Oase tussen Schelde en E17
Dimitri van Laere
& Kris Smet
Kruibeke

Oase tussen Schelde en E17

Regio - Burgemeesters - Kruibeke

Kruibeke ligt geprangd tussen Temse, Beveren en Zwijndrecht. In het noorden wordt de gemeente begrensd door de drukke E17, ten zuiden vormt de Schelde de natuurlijke grens. Een luchtfoto van de gemeente bevestigt wat natuurliefhebbers al langer weten: Kruibeke is groen, de ongerepte oevers van de Schelde incluis. Er is nauwelijks watergebonden industrie hier, maar zowel de E17 als Schelde zijn belangrijke verkeersaders. Wat brengt de toekomst? We praten erover met burgemeester Dimitri Van Laere en diens schepen Kris Smet.

Wie in de regio woont, heeft er ongetwijfeld al gefietst of gewandeld: de Kruibeekse polders. Ze zijn de groene long van de gemeente, een unieke strook fauna en flora in Vlaanderen. Het contrast met de industrie aan de overkant van de Schelde – met name in Hoboken en Hemiksem – kan niet groter zijn. Ook in het aanpalende Temse, Beveren en Zwijndrecht is de industrie alomtegenwoordig. Kruibeke keek in het verleden al reikhalzend naar de potentie van een fusie. Meer nog, met Beveren had het ei zo na een overeenkomst, maar die gesprekken sprongen eerder dit jaar af. Momenteel liggen alle opties opnieuw op tafel: Temse, Beveren of Zwijndrecht, of Beveren én Zwijndrecht?

Burgemeester_Kruibeke_Dimitri_Van_Laere_Kris_Smet_SChepen

De burgemeester houdt voorlopig de lippen stijf op elkaar: “De gesprekken lopen”. We steken van wal met een kwestie die zowat elke Vlaamse gemeente bezighoudt: mobiliteit. Met de werken aan de Oosterweel in hun spreekwoordelijke achtertuin komt de gemeente quasi elke dag in het verkeersnieuws. Of die aanhoudende files de lokale mobiliteit niet bemoeilijken?

Dimitri Van Laere, burgemeester: “Wel, met de werken aan de Oosterweel werd een lus gebouwd aan onze af- en oprit naar de E17 en kwamen er ook verkeerslichten. Kortom, ons industriegebied is goed ontsloten nu, maar het is evenwel het enige industriegebied dat we hebben. Daar is trouwens ook geen uitbreiding meer mogelijk.”

STERCK. Maar in de verre toekomst zou er op jullie grondgebied wél bijkomende industriezone beschikbaar komen, niet?

Dimitri: “Dat klopt, in de verre toekomst – zeg maar binnen een jaar of tien, misschien 15 – komt er in principe ruimte vrij op de gronden van kleikorrelfabrikant Argex. Die put wordt op termijn gedempt met de bedoeling daarbovenop een kmo-zone te ontwikkelen. De oppervlakte die beschikbaar komt, is aanzienlijk.”

STERCK. Watergebonden industrie is hier nauwelijks, maar creëert het dempen van die put op termijn dan ook nieuwe mogelijkheden?

Dimitri: “Momenteel is de watergebonden industrie beperkt, maar met de komst van de kmo-zone op de plek waar Argex aan het werk is, krijgen we wel een bijkomende aansluiting met de Schelde. Het grootste bedrijf aan de waterkant in Kruibeke is momenteel het Belgische Artes dat twee jaar geleden nog een nieuw kantoorgebouw heeft neergezet vlak aan de oevers.”

Het zou best kunnen dat we binnen acht jaar al een bijkomende bedrijvenzone kunnen inrichten.

Kris Smet, Schepen: “Je moet ook weten dat Argex deel uitmaakt van H2O Group en de rode draad in de ondernemingen van die groep is water. Die bedrijven, zoals Argex, zijn sterk afhankelijk van water als transportmiddel. Bedrijven zoals Sterhoek en HYE maken allemaal deel uit van H20 Group.”

Dimitri: “Het bedrijf ligt trouwens net op de grens met Zwijndrecht (lacht). De putten waar Argex de klei ontgint, liggen grotendeels in Kruibeke maar de kantoren liggen net over de gemeentegrens.”

STERCK. In hoeverre zijn die plannen concreet?

Dimitri: “Ze mogen nog pakweg 15 jaar ontginnen, maar de plannen voor de verdere ontwikkeling, daar is men al geruime tijd mee bezig. We zien daarin drie fases. Fase 1 is de ontginning van de put, fase 2 is het vullen van de put en fase 3 betreft de inrichting van de bedrijvenzone. Niet onbelangrijk daarbij is dat die put gradueel zal opgevuld worden. Het zou dus best kunnen dat we binnen acht jaar – door een gedeeltelijke demping – al een bijkomende bedrijvenzone kunnen inrichten.”

STERCK. De fusiegesprekken die jullie hadden met Beveren zijn afgesprongen. Voortaan kijken jullie ook naar andere gemeentes, waaronder Zwijndrecht. Is Zwijndrecht de betere optie om in het noordoosten van de gemeente nieuwe kmo-zones toe te voegen?

Dimitri: “Wel, we zijn inderdaad terug bij af. We hebben de gesprekken opentrokken zodat we nu ook praten met Zwijndrecht en Temse. Maar inhoudelijk mag en kan ik daar op dit ogenblik niks concreets over zeggen.”

Kruibeke in cijfers
  • 4,9% werkzoekendengraad 18-64 jaar
  • 77,5% werkzaamheidsgraad 18-64 jaar
  • 1.901 actieve vestigingen
  • 16.827 inwoners

STERCK. Maar gesteld dat er een fusie komt, dan zijn de effecten daarvan toch al bekeken en bekend?

Dimitri: “Er is een artikel verschenen bij VOKA. Daarin is de conclusie dat gemeenten met meer dan 20.000 inwoners een beter uitgewerkte economische dienstverlening bieden. Volgens VOKA zou een fusie tussen Beveren en Kruibeke een verlaging van de schuldenlast met 33 miljoen euro betekenen. Daardoor zou de gemeente de komende jaren probleemloos kunnen blijven investeren. Een fusie met Zwijndrecht zou ons nog beter uitkomen, maar het is – zoals ik zei – te vroeg om hierover uitspraken te doen. Feit is dat een fusie een goede zaak zou zijn voor onze gemeente.”

STERCK. Een fusie brengt ook extra personeel met zich mee dat zich over de meer economische vraagstukken kan buigen. Hoe ondersteunen jullie de kmo’s en andere bedrijven nu?

Kris: “We hebben helaas geen lokale sociaal-economische raad om maar iets te zeggen. Maar er is wel periodiek overleg met UNIZO en Markant, maar dat is eerder voor de kleine ondernemingen. Uiteraard staan wij ook in nauw contact met VOKA.”

Dimitri: “En we hebben een gedeelde ambtenaar lokale economie.”

Kris: “Inderdaad. Dat was en is voor onze gemeente een grote stap voorwaarts, want voorheen was dat een onbestaande of onbemande dienst. Die persoon werkt behalve voor Kruibeke ook nog voor drie andere gemeentes.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels