Nieuwe generatie aan zet
Nicolas Coppens
& Dieter Backaert
Sabcobel

Nieuwe generatie aan zet

Familiebedrijven - Sabcobel

De toekomst van de succesvolle familiale kmo Sabcobel is verzekerd. Christel, Herwig en Patrick Coppens geven als jonge zestigers de fakkel door aan een nieuw trio: de broers Mathias en Nicolas Coppens en hun neef Dieter Backaert. Drie gedelegeerde bestuurders met elk hun specifieke operationele functie. Stephan Moelans blijft aan als CEO want met hem is het operationele plaatje compleet. Hoe dat precies werkt, legt Nicolas Coppens haarfijn voor ons uit.

Sabcobel werd opgericht in 1958 en specialiseerde zich in eerste instantie in winkelkoeling om zich daarna steeds meer op de industrie te gaan richten. De winkelkoeling is waar het bedrijf groot mee is geworden. Je kent hun oplossingen beslist want veel van de koeltogen, wandkoelingen en vriesmeubelen die je in warenhuizen aantreft, worden door hen geïnstalleerd. Voor we hun plannen voor de industrie toelichten, blikken we met Nicolas Coppens terug op het prille begin.

Nicolas Coppens: “Het bedrijf is in 1958 opgericht door mijn grootvader en lag toen in Aalst. In de jaren 70 zag hij als ondernemer een opportuniteit hier in Sint-Niklaas. Hij kocht er grond en wij waren uiteindelijk de eersten die op dit industrieterrein hebben gebouwd. De tweede generatie vervoegde in de jaren 80 het bedrijf en nam het in 1999 officieel over. En nu zijn wij – de derde generatie – aan de beurt. De vorige generatie – Christel, Patrick en Herwig Coppens – heeft het bedrijf van 20 werknemers opgeschaald naar 60 medewerkers en de omzet opgekrikt tot 15 miljoen euro. Toen nog op twee sites: Sint-Niklaas en Charleroi.”

Nicolas_coppens_Dieter_Backaert_Sabcobel

STERCK. Wanneer zijn jullie erbij gekomen en wat ging eraan vooraf?

Nicolas: “Mijn neef Dieter heeft het bedrijf vervoegd in 2014, mijn broer Mathias volgde een jaar later en ikzelf ben in 2016 gestart. Het is niet dat we hier een opleiding of zo hebben gehad (lacht). We zijn er bij manier van spreken gewoon in gegooid. Ieder van ons heeft voordien ergens anders gewerkt en daar was een goede reden voor: namelijk dat we goed zouden weten hoe het is om als werknemer of medewerker te functioneren. Daarna hebben we onze positie gevonden. En toen, in 2020, sloeg de pandemie toe.”

STERCK. Hoe hebben jullie dat ervaren?

Nicolas: “De concurrentie drukte al een tijdje op onze cijfers en plots kwam de markt nog meer onder druk te staan. Er is na lang nadenken gekozen om in 2021 een externe CEO aan te trekken, Stephan Moelans. Dat heeft geleid tot een nieuw hoofdstuk. Nu ja, veeleer een ‘change traject’ want er werden geen mensen ontslagen. Ons werknemersaantal is namelijk altijd blijven stijgen. Vandaag zijn we met 110. Maar het organigram werd hertekend en daarin werd mijn broer het hoofd van de engineeringafdeling terwijl hij daarvoor verantwoordelijk was voor de service-afdeling. Het grote verschil met de vorige generatie is dat zij alles deden. Als het weekend begon en bepaalde zaken niet klaar waren, dan werkten zij het weekend door om de klus te klaren. Zij hebben héél hard gewerkt in vergelijking met ons (lacht). Maar dat was vroeger gewoon zo en om die reden is het bedrijf ook zo groot kunnen worden.”

STERCK. Jullie hebben het roer overgenomen maar de vorige generatie is nog steeds actief, niet?

Nicolas: “Mijn vader is het hoofd van R&D want doorheen de jaren heeft hij heel wat technische kennis opgedaan. Zijn functie overkoepelt meerdere afdelingen. Hij is eigenlijk onze interne consultant voor onder meer services, de installaties, enzovoorts. Christel is feitelijk onze service director, want die afdeling is de belangrijkste voor ons. Het gaat altijd om een relatie van lange duur, vaak 10 tot 15 jaar lang. Kortom, dat moet van meet af aan goed lopen om succesvol te kunnen zijn gedurende meerdere jaren. Ze zijn dus nog heel actief in het bedrijf.”

STERCK. Lag dit zo vast in het familiecharter?

Nicolas: “De timing van de wissel maakt niet echt onderdeel uit van het charter. Het familiecharter omschrijft veeleer de rollen, de verloning en onze leidende principes, normen en waarden.”

STERCK. Hoe past jullie externe CEO in dat geheel?

Nicolas: “Er zijn drie gedelegeerde bestuurders – dan zijn wij dus – en we hebben ook elk een derde van de aandelen wat ons ook elk voor een derde eigenaar maakt. Wat onze CEO betreft, lijkt dat van buitenaf misschien wat vreemd want hij is operationeel onze baas. Ik, als salesverantwoordelijke, moet aan hem rapporteren maar op het einde van het jaar, bij de raad van bestuur, moet hij wel naar ons toekomen.”

STERCK. Zo’n constructie houdt ook risico’s in.

Nicolas: “Tot op heden werkt dat perfect, maar we zijn niet euforisch. Veeleer nuchter want Stephan is nog maar anderhalf jaar aan boord. Christel en Herwig hebben ervaring met zo’n zaken en hebben ons gewezen op de valkuilen van zo’n constructie. We zijn dus op onze hoede (lacht).”

STERCK. Wat zijn jullie ambities op korte en lange termijn?

Nicolas: “De lange termijn, dat is een moeilijk gegeven omdat de markt zo snel geëvolueerd is en nog steeds in volle beweging is. Wij kijken veeleer vijf jaar vooruit. De afgelopen periode was qua groei vrij ingrijpend. Op vijf jaar tijd zijn we gegroeid van 60 naar 110 werknemers. Als jonge dertigers willen we nu eerder consolideren en stabiliseren vooraleer we de volgende grote stappen zetten. Dat betekent uiteraard niet dat we de groei gaan afremmen, wel integendeel. We plannen naar volgend jaar toe sowieso een groei van 12%.”

STERCK. Waar gaan jullie die groei halen? Jullie zijn zowel in de retail actief als in de industrie.

Nicolas: “Die gaan we vooral realiseren in de industrie. Voor onze retailproducten zitten we in de top drie in eigen land. Het is te zeggen: van de kust tot in het Groothertogdom Luxemburg, en dat betekent ook dat we altijd in de running zijn om contracten binnen te halen. Maar in de industrie zien we veel meer potentieel want in verhouding tot onze concurrenten in dat segment zijn wij quasi een start-up (lacht).”

SABCOBEL in cijfers
  • 1 filiaal in het buitenland
  • 3 filialen in eigen land
  • 25 miljoen euro omzet
  • 110 medewerkers
  • 1958 oprichtingsjaar

STERCK. Jullie expertise is koeling maar retail en industrie, dat zijn verschillende zaken. Is er sprake van enige complementariteit? 

Nicolas: “Er zijn wel wat raakvlakken omdat het over koeling gaat, maar de implementatie is toch van een heel andere aard. De complementariteit qua mensen is er bijgevolg niet want je kunt een projectleider op industriële installaties niet op retail inzetten en omgekeerd. Beide segmenten vergen dan ook een heel specifieke aanpak. Je kunt ook je ploegen niet over de twee verschillende domeinen verdelen. Feit is evenwel dat we niet louter van retail afhankelijk willen zijn. We zijn intussen al enkele jaren in de industrie actief en dat begint toch vrij goed te lopen. Van onze omzet van 25 miljoen euro komt intussen 7 miljoen van bij onze industriële klanten. Anderzijds, met 7 miljoen blijf je in dat segment een kleine speler.”

STERCK. Betekent dit dat jullie op zoek zijn naar werknemers met andere kwalificaties?

Nicolas: “Dat klopt en de vacatures zijn intussen bekend, zowel intern als extern. Er zijn nogal wat sleutelposities die nog moeten ingevuld worden, willen we onze ambities kunnen waarmaken.”

STERCK. In welk industrieel segment willen jullie het verschil maken?

Nicolas: “We zien twee markten. Dat zijn enerzijds de toeleveranciers van de retail, met name de food als het over koeling gaat, en anderzijds logistiek. Wat logistiek betreft, zien wij heil in e-commerce. Kijk naar een bedrijf als HelloFresh. Hun producten moeten ook gekoeld worden. In dat verband hebben wij ook het e-commerce depot van Carrefour mogen inrichten. Met Carrefour hebben we goede banden, want het is een retailklant. Op die manier hebben we dat project in de wacht kunnen slepen. Maar ook DHL in Mechelen hebben we gedaan, Swissport … Momenteel zijn we met een groot farmaproject bezig; het online aspect in die sector is in volle groei.”

STERCK. Biedt het feit dat jullie een kmo zijn voordelen?

Nicolas: “Kijk, als kmo kunnen wij ons bijzonder flexibel opstellen en ook onze overhead is beperkt in vergelijking met grote spelers. Ook naar service toe onderhouden wij korte lijnen met onze klant. Dat loopt bij manier van spreken niet via zeven diensten vooraleer er actie wordt ondernomen. Wij staan gewoon rechtstreeks in contact met onze klanten en dat schept vertrouwen. Daarmee bedoel ik dat onze klanten één contactpersoon hebben voor onze service. Dat geldt zowel voor onze retailklanten als voor de industrie. Daar maken wij als kmo beslist het verschil: de klant praat zonder omweg met de persoon die de installatie in kwestie door en door kent.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels