Waarom kiezen voor een gespecialiseerde partner in stabiliteitsstudies?
Nico Terryn Nico Terryn

Waarom kiezen voor een gespecialiseerde partner in stabiliteitsstudies?

Vraag & Antwoord - Nico Terryn

Wil je een gebouw realiseren, dan heb je behalve een architect ook een stabiliteitsingenieur nodig. Je hebt dan de keuze uit een gespecialiseerd studiebureau of een multidisciplinaire groep. 

Behalve de betonplannen spelen tegenwoordig immers ook aspecten van EPB, veiligheidscoördinatie, verluchting, technische installaties ... een belangrijke rol in een bouwproject. Ingenieur Nico Terryn heeft er sinds de oprichting, een 20-tal jaar geleden, voor gekozen om niet te verbreden naar verschillende disciplines, maar te blijven opteren voor specialisatie in zijn vak. Het kantoor bestaat uit een team van een vijftal ingenieurs. Ze zijn allen opgeleid en gespecialiseerd in stabiliteitsstudies. Dat biedt heel wat voordelen.

Omdat de projectingenieur theoretische kennis combineert met de opvolging op de werf, kan hij doordachte, praktisch haalbare stabiliteitstekeningen voorleggen. Dat resulteert dan weer in economische voordelen: iemand die weet hoe het er op de werf aan toe gaat, en die ervaring mee in het denk- en tekenwerk neemt. Door te focussen op één niche – in dit geval stabiliteitsstudies – bouw je intern een erg uitgebreide en diepgaande expertise op. Wanneer een team knowhow met elkaar deelt, worden de leden stuk voor stuk experts in hun vakgebied. Doordat Nico Terryn zelf behalve zaakvoerder ook nog dagelijks technisch met het ontwerpen bezig is, kunnen de medewerkers bij vragen direct putten uit zijn ruime en betrokken vakkennis. Het team wordt aldus nog sterker dan de som van de delen. Eventuele problemen of uitdagingen worden onderling besproken om tot de beste oplossing te komen.

De bouwsector is heel breed. Om alle moderne technieken te beheersen, dien je dus voldoende sterk te staan in je vakgebied. Te veel verbreden kan leiden tot een minder grondige basiskennis van iedere tak op zich. De beste oplossing valt dan mogelijk uit de boot.

Dit wil niet zeggen dat er niet actief aan opleiding wordt gedaan. Door evoluties in de materialen bijvoorbeeld, dien je ook als specialist steeds bij te blijven. Vertrekkend van de sterke basis, kan op die manier snel en efficiënt gereageerd worden op nieuwe trends. Vermeldenswaardig is bijvoorbeeld de groeiende omzet in houtmassiefbouw zoals CLT, een materiaal dat in de toekomst sterk aan belang zal winnen. 

Ook wat betreft funderingstechnieken en grondmechanica biedt Nico Terryn steeds een grondig bestudeerde oplossing aan. Dit onderdeel bepaalt dikwijls een groot deel van de bouwkost. In de huidige bouwtechnologie is een grondige vakkennis en relevante ervaring van groot belang. Dit vraagt naar specialisatie om optimaal te kunnen ontwerpen.

Deze expertise werd aangeboden door  Nico Terryn

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels