Differentiëren is essentieel
Stijn Meerschman,
Korneel Germonpré
& Karla Meerschman
Mevaco

Differentiëren is essentieel

Regiobedrijf - Mevaco

Meer dan 10% van de Belgische ondernemingen is actief in de bouwsector, een sector die geplaagd wordt door corona maar ook andere obstakels moet trotseren. Steeds striktere regelgevingen, de juiste mensen vinden (en houden), continue prijsstijgingen van bouwmaterialen ... Het is maar een kleine greep uit de dagelijkse beslommeringen van het gemiddelde bouwbedrijf. Bij Mevaco zien ze de toekomst duidelijk positief tegemoet, getuige het spiksplinternieuwe hoofdkantoor.

Mevaco werd in 1980 opgericht door Josef Meerschman, die nog altijd actief is in het bedrijf. Hij spitst zich voornamelijk toe op projectontwikkeling. Daarbij hoort onder meer het zoeken en vinden van gronden, het maken van rentabiliteits- en haalbaarheidsstudies voor hun eigen afdeling projectontwikkeling, weet algemeen directeur Korneel Germonpré. Ongeveer twintig jaar geleden zijn zowel de dochter als de zoon, Karla en Stijn Meerschman, in het bedrijf gestapt. Vandaag runnen zij het bedrijf samen met ‘outsider’ Korneel Germonpré. Hij vervoegde het bedrijf nét voor corona toesloeg. Wie doet wat?

Korneel Germonpré: “Mevaco is als familiebedrijf met Karla en Stijn erbij aan de tweede generatie toe. Stijn is technisch directeur en volgt alles op wat uitvoering betreft. Karla volgt de projectontwikkeling, staat aan het hoofd van de personeelsdienst en de boekhouding. Jef is intussen 73 jaar, maar werkt nog heel hard en graag voor het bedrijf.”

Mevaco_Korneel_Germonpre

STERCK. Hoe ben jij bij dit bedrijf gekomen?

Korneel: “Jef was eraan toe om één en ander af te bouwen. Hij wou andere dingen doen dan met het dagelijks bestuur bezig zijn. Ruim twee jaar geleden hebben ze mij aangetrokken, voornamelijk om het aannemingsbedrijf te leiden.”

STERCK. Dat was nét voor de pandemie toesloeg. Wat heb je tot op heden kunnen betekenen voor Mevaco?

Korneel: “Qua timing kon dat tellen maar we hebben niet stilgezeten. Mijn eerste taak bestond erin om meer structuur te brengen in het geheel en daar zijn we deels in geslaagd. Je moet weten dat we door corona – en dat is niet alleen in onze branche het geval – een aantal mensen hebben verloren omdat die elders opportuniteiten zochten én vonden. We hebben weliswaar nieuwe mensen kunnen aantrekken, maar dat heeft het structuringsproces niet altijd vooruitgeholpen. Die structuur was nodig omdat het bedrijf op een vijftal jaar tijd van een tiental projectleiders is gegroeid naar 15 of 16 projectleiders. Ook op projectontwikkeling is het aantal personeelsleden toegenomen. De noodzaak om de werven analytisch op te volgen is dus groot.”

STERCK. Waar spitst Mevaco zich qua projecten op toe?

Korneel: “60% van wat wij doen, zijn openbare aanbestedingen. 25 tot 30% gaat naar projectontwikkelingen, terwijl het resterende deel ingevuld wordt door ontwikkelaars. Voor die laatsten doen we dan bijvoorbeeld enkel de ruwbouw of nemen we een deel van de projectopvolging over.”

STERCK. Wat onderscheidt jullie van de concurrentie?

Korneel: “Onze grootste sterkte is dat wij op moeilijke plaatsen bouwen, plaatsen waar weinig andere aannemers zich geroepen voelen om de handen uit de mouwen te steken. In het centrum van Gent of Brugge bijvoorbeeld of in Brussel waar wij op de Louizalaan recent een groot project hebben voltooid. De moeilijkheid bestaat erin dat je daar eigenlijk nauwelijks plaats hebt om een kraan te zetten of om je materialen te stockeren. Om een voorbeeld te geven: we gaan nu in Gent, op de hoek van de Veldstraat en Zonnestraat, een gebouw afbreken en daar ook meteen een kelder bouwen die er voorheen niet was. Niet alle aannemers voelen zich geroepen om dit soort projecten aan te vatten.”

MEVACO in cijfers
  • 80 medewerkers
  • 1980 oprichtingsjaar
  • 25.000 omvang site in m2
  • 27,67 miljoen euro omzet in 2020

STERCK. Renovatie zit in de lift, niet in het minst omdat er steeds strengere energieprestatienormen worden opgelegd. Plukken jullie daar de vruchten van?

Korneel: “Wij zien vaak dat we in steden zoals Gent, maar ook op andere plaatsen, gebouwen gedeeltelijk moeten behouden waardoor we dus een gecombineerd project krijgen: renovatie plus nieuwbouw. Daar zit in zekere mate toekomst in, dat klopt. Zo hebben we in Beernem de renovatie van De Bron gedaan, een psychiatrisch centrum en in Gent hebben wij, maar dat is intussen al even geleden, de renovatie van de Oude Vismijn gerealiseerd.”

STERCK. Los van renovatie worden flats steeds meer het dominante woningtype. Heeft dat voor een verschuiving gezorgd binnen jullie eigen projecten?

Korneel: “Wij leveren 100 tot 120 appartementen op per jaar. Dat is enigszins wat vertraagd door corona, maar we zien wel dat mensen appartementen prefereren in de buurt van een park en daar spelen wij uiteraard op in. De mensen willen nog een vorm van vrijheid voelen, nabij het groen wonen en ook iets compacter wonen omdat dat voor velen ook meer haalbaar is. Met de huidige energieprijzen zal die evolutie naar appartementen zeker niet afnemen.”

STERCK. Ligt jullie focus op openbare aanbestedingen of krijgen de eigen projecten steeds meer voorrang?

Korneel: “Bij openbare aanbestedingen zien we vaak dat men niet altijd bij de tijd is. Heel veel projecten zijn heel standaard opgezet. Dan proberen wij toch dat tikkeltje extra te doen door innovatief uit de hoek te komen. We proberen het project ook altijd mooier te maken en we concentreren ons heel sterk op duurzaamheid. Dat is ook onze focus bij onze eigen projecten: als wij vandaag appartementen bouwen, dan kijken wij naar warmtepompen, bodemwater, dat soort zaken. We denken dat voornamelijk daar de toekomst ligt.”

STERCK. Ligt de consument wakker van duurzaamheid of geeft de aankoopprijs de doorslag?

Korneel: “We merken dat de verkoop van onze twee duurzame appartementprojecten, die momenteel in de steigers staan, goed loopt. Het is mijn overtuiging dat die duurzaamheid daar deels mee te maken heeft. De consument is zich wel degelijk bewust dat je niet om de duurzaamheid van een gebouw heen kunt.”

STERCK. De Vlaamse regering maakt zich sterk een plan te hebben dat het voor kmo’s makkelijker moet maken om overheidsaanbestedingen binnen te halen. Is daar in de praktijk al iets van te merken?

Korneel: “Het valt ons op dat ze een afwachtende houding aannemen en dat ze bijvoorbeeld geen rekening houden met de prijsstijgingen van het laatste jaar. Wij schatten die op 13%. Dat betekent concreet dat we bij de huidige aanbestedingen al vrij snel vastlopen omdat projecten snel boven het geraamde budget zitten. Die projecten worden dan tijdelijk stilgelegd waarna ze opnieuw onderhandeld moeten worden. Op zich valt dat wel uit te leggen, want bij de oorspronkelijk planningsfase waren de prijzen effectief 13% lager. Anderzijds: als we met tien aannemers een offerte indienen dat gemiddeld 10% hoger is, dan weten we alvast dat de raming te laag ingeschat is. Kortom, daar zien we wel een vertraging momenteel. En of dat nu door de prijsstijgingen is of door corona, dat is niet altijd duidelijk.”

STERCK. Over corona gesproken: heeft de pandemie invloed op de doorstromingstijd van bouwaanvragen?

Korneel: “Ja toch wel, en dat is overal zo. Met Aalter hebben wij een goede verstandhouding maar elders zien we toch dat het minder vlot gaat dan doorgaans het geval is. Dat heeft vermoedelijk te maken met het verplichte thuiswerken waardoor de zaken, zoals het dubbelchecken van iets, wat meer tijd vergen.”

eigen prefabafdeling

Mevaco beschikt over een eigen prefabafdeling. Die draagt ertoe bij dat projecten sneller kunnen opgeleverd worden, maar ook dat er efficiënter en plaatsbesparend kan gewerkt worden op de werven. De prefabafdeling is 3000 m2 groot en er wordt jaarlijks 750 m2 geprefabriceerd beton verwerkt voor eigen projecten.

STERCK. Jullie zitten in een gloednieuw gebouw, maar ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat het ruim is bemeten. Wat zijn jullie groeiambities?

Korneel: “Wij willen gestaag met 5% per jaar groeien. Dat betekent dat we tegen 2030 hier met bijna 50 mensen zullen zijn op kantoor (vandaag 35, red.). Dat is althans de ambitie. De bouwsector wordt er overigens niet makkelijker op. Er komt steeds meer bij kijken – neem nu BIM – en dat vergt toch inversteringen qua personeel. Het tweede verdiep is nog casco. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de tweede verdieping op een later tijdstip toe te voegen maar het was qua investering verstandiger om dat meteen te doen. Dit nog los van het feit dat het mooier is met het tweede verdiep erop (lacht).”

STERCK. Hoe belangrijk is architectuur voor jullie?

Korneel: “We werken heel nauw samen met een resem architecten. Maar we moeten toch de balans vinden tussen gebruiksvriendelijkheid, haalbaarheid, enzovoorts. Bij openbare bestedingen merken we soms dat bepaalde ambities niet realistisch zijn. Een school bijvoorbeeld heeft vaak niet de nodige budgetten en dan voelen wij ons aangesproken om het project alsnog realiseerbaar te maken. Wij zijn vaak van mening dat iets wél goedkoper kan zonder aan de kwaliteit te verzaken. Of ook dat er andere keuzes kunnen gemaakt worden. We proberen de bouwheren te overtuigen om naar de alternatieven te kijken en dat wordt – zo merken wij toch – danig op prijs gesteld.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels