Werk aan de winkel
Alain Pardaen
& Bram De Winne
Wetteren Burgemeester

Werk aan de winkel

Wetteren Burgemeester

Wetteren ligt niet alleen in de gouden driehoek, Wetteren ís de gouden driehoek. Daar is burgemeester Alain Pardaen rotsvast van overtuigd. Op de Wetterse industrieterreinen zijn grote bedrijven gevestigd en van daaruit groeien ze rustig verder. Nochtans zijn de opties voor uitbreiding in de regio talrijk. Wat maakt Wetteren zo aanlokkelijk ondanks de bekende mobiliteitsproblematiek? Alain Pardaen laat zich voor ons gesprek vergezellen door zijn nieuwe schepen van Lokale Economie Bram De Winne.

Wetteren worstelt al jaren met een mobiliteitsprobleem, maar de oplossing nadert met rasse schreden: er komt een nieuwe brug die het probleem met het vrachtvervoer dwars door de gemeente grotendeels moet oplossen. Wetteren koesterde nog andere grootste plannen, keurig opgetekend in Plan W, concreet het meerjarenplan dat 2020-2025 overspant. En toen stak COVID-19 de kop op, zucht burgemeester Alain Pardaen.

Alain Pardaen: “Plan W werd opgestart naar aanloop van de nieuwe legislatuur. Daar hebben wij heel veel thema-avonden rond georganiseerd, maar ook gemeenschappelijke werkvergaderingen met de gemeenteraad. Er waren ook verschillende publieksmomenten waar meer dan 300 inwoners naartoe kwamen. Daar hebben wij gepolst naar hoe onze inwoners de toekomst van Wetteren zien. We waren telkens aangenaam verrast door de grote opkomst en hielden daar een positief gevoel aan over. En dan was er plots die memorabele vrijdag de 13de in maart van 2020. Dat heeft behoorlijk wat roet in het eten gegooid, want daardoor zijn er heel wat boeiende projecten in de koelkast beland.”

Schepen_Economie_Bram_De_Winne

STERCK. We zijn inmiddels iets meer dan twee jaar verder, worden die plannen heropgevist?

Alain: “We hebben helaas moeten vaststellen dat sommige van die plannen financieel niet meer haalbaar zijn. Enerzijds door de hoge workload die ervoor nodig is en anderzijds door het ontbreken van gekwalificeerd personeel. We staan wat dat betreft weer mooi met beide voeten op de grond. “Het is wat het is”, dat hebben meerderheid en minderheid moeten vaststellen. Een rekensom leert ons dat de meerkost ettelijke miljoenen euro bedraagt, waardoor we hebben beslist om een aantal grote projecten door te schuiven naar de volgende legislatuur.”

STERCK. Wat gaat er in de koelkast?

Alain: “Wat in elk geval geschrapt is, is de bouw van onze nieuwe evenementenhal. Ook onze plannen voor het complex Dasseveld gaan voorlopig op de schop. Het was de bedoeling om daar een grote sportsite van te maken met hockeyvelden, twee kunststof grasvelden, faciliteiten voor nog andere sporten, ook voor de jeugd trouwens, enzovoorts. Ook de verbeteringen aan de speelpleinwerking Wesp (Wetterse Speelplein, red.) die we tegen de zomer wilden klaar hebben, gaat helaas niet meer door. Corona heeft ons geleerd dat alles makkelijk 33% duurder is geworden."

WETTEREN in cijfers
  • 36,68 oppervlakte in km2
  • 26.751 aantal inwoners
  • 2.270 aantal btw-plichtige ondernemingen
  • 93,5% bezettingsgraad bedrijventerreinen
  • 81,6 jobratio op 100 inwoners

STERCK. Wat gaat er dan wel door? Want Wetteren heeft natuurlijk wel een mobiliteitsprobleem en dat werd tijdens die bevraging bij de bevolking nog eens bevestigd.

Bram De Winne: “Er wordt inderdaad werk gemaakt van de wegenissen. Maar waar we voornamelijk naar uitkijken, is de nieuwe brug. We noemen die hier de ‘noord-zuidverbinding’ (lacht). We hopen eind dit jaar zicht te krijgen op het voorkeursscenario. Dat houdt in dat we hier niet enkel het water oversteken, maar ook de spoorweg. Wetteren is op dit ogenblik niet goed ontsloten, dat is geweten. Alle grote partijen zitten daarbij rond de tafel zoals de Provincie, Infrabel, de Zeeschelde, enzovoorts. Om eens en voor altijd komaf te maken met dat probleem. Kortom, tegen het einde van het jaar zouden we moeten weten waar die brug precies komt en hoe de spoorweg zal gekruist worden, ondergronds dan wel bovengronds.”

Alain: “Een keer dat is uitgeklaard, vermoed ik dat de brug er zal liggen in 2025 of 2026.”

STERCK. Wordt met die ingreep louter de mobiliteitskwestie aangepakt of zijn daar nog meer voordelen aan verbonden?

Bram: “Het gaat in eerste instantie om ontsluiting. Het vrachtwagenverkeer moet hier door het centrum met alle nadelige gevolgen zoals de verkeersdrukte en de staat van de wegenissen. Wij zijn trouwens de enige gemeente in deze regio die het nog toelaat dat vrachtvervoer hier de Schelde oversteekt.”

Wetteren_Burgemeester_Alain_Pardaen_Schepen_Economie_Bram_De_Winne

Alain: “Het is godgeklaagd hé. Toenmalig burgemeester van Uitbergen Karel De Gucht besliste op een bepaald moment om vrachtvervoer uit de gemeente te weren. Idem dito in Melle, ook daar mogen ze de Schelde niet over. En wat gebeurt er dan? Dan komen ze hierlangs, met alle gevolgen van dien voor de lokale economie. Weet je, eigenlijk hebben we twee nieuwe bruggen nodig, waaronder eentje specifiek voor het vrachtverkeer. Maar we hebben hier voor de deur al een nieuwe brug gekregen (voor fietsers en voetgangers, red.) en we hebben zicht op een tweede. Dus een derde vragen, laat staan krijgen (lacht)? Maar anderzijds begrijpen de ambtenaren van het gewest al lang dat dit geen plaatselijk probleem meer is, maar een regio-overschrijdende aangelegenheid.”

STERCK. Moet die nieuwe brug ook zorgen voor een betere ontsluiting van jullie industrieterreinen? Die liggen hier verspreid over een vrij grote oppervlakte. 

Bram: “De oudste bedrijfsterreinen, waaronder de Biezeweg en Vantegem, die liggen vrij dicht bij de E40 dus die zijn goed ontsloten.” 

Alain: “Klopt, die zitten op de uithoek bij de N9. Van daaruit geraak je vrij vlot tot aan het oprittencomplex van de R4. Het nieuwste industrieterrein ligt trouwens zo goed als op het oprittencomplex in Wetteren. Daar zitten heel wat grote bedrijven en die kunnen vlot alle richtingen uit via de E40 die erlangs loopt. Het logistiek bedrijf Hamann is daar gevestigd. Zij beschikken voor hun transport over 17 of 18 ‘gates’ als ik mij niet vergis. En er komt een aanzienlijke uitbreiding bij dat bedrijf. Dus de optimale doorstroming van het verkeer is belangrijk. Ook onze nieuwe brug zal daarbij helpen.”

Als corona ons één ding heeft geleerd, is dat verre verplaatsingen met de auto of trein niet echt aantrekkelijk meer zijn.

STERCK. Ondanks wat lokale problemen met wegenissen en verkeersdoorstroming in het algemeen, zijn er hier proportioneel wel wat grote bedrijven gevestigd. Wat is jullie sterkte?

Alain: “We bevinden ons hier in de gouden driehoek: de R4, de E17 en de E40 zijn nabij. We liggen centraal tussen Antwerpen, Gent en Brussel. We zijn kortom een toplocatie.”

STERCK. Opvallend: jullie zeggen niks over de Schelde die hier voor jullie deur stroomt. Is hier dan geen ruimte voor watergebonden industrie?

Alain: “Je kunt van hier (vanaf het gemeentehuis, red.) zien dat er nog een kade is geweest. Enfin, je ziet de kade nog en die werd vroeger inderdaad gebruikt om schepen te laden en te lossen: zand, steen en zelfs zout. Er is nu beslist om iets verderop, richting Melle, opnieuw een loskade te voorzien. Maar dat betekent wel dat alle bruggen moeten verhoogd worden, want tegenwoordig worden de containers driehoog geladen waardoor veel bruggen van 12 naar 14,5 meter moeten verhoogd worden. Wij zien dat wel zitten, maar dan moet er wel interesse zijn bij de bedrijven.”

STERCK. Maar dat betekent niet noodzakelijk dat er nieuwe bedrijven moeten bijkomen, ook overslag is een optie, toch?

Bram: “Het gaat puur om overslag. Dat is trouwens ook naar boven gekomen in het vervoersplan van de regio Gent, namelijk dat overslag in het nabijgelegen Kwatrecht een aanzienlijke meerwaarde zou kunnen betekenen voor Wetteren. Let wel, de grote overslag van containers: dat blijft dé aangelegenheid voor havens. Maar aannemersbedrijven die puin willen vervoeren, kunnen hier makkelijk weg richting Gent of Antwerpen.”

Wetteren_Burgemeester_Alain_Pardaen_Schepen_Economie_Bram_De_Winne

STERCK. Is er überhaupt nog ruimte voor extra bedrijfsterreinen of de uitbreiding ervan?

Alain: “Die vraag werd mij keer op keer gesteld als ik de eed ging afleggen bij toenmalig gouverneur André Denys. Hij vroeg het aan alle Oost-Vlaamse gemeentes maar veel extra hectares zijn daar niet bijgekomen hoor. Je moet weten dat veel van de gemeentes landelijk gelegen zijn en daar ondanks een zekere vorm van bijkomende rijkdom niet voor staan te springen. Ik zie bij ons wel ruimte op plekken die momenteel in onbruik zijn. Als je de grens van Melle oversteekt naar Wetteren, kom je (op de N400, red.) in één lange strook van oude industriële sites terecht. Ze worden momenteel door één speler beheerd, maar het geheel ligt er verloederd bij. Stel je voor dat die plek zou vrijkomen, dan kan je daar weer heel wat nieuwe industrie aantrekken.”

STERCK. Langs diezelfde weg zouden de laad- en loskades komen. Wat is de timing?

Alain: “Die komen er in principe nog voor de nieuwe brug er zal liggen. Een keer je die oude bedrijfsterreinen voorbij bent, vanuit Melle, kom je bij een terrein uit dat door de Vlaamse Waterweg werd aangekocht. Goed om weten is dat er een afspraak werd gemaakt met Sint-Lodewijk, een school voor buitengewoon secundair onderwijs, dat ze niet de volledige grond gaan inpalmen maar een deel afstaan aan die school. De school zelf wou namelijk uitbreiden om het voor hun leerlingen die op internaat zitten aangenamer te maken. Ze zijn daar tot een soort ‘golden deal’ gekomen, een overeenkomst waar beide partijen zich perfect in kunnen vinden. Het is dan de bedoeling om de Dijkweg tot hier door te trekken. Die ligt van hieruit al richting Schellebelle en dat moet uiteindelijk één traject worden. Vermoedelijk zullen die laadkades tegelijkertijd aangepakt worden.”

Weet je, eigenlijk hebben we twee nieuwe bruggen nodig, waaronder eentje specifiek voor het vrachtverkeer.

STERCK. Wetteren telt heel wat technische scholen en veel leerlingen trekken nadien naar Gent om verder te studeren. Velen keren niet meer terug naar Wetteren. De vraag is dan ook: wat doet Wetteren eraan om jong talent hier te houden?

Bram: “Als corona ons één ding heeft geleerd, is dat verre verplaatsingen met de auto of trein niet echt aantrekkelijk meer zijn. Velen moesten verplicht thuiswerken en realiseren zich nu dat ze voorheen veel tijd verloren met hun verplaatsingen. Men kijkt dan ook steeds vaker uit naar werk dichter bij huis. Gelukkig hebben wij die bedrijvigheid hier en de meeste bedrijven zijn momenteel vragende partij. Dat we dat beter op elkaar zouden kunnen doen aansluiten, dat staat buiten kijf.”

Wetteren_Burgemeester_Alain_Pardaen_Schepen_Economie_Bram_De_Winne

STERCK. Wil je die jonge mensen ook hier kansen geven in de vorm van ruimte voor start-ups of incubatieprojecten?

Alain en Bram (synchroon): “Je moet daar dan wel de ruimte voor hebben…”

Bram: “Het idee van incubatoren is interessant, maar de vraag is ook wat die jonge starters gaan doen als ze nadien willen doorgroeien? Dan moet je effectief ruimte kunnen aanbieden. We proberen in dat verband wel om ook het centrum verder te activeren en ontwikkelen. Ook dat zit in ons meerjarenplan vervat. Er is nog werk aan de winkel.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels