteraard zullen we ook via gespecialiseerde beurzen en verschillende communicatiekanalen onze troeven kenbaar maken. Want elk bedrijf is hier welkom om de aanwezige technologieën uit te komen testen.”

STERCK. Wat zijn de eerste reacties (nog voor de fabriek open was, red.)?

Danny: “We hebben heel veel positieve reacties gekregen. In eerste instantie, en dat is niet geheel onverwacht, van opleidingsverstrekkers. De sector weet intussen welke apparatuur er hier allemaal staat en rond welke thema’s er lesmodules kunnen ontwikkeld worden. Dat doen we dus niet zelf, maar dat laten we over aan de specialisten. Wij zorgen louter voor de ondersteuning.”

Elk bedrijf is hier welkom om de aanwezige technologieën uit te komen testen.

STERCK. Op welke manier worden de toestellen en apparatuur gefinancierd?

Danny: “Alles wat je bij ons ziet, is eigendom van de partners zelf. Die stellen hun apparatuur gratis ter beschikking. Zij hebben er uiteraard alle belang bij dat ze hier hun meest recente technologie kunnen laten testen. Op die manier zijn onze investeringskosten beperkt en kan Fabriek Logistiek zich laagdrempelig profileren naar de kmo’s toe. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat alle facetten van de logistiek hier kunnen gesimuleerd worden met de best mogelijke technologie die beschikbaar is. De ruimtes worden met apparatuur op dagbasis of langer verhuurd tegen een uiterst marktconform tarief.”

Danny_Vanrijkel_Fabriek_Logistiek

STERCK. Hebben jullie commerciële verplichtingen naar jullie partners toe?

Danny: “Neen, het is helemaal niet de bedoeling om de toestellen die hier staan te verkopen of aan te bevelen. Dat is onze taak niet en ook niet ons opzet. Wij bezorgen onze partners zelfs geen lijsten van onze klanten. Zij kunnen hier anoniem komen testen en de ruimtes worden ook afgesloten voor derden. Wat wij wél communiceren is bijvoorbeeld het type sector dat interesse toont. Wij willen namelijk ook een rol spelen bij onderzoek en dus ook onderzoekers toelaten om nieuwe producten en concepten uit te proberen in onze ruimtes.”

STERCK. Is dit voor Vlaanderen een uniek concept?

Danny: “Het is zelfs uniek in Europa. Er bestaat enkel in Spanje een gelijkaardig initiatief, maar op veel kleinere schaal. Dat is ook de reden waarom wij interesse noteren vanuit het ganse land – dus ook vanuit Wallonië – en zelfs al uit het buitenland. We zijn in contact met Noord-Frankrijk en Zuid-Nederland, plaatsen waar heel wat logistieke activiteiten ontwikkeld worden. Ook het Rührgebied is qua potentiële regio al in beeld gekomen. Wat ik in dit kader wil benadrukken, is dat de Provincie Oost-Vlaanderen hard gelooft in dit concept en er om die reden heel wat geld heeft ingepompt. Maar het initiatief is dus niet exclusief voorbehouden voor bedrijven die in Oost-Vlaanderen gevestigd zijn. Iedereen is welkom in Fabriek Logistiek!”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels