Zo is uw bedrijf klaar voor verkoop
Michiel Dejaegher,
Wannes Hendrickx,
Jo Decoutere
& Martijn Coucke
OBA

Zo is uw bedrijf klaar voor verkoop

Praktijck - OBA

Uw onderneming verkopen is vaak een proces van jaren. "Tijdens die periode kan u de overdracht voorbereiden en de waarde van uw onderneming vergroten", zegt Martijn Coucke van O.B.A. 

Hierbij enkele tips en tricks:

1. Maak uzelf misbaar

De overlater heeft er alle belang bij om zichzelf zoveel als mogelijk misbaar te maken in zijn eigen onderneming. Dat kan door kennis en ervaring te delen met personeelsleden op sleutelposities. Een kandidaat-koper heeft op die manier meer zekerheid dat de onderneming zal goed blijven draaien eenmaal de overlater uit beeld is. 

2. Keep it simple

Gelijkaardige activiteiten, gespreid over meerdere vennootschappen, brengt u best samen in één vennootschap. Verschillende activiteiten worden daarentegen bij voorkeur ondergebracht in aparte vennootschappen, zodat u deze activiteiten afzonderlijk van elkaar kunt verkopen.

3. Transparantie

Ingewikkelde balansstructuren bemoeilijken een overname. Vermijd overwaardering van bezittingen en onderwaardering van schulden. Probeer ook de schuldgraad bij de banken af te bouwen. Vastgoed of machines die niet gebruikt worden in de dagelijkse bedrijfsvoering en overtollige liquide middelen worden best afgezonderd. De resultatenrekening moet een realistisch en betrouwbaar beeld geven van de werkelijke rendabiliteit. Niet-geboekte inkomsten of niet-bedrijfsgebonden kosten dienen geweerd te worden.

4. Vergunningen en milieu

Het is belangrijk dat alle vergunningen in orde zijn en dat de bedrijfsactiva, zoals gebouwen en machinepark, in goede technische staat zijn. Verifieer ook of er geen milieuvervuiling is en saneer indien nodig.

5. Business as usual

Om de rendabiliteit van de onderneming naar de toekomst toe te vrijwaren, is het belangrijk om verder alle normale bedrijfshandelingen te stellen. Vermijd uitzonderlijke handelingen zoals overdreven uitbreidingen van bedrijfsgebouwen, investeringen in grond en/of in extra machines die niet onmiddellijk renderen.

6. No problems

Los geschillen op. Die bemoeilijken een overdracht. Een minnelijke oplossing is soms aan te raden boven een gerechtelijke oplossing.

7. Change of control

Uit de jarenlange praktijkervaring van O.B.A. blijkt dat overlaten een belangrijk moment is in het leven van de overlater. Naast de enigszins strenge zakelijke kant van een overname, is er ook een emotionele kant: het loslaten van de onderneming. De visie en de bedrijfskunde van de overlater zal stilaan plaats moeten maken voor de visie en de bedrijfskunde van de overnemer. Weet dat een goede overlater er alles aan doet om de overnemer bij te staan, zowel in goede als in kwade dagen.

8. Waarde bedrijf

Veel bedrijfsleiders onder- of overschatten de waarde van hun bedrijf. Een realistische bedrijfswaardering is meer dan nuttig. Laat u hiervoor bijstaan door een ervaren overnamebemiddelaar die over voldoende referenties beschikt.

Overname Bemiddeling & Advies
www.oba.be

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels