Hoe gaat u om met de krapte op de arbeidsmarkt?
Petra Brackenier Find-a-Job

Hoe gaat u om met de krapte op de arbeidsmarkt?

Vraag & Antwoord - Find-a-Job

Geen enkel Belgisch bedrijf of sector blijft gespaard van de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Dagelijks zoeken bedrijfsleiders en hr-verantwoordelijken naar manieren om de juiste profielen aan te trekken voor hun openstaande vacatures. Hoe pakt u dit acuut probleem aan?

De kloof tussen openstaande vacatures en geschikte profielen vermindert niet, ook al legt de overheid een aantal langetermijnoplossingen op tafel zoals inactieven terug activeren en langdurig zieken terug integreren. Ook al zijn deze initiatieven goed, ze hebben pas effect op lange termijn en helpen de arbeidsmarkt op heden niet. Voor vele ondernemers blijft de vraag brandend actueel: hoe vul ik mijn huidige openstaande jobs in zodat mijn bedrijfsactiviteiten niet stilvallen?

Gerichte arbeidsmigratie

Kortetermijnproblemen vragen een doeltreffende aanpak. Om huidige vacatures in te vullen, is het daarom interessant te kijken naar het buitenland. Verschillende Oost-Europese landen hebben sterke profielen die bereid zijn om naar België te verhuizen. Een goede selectie begint met een duidelijk beeld van de cultuur en werking van uw bedrijf, en een overzicht van de moeilijkheidsgraad per openstaande job. Zo weet u meteen voor welke vacatures buitenlandse werkkrachten al dan niet interessant zijn.

Gerichte arbeidsmigratie pakt u als bedrijf het best niet op eigen houtje aan. Allereerst is het belangrijk om lokaal een goede match te vinden tussen beschikbare kandidaten en uw eigen bedrijf. Een goede screening ter plaatse is dus essentieel. Om in te spelen op de lokale verwachtingen en noden bij de potentiële buitenlandse kandidaten, is het aangewezen samen te werken met een rekruteringskantoor dat ter plaatse eigen filialen heeft. Zij staan dichter bij de bevolking, overbruggen de taalbarrière en kennen de gebruiken en gewoontes van de mensen beter. Idealiter gaat u ook ter plaatse, zo ervaart u zelf hoe de screening verloopt.

Actieve coaching

Stel u als bedrijf niet te rigide op wat de taalvereisten betreft. In het beste geval spreken uw kandidaten een goed mondje Engels zodra ze van start gaan. Al hoeft dit geen struikelblok te vormen. Organiseer uw teams zo dat per groep van ongeveer tien mensen één iemand zich vlot kan uitdrukken in de moedertaal en het Engels. Zo hebt u garanties dat de essentiële informatie, zoals de veiligheidsnormen, correct worden uitgelegd en opgevolgd.

Verder is het belangrijk om de geschikte kandidaten goed te informeren over wat ze in België mogen verwachten. Ons land is geen belastingparadijs, het leven hier is vaak duurder dan in het thuisland … Een goede voorbereiding, aan de hand van video’s en getuigenissen, doet veel. Zie erop toe dat de aangeworven kandidaten goed worden ontvangen. Voorzie de nodige ondersteuning om gesetteld te raken. Laat hen begeleiden door collega’s die al eerder migreerden en volg de personen regelmatig op. Vertrouw hiervoor gerust op de expertise van uw rekruteringskantoor. Actieve coaching in de nieuwe job draagt namelijk bij tot retentie, wat resulteert in algemene tevredenheid onder werknemers.

Deze expertise werd aangeboden door  Find-a-job

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels