Nood aan (meer) flexibele loopbanen
Nathalie De Waele
& Barbara Van Goeye
SD Worx

Nood aan (meer) flexibele loopbanen

Praktijck - SD Worx

De coronacrisis toonde dat flexibiliteit nodig was om werknemers aan de slag en organisaties draaiende te houden. Uit onze werkgeversbevragingen blijkt dat zowat één op de vijf organisaties werknemers in andere afdelingen inschakelde. 

Kunnen omgaan met veranderingen en flexibiliteit waren voor de pandemie al belangrijke competenties voor de toekomst. Een bevraging door SD Worx van HRD’s in 14 Europese landen (juni 2021) toont dat duurzame inzetbaarheid, talentontwikkeling en interne mobiliteit in de top vijf staan van grootste uitdagingen in de komende jaren.

Discours versus realiteit?

Dit contrasteert met de resultaten van onze eerste bevraging in 2012. Ook toen waren ‘de juiste persoon op de juiste plaats’ en talentontwikkeling belangrijk. Tegelijk waren retentie en zorgen voor continuïteit twee belangrijke doelstellingen van een loopbaanbeleid (>90% van de bevraagde werkgevers). Loopbaanbeleid viel dus grotendeels samen met een retentiebeleid – wat (onbedoeld) kan leiden tot stabiliteit, eerder dan flexibiliteit. 

Ondanks de roep om flexibelere loopbanen wordt onze arbeidsmarkt vooral gekenmerkt door stabiliteit. De gemiddelde jobanciënniteit bij werknemers in België (15-64 jaar) schommelt rond elf jaar (Steunpunt Werk). Dat cijfer is in tien jaar tijd quasi onveranderd. Werknemers zijn dus nog altijd honkvast. Ook longitudinaal onderzoek van SD Worx, o.b.v. payrolldata van 176.768 bedienden bij 18.823 werkgevers tussen 2009 en 2019, toont: 60% bleef in deze periode bij dezelfde werkgever. Die stabiliteit stijgt bovendien met de leeftijd – terwijl het net belangrijk is om dynamiek doorheen de hele loopbaan te creëren.

Ook werknemers kijken zo naar hun loopbaan. Hoewel de meesten ervaren dat ze aan het stuur van hun eigen loopbaan zitten, zien velen die zich vooral afspelen bij hun huidige werkgever. Goed nieuws: wel zijn ze intern op zoek naar mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen of te veranderen. In 2012 stelde 44% van de werknemers dat ze ernaar streefden om hun hele loopbaan bij dezelfde werkgever te blijven. In 2020 gaf 55% aan het liefst hun hele loopbaan bij dezelfde werkgever aan de slag te blijven.

Inzetten op interne dynamiek

Tegelijk laten werkgevers hier nog kansen liggen. Zo stelden in 2016 meer dan zeven op de tien bevraagde werkgevers dat het de gewoonte is dat hun mensen jarenlang hetzelfde werk blijven doen. 

Om tot flexibelere loopbanen te komen, is meer dynamiek binnen jobs en organisaties een kritische eerste stap. Hiermee vermijd je dat langetermijntewerkstelling ten koste gaat van flexibiliteit én kun je als organisatie continuïteit realiseren.

Faciliteer daarom dynamische loopbanen, eerder dan ze te managen. Dat betekent niet meteen een verandering van job – dynamiek creëer je ook door in te zetten op tijdelijke projecten, interne stages, nieuwe opdrachten en andere taken.

Drie stappen naar flexibelere loopbanen

  • Focus op dynamiek binnen en buiten de huidige job.
  • Breng de interne drempels in kaart die mobiliteit verhinderen.
  • Kijk over de muur: dankzij samenwerking met andere werkgevers doen medewerkers nieuwe loopbaanervaringen op.

SD Worx
sdworx.be

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels