Innovation Playground: groeikansen verhogen retentie van medewerkers
Ellen Delie,
Nadine Vanderstraeten
& Kelly Adam
Innovation Playground

Innovation Playground: groeikansen verhogen retentie van medewerkers

Sector - hr & facilitaire diensten - Innovation Playground

Mensen kansen op persoonlijke groei bieden, helpt om hen aan boord te houden. Dat stellen ze bij Niko met plezier vast. Het Belgische familiebedrijf creëerde met de Niko Academy een krachtig orgaan om de meer dan 700 medewerkers van de internationale groep veel mogelijkheden op interne en externe opleidingen te bieden. Dit initiatief sluit perfect aan bij Innovation Playground, dat als doel heeft om slimme specialisatie en levenslang leren te stimuleren in Oost-Vlaanderen.

Mensen kansen op persoonlijke groei bieden, helpt om hen aan boord te houden. Dat stellen ze bij Niko met plezier vast. Het Belgische familiebedrijf creëerde met de Niko Academy een krachtig orgaan om de meer dan 700 medewerkers van de internationale groep veel mogelijkheden op interne en externe opleidingen te bieden. Dit initiatief sluit perfect aan bij Innovation Playground, dat als doel heeft om slimme specialisatie en levenslang leren te stimuleren in Oost-Vlaanderen. 

Niko is bij installateurs van elektrotechnisch materiaal een naam als een klok. De producent van oplossingen voor huisautomatisering, schakelaars en stopcontacten, detectoren, deurcommunicatie, dimmers en verlichting beschikt uiteraard ook over een sterke hr-afdeling. Die maakt al jarenlang werk van een veelzijdig opleidingsaanbod.

Van reactief naar proactief

“Destijds zijn we gestart met individuele trainingen voor mensen op de werkvloer”, verduidelijkt Nadine Vanderstraeten, Learning & Development Consultant bij Niko. “Dat waren vooral technische vormingsmomenten, met onder meer machinetrainingen. Later werden die ondersteund met e-learnings en intussen is dat uitgegroeid tot een volledig aanbod met de meest uiteenlopende trainingen.”

“Vroeger werkten we eerder reactief, waarbij het aanbod vooral afgestemd werd op vragen van mensen op de werkvloer”, pikt Kelly Adam, Manager Hr Services, in. “Intussen is het een proactief verhaal geworden waarbij we anticiperen op de noden van de hele organisatie. Sinds twee jaar bundelen we alles onder de naam Niko Academy. De grotere ruchtbaarheid die we intern aan dit initiatief gaven, heeft voor een stevige opstoot van de interesse gezorgd.”

Extra dimensie

Eind maart voegde de onderneming, met hoofdzetel in Sint-Niklaas, met een Learning & Development Module nog een extra laag toe aan de Niko Academy. “Hiermee trekken we het aanbod open naar alle medewerkers van de Niko Group, ook die in de buitenlandse vestigingen”, vervolgt Nadine Vanderstraeten. “De module is opgebouwd rond een aantal thema’s. Dat gaat over algemene onderwerpen – zoals IT – en vertakt zich naar heel jobspecifieke vaardigheden. We spreken dan over opleidingen voor bepaalde machines, ‘on the job’-trainingen, maar ook vormingsmomenten voor het verbeteren van soft skills zoals leiderschap, communicatie, presentatietechnieken, het geven van feedback, enzovoort. Een stevig deel van het aanbod is interessant voor mensen uit diverse departementen, wat tot een mooie kruisbestuiving kan leiden. Via de module krijgen onze mensen ook toegang tot opleidingen van de sectorfondsen Cevora en mtech+.”

De strategie rond het uitgebreide vormingsaanbod sluit ook goed aan bij de vier centrale waarden van de organisatie. “Bijleren draagt bij tot ‘kwaliteit en ambitie’: het zorgt ervoor dat mensen voortdurend verbeteren, kennis delen en borgen. Die (persoonlijke) ontwikkeling is essentieel voor de continuïteit, omdat het ieders inzetbaarheid op lange termijn vergroot. Door samen te groeien en open te staan voor feedback, bewijzen onze mensen ook dat ze elkaars ‘compagnon de route’ zijn. Last but not least is opleiding ook cruciaal voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, omdat het de veerkracht, het welzijn én de (mentale) gezondheid van mensen bevordert”, verklaart Kelly Adam.

Ambassadeurs

De samenwerking met de verschillende departementen binnen het bedrijf is belangrijk om het programma van de Niko Academy en de nieuwe module verder te ontwikkelen. Learning & Development is immers niet louter een hr-verhaal. Zeker voor producttrainingen schakelt de firma vooral eigen mensen in. “Voor hen is de interne Niko Academy de beste plaats om hun kennis te verspreiden. Bovendien verruimt het hun verantwoordelijkheid en worden ze op die manier ook ambassadeurs van de Academy. Dat is belangrijk om het draagvlak van het opleidingsplatform verder te verbreden.”

Door het opleidingsaanbod open te stellen voor medewerkers uit de buitenlandse vestigingen, versterkt de onderneming ook de connectie tussen die entiteiten. “Medewerkers kunnen bijvoorbeeld gezamenlijk taaltrainingen, zoals Engels, volgen. Zo genieten we enerzijds van schaalvoordelen – we creëren de kritische massa die de ontwikkeling van ‘in house’-trainingen ook financieel interessanter maakt –, anderzijds leren Niko-medewerkers uit verschillende landen elkaar op die manier beter kennen. Dat draagt ertoe bij dat mensen zich goed voelen in dit bedrijf.”

Levenslang leren

Ellen Delie, beleidsmedewerker arbeidsmarkt bij de Provincie Oost-Vlaanderen, is lovend over het uitgebreide opleidingsaanbod van Niko. “Investeren in competenties en het implementeren van een leercultuur is essentieel voor onze bedrijven. Via Innovation Playground willen we hier op inzetten door bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen te brengen rond de speerpuntclusters waarin de provincie uitblinkt, met als doel om een duurzame economische groei in Oost-Vlaanderen te realiseren.”

“Kennis en talentontwikkeling zijn onmisbaar voor een wereld in volle transitie: de invulling van bepaalde jobs verandert soms snel, waardoor het belangrijk is dat mensen zich regelmatig her- of bijscholen”, vervolgt Delie. “Daarbij wordt vaak het begrip levenslang leren gebruikt, maar dat mag geen holle doos worden: bedrijven moeten dit strategisch aanpakken en investeren in een echte leercultuur. Medewerkers moeten er in de eerste plaats de noodzaak van leren begrijpen, terwijl bedrijven er goed aan doen een breed aanbod te ontwikkelen, mensen de tijd te geven om er effectief aan deel te nemen én het kader te creëren zodat de kennis ook voldoende wordt verspreid. Niko slaagt daar goed in en zal daar ook de vruchten van plukken. Bedrijven die leren vooropstellen, verhogen hun concurrentieel voordeel, kunnen vlotter mensen aantrekken en behouden en stimuleren de werkvoldoening van hun personeel.” 

Het project is te volgen op innovationplayground.com.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels