Wagenpark op maat van je onderneming
Jeroen De Witte Titeca

Wagenpark op maat van je onderneming

Praktijck - Titeca

Nu de toekomstige fiscale spelregels voor bedrijfswagens duidelijk zijn en het aanbod aan elektrische wagens steeds toeneemt, komt de elektrificatie van het wagenpark bij heel wat bedrijven in een stroomversnelling. Zowel bij kleine als grote ondernemingen komt bij deze overgang meer kijken dan enkel de aanschaf van een hybride of elektrische wagen. Hieronder gaan we in op een aantal belangrijke aandachtspunten bij de elektrificatie van jouw wagenpark.

De juiste wagen voor elke bestuurder

De keuze van een bedrijfswagen wordt meestal ingegeven door de totale kostprijs (TCO) van de wagen. De autofiscaliteit is daar een belangrijk onderdeel van en maakt dat plug-in hybrides en wagens met enkel een verbrandingsmotor op termijn niet langer (fiscaal) interessant zullen zijn. De fiscaliteit mag evenwel niet de enige bepalende factor zijn.

Zo baseer je de samenstelling van het wagenpark best op de verschillende rijprofielen binnen de onderneming. Een elektrische wagen zal voornamelijk interessant zijn voor werknemers die ze hoofdzakelijk gebruiken voor woon-werkverkeer en gezinsverplaatsingen. Voor werknemers die zich regelmatig moeten verplaatsen naar klanten, zal eerder een plug-in hybride aangewezen zijn. Daarmee blijft het mogelijk om lange afstanden te rijden, terwijl het elektrisch rijbereik het woon-werkverkeer dekt.

Laadinfrastructuur: breng alle kosten in kaart

Geen elektrische wagen zonder laadinfrastructuur. De voorziening van laadpunten houdt meer in dan louter de installatie van laadpunten op kantoor of bij de werknemer thuis. Ga na of de bestaande elektriciteitsinfrastructuur voorzien is op de installatie van één of meerdere laadpalen. Het plaatsen van een nieuwe cabine op kantoor is veelal een belangrijke investering en ook onvoorziene bekabelingswerken bij de werknemer thuis zorgen voor bijkomende kosten.

Gezien de almaar stijgende elektriciteitsprijzen is een slimme en duurzame elektriciteitsvoorziening meer dan ooit een must. De investering in (bijkomende) zonnepanelen en intelligente laadsystemen is daarom onlosmakelijk verbonden met de elektrificatie van elk wagenpark. Ondernemingen zijn een belangrijke schakel naar een uitgebreid publiek laadnetwerk in België en krijgen daarom vandaag een ruggensteuntje van de overheid onder de vorm van fiscale voordelen. Hoe sneller de investeringen in laadinfrastructuur, hoe groter het fiscaal voordeel zal zijn. Zo genieten investeringen in publieke laadinfrastructuur van een tijdelijk verhoogde fiscale kostenaftrek en PV-installaties van een investeringsaftrek.

Verlies de car policy niet uit het oog

De afspraken over het gebruik van de bedrijfswagen tussen werkgever en werknemer worden vastgelegd in een overeenkomst, de car policy. De elektrificatie van het wagenpark brengt dus een noodzakelijke aanpassing met zich mee. Zo dien je duidelijke afspraken te maken over wanneer je de wagen mag opladen op kantoor, wat er gebeurt met de thuis geïnstalleerde laadinfrastructuur bij verhuis of ontslag van de werknemer en of het gebruik van de duurdere snelladers langs de weg beperkt wordt.

Meer weten over hoe je de elektrificatie van jouw wagenpark best aanpakt? Contacteer dan één van onze experts via pro-experts@titeca.be.

Titeca pro accountants & experts
www.titeca.be

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels