Wat is de meest efficiënte manier om een brand te blussen?
Aäron Wellens Wellens Security Solutions

Wat is de meest efficiënte manier om een brand te blussen?

Vraag & Antwoord - Wellens Security Solutions

Alarmsystemen, camerabewaking, toegangscontrolesystemen … De mogelijkheden in beveiliging gaan bijzonder breed, ook bij brand. Wist je dat er in particuliere woningen gemiddeld zo’n 10.000 branden per jaar plaatsvinden? Ook in bedrijfsgebouwen loopt dat aantal op, met alle gevolgen van dien. Rookdetectoren en brandalarmen zijn daarbij de meest gekende veiligheidstoepassingen, samen met blussystemen. En in die laatste categorie is het FirePro-systeem de nieuwkomer die zich positioneert als meest efficiënte manier om een brand te blussen.

Rookmelders spelen een belangrijke rol in brandbeveiliging. Koppelbare rookmelders, die op elkaar zijn aangesloten, zorgen voor een snellere fase van alertheid. Slimme rookdetectoren zorgen dan weer voor een verwittiging via een app waardoor gebruikers sneller kunnen reageren en de brandweer kunnen verwittigen.

Een andere oplossing is om op strategische locaties een brandalarm te laten installeren, waarmee externe personen meteen op de hoogte worden gebracht in geval van brand, wat de reactiesnelheid alleen maar bevordert. Tot slot is er een gloednieuw brandblussysteem: FirePro. De toepassing werkt efficiënt, doelgericht op basis van aerosol en kan autonoom in ruimtes met bijvoorbeeld veel batterijen een groot verschil maken.

Wat is FirePro?

Het FirePro brandblussysteem is een mechanisch blussysteem dat werkt op basis van aerosol. Het heeft geen bluseffect, maar eenmaal geactiveerd trekt het de zuurstof helemaal weg waardoor de brand vanzelf dooft. Die activatie gebeurt in enkele milliseconden, waardoor de ontwikkeling van vuur in een zeer vroeg stadium kan worden gestopt. Bijzonder is dat dit ook mogelijk is bij zeer brandbare materialen zoals benzine, gas, hout of rubber.

Toepassingen?

Het FirePro blussysteem kan gekoppeld worden aan bestaande brandsystemen, interessant in bijvoorbeeld serverlokalen. Verder bestaat FirePro ook in een stand-alone type, waarbij het bijvoorbeeld dicht bij batterijen wordt ingebouwd. Dit systeem wordt vaak gebruikt in clarks of heftrucks die rondrijden en moeilijker aan een vast brandsysteem gekoppeld kunnen worden.

Schade?

Watersprinklers of andere blusmiddelen werken op basis van water, schuim of poeder. Het gevolg is dat goederen die het vuur overleven, vaak alsnog beschadigd geraken omwille van de actieve corrosieve stoffen in de gebruikte blussystemen. FirePro bevat geen actieve corrosieve stoffen, waardoor apparaten, objecten of materialen niet vernield of aangetast worden.

Deze expertise werd aangeboden door Wellens Security Solutions

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels