Op zoek naar kapitaal
Frank Hamerlinck Polemieck

Op zoek naar kapitaal

Polemieck

De markt van SaaS (Software as a Service)-oplossingen is heel competitief, met een korte ‘window of opportunity’. Voldoende snel kunnen inspelen op de noden van de markt met een oplossing of nieuwe functionaliteiten bepaalt of een softwarebedrijf overleeft of niet. Relevant blijven vergt kapitaal om te investeren in het product zelf en in marketing en sales, nog voor significante omzetten gerealiseerd worden.

Er zijn diverse manieren om het kapitaal te versterken. Je kan leningen afsluiten, maar de mogelijkheden daar zijn eindig, en veel banken zijn vandaag risicoavers. Vaak wenden start-ups zich tot business angels, privépersonen die voldoende vermogend zijn om een (vaak bescheiden) kapitaal te investeren. Vaak goed bedoeld, maar per kapitaalsronde moet je rekening houden met extra aandeelhouders. Hoe meer aandeelhouders, des te moeilijker wordt het vasthouden aan een langetermijnstrategie. In Vlaanderen kampen we bovendien soms met een kruideniersmentaliteit. Vroege aandeelhouders willen hun aandeel niet zien verwateren en houden daarom verdere kapitaalsinbreng tegen of proberen die te beperken en belemmeren zo de groei. Een oplossing kan erin bestaan om een dergelijke groep van aandeelhouders onder te brengen in een stichting, waarbij ze de financiële voordelen van hun participatie behouden, maar geen inbreng hebben in het beleid. Een dergelijke constructie vergt heel wat overtuigingskracht om business angels aan te trekken.

Frank_Hamerlinck_Trustbuilder

Werken met een risicokapitalist is een stap vooruit. Die zijn kapitaalkrachtiger, en kunnen op latere tijdstippen nog bijkomende fondsen voorzien. Bovendien werken die professioneler en hebben ze de middellange termijn voor ogen. 

Een andere manier bestaat erin een private equity-fonds aan te spreken. Die investeren doorgaans grotere sommen dan een risicokapitalist, en kopen één of meerdere aandeelhouders uit. Dat vereenvoudigt de beslissingsstructuur, en bovendien kan je met de steun van een sterke investeerder een buy-and-buildstrategie uitbouwen. Je kan nu de organische groei aanjagen en de geldschieter kan complementaire bedrijven helpen overnemen. Zo hebben we onlangs de securityspecialist TrustBuilder ondergebracht in de inWebo groep, die via Essling Capital ruime investeringsmiddelen heeft. Dat bezorgt ons financiële stabiliteit, de middelen om de productontwikkeling te versnellen en de commerciële slagkracht te vergroten.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels