Doorbomen
Sarah Parent Go Forest

Doorbomen

Verhaal - Go Forest

Van fervente jobhopper tot een gepassioneerde wereldverbeteraar, dat is de meest beknopte omschrijving van het steile carrièrepad van Sarah Parent, medeoprichter en CEO van Go Forest. Bij deze start-up, dag op dag twee jaar jong, draait alles om duurzaam ondernemen. Ze heeft als chief environment officer maar één doel: bedrijven op een laagdrempelige manier een groen geweten schoppen. Voor tekst en uitleg trekken we ietwat voorspelbaar naar een bos.

Dat er achter het start-upverhaal een uitgekookt businessmodel schuilgaat, is ook de organisatoren van de WOMED Awards niet ontgaan. Eerder dit jaar werd Sarah Parent door hen uitgeroepen tot de nationale ‘Belofte van het Jaar’. Die eer strijk je niet op door louter bomen te planten. Voor we in detail treden, legt bezielster Sarah Parent uit wanneer het idee begon te rijpen.

Sarah Parent, CEO: “Go Forest bestaat nu exact twee jaar. Daarvoor was ik vooral een jobhopper. Het idee is beginnen rijpen op het moment dat Philip Cracco en ikzelf de luxebeurs Eccentric in Knokke organiseerden. Mijn grote droom was echter altijd al om een positieve impact te hebben op de wereld. Zo was ik er ook van overtuigd dat ecologie en luxe wel degelijk hand in hand kunnen gaan, dat ecologie niet saai hoeft te zijn. Philip geloofde dat ook, maar voor we de plannen verder konden uitwerken, werd hij ernstig ziek en is hij op korte termijn overleden. Ik heb lang getwijfeld of ik die plannen zonder hem verder zou uitwerken. Ik vond dat ergens ongepast, het was iets ‘van ons’. Maar zijn familie heeft mij overtuigd door te zeggen dat Philip hard geloofde in het idee. Ik heb vervolgens zes maanden aan een businessplan geschreven en in september 2020, exact twee jaar geleden dus, ben ik de markt opgegaan.”

GO FOREST in cijfers
  • 4 continenten
  • 5 vaste medewerkers
  • 13 actieve regio's
  • 2020 oprichtingsjaar
  • 250.000 geplante bomen dit jaar

STERCK. Je hebt dan partners kunnen strikken waaronder Antoine Geerinckx van CO2Logic.

Sarah: “Antoine is medeop­richter van Go Forest en oprichter van CO2Logic. Dat bedrijf bestaat intussen al zo’n 15 jaar en focust op het CO2-neutraal maken van bedrijven. Uiteraard is klimaatneutraal zijn en worden een goede zaak, supergoed zelfs, maar België is een kmo-land en velen liggen er duidelijk nog niet echt wakker van. De vraag was dus wat wij konden doen zodat die kmo’s hun eerste stappen zouden zetten.”

STERCK. Wat houdt die eerste stap dan in voor een kmo?

Sarah: “Wel, we zorgen er gewoon al voor dat die kmo iéts doet. Dat is dan concreet het planten van bomen waardoor ze CO2 helpen opslaan. Op die manier leveren ze een positieve bijdrage aan biodiversiteit, doen ze aan jobcreatie enzoverder. We zorgen er vanuit Go Forest voor dat er nauwelijks of geen budgettaire drempel is. Voor wie klimaatneutraal wil worden, is die drempel er vaak wél, want dat is toch een complexe materie. Ik stel vast dat kmo’s met pakweg tien werknemers in de dienstensector vandaag niet wakker liggen van die klimaatneutraliteit. Maar op deze manier zet je hen wel al op weg.”

STERCK. Heeft het feit dat je midden in de pandemie bent gestart je parten gespeeld?

Sarah: “Dat was best lastig, maar ik ben wel door bepaalde kanalen opgepikt waardoor ik toch vrij snel op sympathisanten kon rekenen. Er kwamen ook snel klanten die meteen in het project geloofden. Dat ik op korte termijn mooie namen zoals een Rodania of Geberit aan boord heb kunnen halen, kwam onze geloofwaardigheid ten goede.

Sarah_Parent_Go_Forest

Maar het is pas echt beginnen lopen sinds begin dit jaar. Daarvoor was er nog terughoudendheid qua budgetteringen – de gevolgen van de pandemie speelden nog bij velen – maar het valt op dat de budgetten sinds dit jaar aanzienlijk groter zijn geworden.”

STERCK. Intussen is ook het Zwitserse South Pole aan boord. Ook dat heeft de geloofwaardigheid ongetwijfeld een boost gegeven, niet?

Sarah: “Ik ben eind vorig jaar met hen gaan praten. Niet zozeer omdat ik hun financiële steun nodig had, maar voornamelijk omwille van hun expertise wereldwijd. South Pole is de grootste klimaatconsulent ter wereld. Zij komen aardig van pas want ik kan zelf niet constant het vliegtuig nemen naar pakweg Zuid-Amerika. Dat is simpelweg niet duurzaam. Bovendien ben ik ook geen bioloog of bio-ingenieur en die expertise had ik wel degelijk nodig. Sinds begin dit jaar zijn zij medeaandeelhouder geworden en kunnen we écht het verschil maken.”

STERCK. In welke zin?

Sarah: “Ik vind dat profit en planet wel degelijk samen kunnen gaan. Er zijn nogal wat bedrijven die bomen planten in functie van hun verkoop waardoor ze dus hun sales stimuleren. Ik ben zelf een marketeer dus ik probeer met onze klanten mee te denken en voor hen originele campagnes op te zetten die het planten van bomen moeten stimuleren. We gaan zelfs zover dat we ook landingspagina’s voor hen bouwen waarop ze hun klimaatvisie kunnen uitdragen.”

STERCK. Maar bomen planten is niet nieuw dus wat doen jullie anders?

Sarah: “Wat veel klanten blijkbaar appreciëren, is dat wij technologie inzetten die hen toelaat om hun investering in detail op te volgen. Kortom, als wij aan de andere kant van de wereld voor hen bomen planten, dan kunnen ze hun bos via satellietbeelden ook echt zien. We kunnen onze potentiële klanten dus nu een leeg perceel laten zien en hen garanderen dat er op die plek na pakweg een jaar of vijf een bos staat. We gebruiken trouwens blockchaintechnologie waardoor je de ingevoerde data niet meer kunt veranderen. Dankzij die technologie kan er achteraf dus niet met die data gesjoemeld worden waardoor de geleverde inspanningen dus permanent zijn voor een bedrijf. We laten onszelf ook een keer per jaar auditen door een derde partij. Die zorgt er dan voor dat elk van onze klanten een certificaat krijgt. Wat de klant ook van ons ontvangt, is een digital brand book met hogeresolutievisuals en content waardoor zij eigenlijk geen communicatiepersonen moeten aanwerven voor deze specifieke materie. Ze krijgen van ons alle middelen om over hun klimaatinspanningen te communiceren.”

Natuurlijk kunnen profit en planet samengaan.

STERCK. Hoe kan een kmo concreet starten met het planten van bomen?

Sarah: “We hanteren verschillende systemen, maar meestal gaan we in gesprek met de potentiële klant en werken we iets uit op maat. Maar we hebben ook standaardformules waarmee we het vooral de kleinere kmo’s makkelijk maken om mee met ons in zee te gaan. We willen zo’n beetje de Netflix zijn van het bomen planten. We willen onze klanten zo lang mogelijk houden om een zo groot mogelijke impact te creëren. Maar zoals ik zei: we gaan met de meesten in gesprek omdat we dan kunnen meedenken en iets op maat kunnen creëren.”

STERCK. Jullie planten de bomen doorgaans op plaatsen waar ze het hardst nodig zijn, maar jullie planten ook in eigen land. Waarom die dubbele aanpak?

Sarah: “Het is een strategische keuze en maakt ons verhaal compleet. Je zou louter voor de derde wereld kunnen kiezen, maar ook dichter bij huis is er werk aan de winkel. Maar wat zich in de derde wereld afspeelt, is van een heel andere dimensie. Daar word ik letterlijk aangeklampt door de lokale bevolking, want die hebben letterlijk niks en willen niks liever dan mee helpen planten. De sociale impact in eigen land is uiteraard veel lager. Maar dat wil niet zeggen dat er hier bij ons geen probleem is. Integendeel, onze bossen zijn ziek. Wie bekend is met het principe van de sdg’s (de 17 sustainable development goals van de Verenigde Naties, red.) moet weten dat we ons in België beperken tot gemiddeld drie sdg’s terwijl we in de zuidelijke landen veeleer op elf goals werken. Is het één beter dan het ander? Neen, die mix is wat mij betreft noodzakelijk. Wij importeren en exporteren, leven en werken op één en dezelfde planeet. Dat is overigens ook een beetje de perceptie waar we vanaf willen. Er wordt nog te veel louter vanuit België gehandeld en nagedacht. Dat mag wat mij betreft breder benaderd worden: de CO2-problematiek stopt niet bij onze landsgrenzen.”

STERCK. Alle bedrijven en kmo’s die aan boord zijn, worden ook keurig vermeld op jullie website wat hen in een groen daglicht stelt. Maar wat zit er nog meer in voor hen?

Sarah: “Dat ze kunnen zien waarin ze hebben geïnvesteerd, is op zich al een aanzienlijke return. Dat is tastbaar voor de werknemers bijvoorbeeld. Daarnaast voorzien wij onze klanten ook in cijfermateriaal, zoals hoeveel CO2 er wordt gereduceerd, maar ook over de fauna ter plaatse communiceren we, welke bomen er precies werden aangeplant, hoeveel jobs er eventueel werden gecreëerd ... Je moet weten dat we in de derde wereld de bomen laten planten door de lokale bevolking. Bedrijven zorgen op die manier voor tewerkstelling. We kunnen dan berekenen hoeveel gezinnen ze op die manier onderhouden. We planten trouwens ook fruitbomen en we tonen onze klanten ook daar cijfers van. We hebben trouwens een klant die olijfolie wil gaan produceren. Het mooie van dit verhaal is dat die klant niet enkel de bomen laat aanplanten door de lokale bevolking maar ook de opbrengst van de olijfolie naar de lokale bevolking wil laten vloeien.”

Sarah_Parent_Go_Forest

STERCK. Go Forest bestaat vandaag exact twee jaar. Ben je tevreden over de huidige gang van zaken?

Sarah: “Ik ben zeker tevreden want ik had al die aandacht niet verwacht. Mensen vertellen mij dat ze mij overal zien. Dat was niet de bedoeling. Het gaat om Go Forest, maar ik merk dat als ik iets persoonlijk post op LinkedIn, ik daarop veel meer reacties krijg en dat dat ook veel meer klanten genereert. Dat is stelselmatig zo gegroeid en ik merk nu dat ‘het gezicht zijn van’ zeker een impact heeft. Of dat altijd zo zal zijn, dat laat ik in het midden want ik merk dat we tegenwoordig veel nieuwe klanten werven via ons bestaande cliënteel.”

STERCK. Wellicht speelt jouw specifieke aanpak ook een rol in de manier waarop je ecologie naar voor brengt, niet?

Sarah: “Ik ben geen typische, of hoe zal ik dat zeggen… Ik denk dat ik niet beantwoord aan het cliché van hoe iemand die duurzaamheid uitdraagt er in veel hoofden uitziet. Ik moet opletten met wat ik zeg, maar ik denk dat ondernemers blij zijn dat ze met iemand in gesprek kunnen gaan die bij manier van spreken niet in een hut woont (lacht). Ik bedoel daarmee dat ik geen grijze muis ben, ik probeer de materie op een hippe maar ook zakelijke manier te verpakken. Velen vinden dat wellicht cool. Maar ik zal wel haters hebben ook zeker (lacht)?”

STERCK. Wat brengt de nabije toekomst en kan je daar wat concrete cijfers op plakken?

Sarah: “We willen tegen het einde van het jaar een half miljoen bomen geplant hebben. De eerste mijlpaal die ik wil bereiken, is 1 miljoen bomen. We zitten momenteel in een stroomversnelling, dus dat is zeker haalbaar tegen volgend jaar. Daar stopt het echter niet bij, want er verdwijnen elke minuut 27 voetbalvelden aan bos. Hopelijk staan er nog veel bedrijven op zoals Go Forest, want het gaat snel bergaf wat ons klimaat betreft.”

STERCK. Is het in die optiek de bedoeling om jullie concept ook uit te rollen in andere landen?

Sarah: “Ja, dat is wel degelijk de bedoeling. We willen onze formule in eerste instantie copy pasten in onze buurlanden, daar lopen intussen al gesprekken over. Het is niet de bedoeling om zelf onnoemelijk groot te worden. Ik ga liever van het franchiseprincipe uit zodat je in elk land een persoonlijke aanpak kunt hanteren. Elk land heeft trouwens zijn eigen mentaliteit en cultuur. Dus ja, daar geloof ik in. Dit moet zich als een virus verspreiden, maar dan in positieve zin. Samen met South Pole moet dat mogelijk zijn.”

CO2-problematiek stopt niet aan de landsgrenzen.

STERCK. Is het een ambitie van jullie om ook de politiek mee in het bad te trekken?

Sarah: “Neen, we willen politiek-neutraal blijven. Dat is belangrijk voor mij. Dus neen, je zult mij niet op een poster zien staan bij een bepaalde politieke partij (lacht). Wij willen de zaken net opentrekken daar waar het in de politiek in een specifiek vakje wordt ondergebracht.”

STERCK. De politiek heeft anderzijds wel de mogelijkheid om wetgevingen verder te verstrengen. Zou dat jullie zaak niet ten goede komen?

Sarah: “Ik denk dat er al veel mensen zijn die dat soort werk verrichten. Ik hoop dus dat zij bedrijven en ondernemingen spotten zoals Go Forest. Ik wil liever een indirecte impact hebben op de politiek.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels