Op basis van auteursrechten factureren?
Jan Uyttendaele Vraag & Antwoord - Uyttendaele Boekhoudkantoor

Op basis van auteursrechten factureren?

Vraag & Antwoord - Uyttendaele Boekhoudkantoor

Zelfstandigen zoals auteurs, copywriters, architecten, schrijnwerkers en zelfs verandabouwers willen hun unieke creaties op een fiscaal interessante wijze gehonoreerd zien. Tegenwoordig doen ze dat graag via een vergoeding voor auteursrechten. Zo’n vergoeding wordt toegekend aan een fysiek persoon en wordt fiscaal beschouwd als een roerend inkomen, tot een niet-geïndexeerd bedrag van  37.500  (15 procent roerende voorheffing). Alles wat hoger is dan die € 37.500, wordt beschouwd als beroepsinkomsten en dus belast aan de progressieve tarieven.

De fiscus wil vermijden dat gewone bezoldigingen of 
vergoedingen ineens zouden omgezet worden in een vergoeding voor auteursrechten. Daarom wil ze dat er een 
duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen: 


• 
de vergoeding voor de prestatie van de auteur, met andere woorden: de inkomsten verkregen als tegenprestatie van zijn beroep;

• 
de vergoeding die verkregen wordt naar aanleiding van de cessie of concessie van de auteursrechten.

Schriftelijke overeenkomst

Zonder deze uitsplitsing zal de fiscus het volledige bedrag als een beroepsinkomst beschouwen en als zodanig belasten. Deze uitsplitsing dient bovendien overeen te komen met de werkelijkheid. Zodra een schriftelijke overeenkomst bestaat waarin de concessie van de auteursrechten en de vergoeding hiervoor uitdrukkelijk wordt vastgelegd, moet de omvang van deze vergoeding nog bepaald worden.

Een van de moeilijke aspecten is het identificeren van de vergoeding die overeenstemt met de (con)cessie van auteursrechten. De Rulingcommissie (Dienst Voorafgaande Beslissingen) heeft al een groot aantal vragen gekregen over het hanteren van het percentage van de totaal toegekende vergoeding dat beschouwd wordt als een vergoeding voor de overdracht van het auteursrecht. De Rulingcommissie keurt deze praktijk in principe goed, wanneer het percentage dat betrekking heeft op auteursrechten gebaseerd is op een grondige analyse van de uitgevoerde opdracht en het gecreëerde werk.

Moraal van het verhaal? Laat u in deze materie vooral goed begeleiden.

 

Beantwoord door Uyttendaele Boekhoudkantoor

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels