Over alle netwerken heen
Katrien Dossche
& Bart Vandesompele
Laethem Business Friends

Over alle netwerken heen

Regiobedrijf - Laethem Business Friends

Laethem Business Friends is met vijf jaar op de teller een relatief jonge business club. Al hebben ze het in Sint-Martens-Latem en het aanpalende Deurle liever over een vriendenclub. De drempel is laag, het motto helder: ‘local is sexy’. En de deur staat voor iedereen open, claimen Bart Vandesompele en Katrien Dossche, de twee sterkhouders van de vereniging.

Bart Vandesompele en Katrien Dossche delen via hun respectievelijke bedrijven hun gezamenlijke passie: content creëren en omzetten in goede communicatie en een doeltreffende strategie. Expertise die aardig van pas komt bij de Laethem Business Friends.

STERCK. Vijf jaar is jong, was er dan niks daarvoor?

Bart Vandesompele: “Ik wil vooreerst benadrukken dat ons grondgebied, ondanks de naam, bestaat uit zowel Latem als Deurle. Wij zien die twee dorpen als één geheel en we zijn er gekomen uit noodzaak. Er bestond inderdaad niets dat de mensen in de dorpen samenbracht. Uiteraard heb je de klassieke spelers zoals Unizo en daarnaast is er ook de middenstandsraad Ondernemend Latem Deurle. Maar daarmee zijn lang niet alle behoeften gedekt. Trouwens, niet iedereen is lid van UNIZO noch Ondernemend Latem Deurle en voor VOKA is het hier te klein. Kortom, er was nood aan een dergelijk initiatief want niet iedereen weet welke diensten er lokaal worden aangeboden, welk type bedrijven hier aanwezig zijn en – dat zal niemand verbazen – welke managementvennootschappen hier zijn gevestigd.”

Laethem_business_Friends_Katrien_Dossche_Bart_Vandesompele

STERCK. Gestart uit pure noodzaak dus, maar wat hebben jullie te bieden?

Bart: “We zijn gestart met vier. Wijzelf en nog twee andere collega’s ondernemers, en we hebben altijd de ambitie gehad om van onderuit te werken en op een informele manier de mensen bij elkaar te brengen. Onze aanpak is ook bescheiden: we komen vijf of zes keer per jaar samen, altijd op een vrijdag en beperkt in tijd, namelijk tussen 12 en 14 uur. We starten met een aperitief, daarna komt een gastspreker aan het woord en vervolgens starten we met de lunch.”

STERCK. Kan je netwerken op pakweg twee uren?

Katrien Dossche: “Na 14 uur kan er altijd nog nagepraat worden, maar we doen dat bewust tijdens de lunch en zorgen ervoor dat de leden telkens bij iemand anders aan tafel zitten. Alleen op die manier leer je elkaar kennen. Ondanks de kleinschalige omvang zijn daar toch al mooie zaken uit voortgekomen.”

LAETHEM BUSINESS FRIENDS in cijfers
  • 6 activiteiten per jaar
  • 70 leden
  • 2016 oprichtingsjaar

STERCK. Jullie bestaan nauwelijks vijf jaar en een groot deel van die periode werd verstoord door de pandemie. Hoe pak je dat organisatorisch aan?

Bart: “We komen inderdaad uit een moeilijke periode. Het laatste anderhalf jaar hebben we bitter weinig kunnen doen. We hebben stilgelegen en we zijn volop aan het heropstarten. In dat kader zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden, want dat hoort nu eenmaal bij alle business clubs. We trekken het momenteel met ons twee en werken aan het programma voor het einde van dit en volgend jaar. We zijn dan ook benieuwd in hoeverre we onze leden weer in grote aantallen op onze volgende activiteiten mogen verwelkomen.”

STERCK. Zijn die activiteiten geschikt voor alle leden, waaronder de zogeheten kleine zelfstandigen?

Katrien: “Niet alle onderwerpen zijn geschikt voor iedereen en het aantal deelnemers is dan ook navenant. Het thema ‘vennootschapsrecht’ is daarvan een goed voorbeeld, daar kwamen een twintigtal personen op af. Maar tijdens de laatste kermis (eind augustus, nvdr) was er een debat dat blijkbaar veel meer leden aansprak.”

Bart: “Het debat ging tussen de schepen van Economie en de voorzitter van UNIZO Oost-Vlaanderen. Dat debat is doorgegaan in de kerk, een grote ruimte dus waar dat soort bijeenkomsten toen mocht. 50 leden waren van de partij en dat betekent toch dat het potentieel er is. Het grote voordeel daarbij is dat wij onafhankelijk zijn en dus leden hebben die noch bij UNIZO noch bij Ondernemend Latem Deurle aansluiting vinden. Het feit dat we momenteel ergens tussen de 60 en 70 leden hebben, is voor ons het bewijs dat die personen momenteel nergens anders terechtkunnen.”

STERCK. Is er een duidelijk ledenprofiel?

Katrien: “Neen, de invulling is zeer breed en bovendien mag iedereen lid worden. Je moet uiteraard een zelfstandige zijn, maar ook vrije beroepen zijn welkom. We krijgen ook aanvragen van buiten Latem en Deurle, zoals uit De Pinte, en ook die inwoners mogen zich bij ons aansluiten, maar die betalen wel iets meer lidgeld.”

De mensen op een laagdrempelige manier samenbrengen, dat is onze belangrijkste opgave.

STERCK. Is vijf tot zes keer samenkomen per jaar voldoende om synergieën te ontplooien?

Bart: “Wij hebben gemerkt dat dat toereikend is. Meer evenementen kunnen voor de meesten niet qua tijdsinvulling. Bij minder loop je echter het risico dat de dynamiek en de synergie verdwijnt. Tussen de evenementen door komen de leden uiteraard elkaar tegen, want het is hier natuurlijk niet echt groot.”

Katrien: “Los daarvan heeft niet iedereen een connectie met het dorp. Op de Kortrijksesteenweg huizen evenwel wat bedrijven die ons niet altijd even makkelijk weten te vinden.”

Bart: “Bovendien snijdt de Kortrijksesteenweg het dorp in twee. Aan de zogeheten ‘overkant’ is men al sneller geneigd om in De Pinte te gaan winkelen. Kortom, het zijn die mensen die we bij elkaar brengen. Want die gaan elkaar hier niet spontaan tegenkomen.”

STERCK. Opvallend is dat jullie het woord netwerk(en) niet in de mond nemen, is dat bewust?

Bart: “We zijn geen klassiek netwerk, we zijn veeleer een organisch geheel. We zullen in onze inleidingen die term bijvoorbeeld nooit gebruiken want het moet van de mensen zelf komen. We houden het dus zeer informeel en zijn daarnaast niet gehaast, dit is geen business case met een afgelijnd doel. Het lidgeld is ook laag, het dekt nauwelijks de kosten. Wij zorgen er gewoon voor dat we de mensen bij elkaar brengen en dat er op die manier nieuwe zaken ontstaan. Klinkt dat naïef naar de buitenwereld toe? Feit is dat we de mensen op een aangename manier samenbrengen en we voelen duidelijk aan dat we daarmee een hiaat vullen.”

Laethem_business_Friends_Katrien_Dossche_Bart_Vandesompele

Katrien: “Nu de pandemie een beetje gaan liggen is, zien we wel een hernieuwd enthousiasme. We zien nu ook mensen die we nooit eerder gezien hebben. Dat is toch bemoedigend.”

Bart: “Het is aan ons nu om boeiende onderwerpen aan te snijden voor de komende maanden. Maar opnieuw: de mensen op een laagdrempelige manier samenbrengen, dat is onze belangrijkste opgave.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels