Ambitieus en financieel gezond
Kim Martens Burgemeester Lievegem

Ambitieus en financieel gezond

Regio - Burgemeester Lievegem

Kim Martens is sinds 1 september de nieuwe burgemeester van Lievegem. In 2017 haalde hij de pers als jongste burgemeester van Oost-Vlaanderen, in Waarschoot waar hij tijdelijk als waarnemend burgemeester werd beëdigd. Waarschoot ging op 1 januari 2019 samen met Lovendegem en Zomergem op in de nieuwgevormde gemeente Lievegem. Het is op die plek dat hij het nu overneemt van zijn voorganger Tony Vermeire, die begin dit jaar besliste om zijn carrière buiten de politiek verder te zetten. Voor Kim Martens is het een oude droom die uitkomt, weliswaar veel vroeger dan verwacht.

Kim Martens droomde naar eigen zeggen al sinds het derde leerjaar van deze job. De ambitie was er en de omstandigheden kwamen hem daarin gretig tegemoet. Over zijn bijzondere carrièrepad laten we de nieuwe burgemeester zelf aan het woord.

Kim Martens: “Ik ben nu 36 jaar en ben vrij vroeg in de politiek gestart, namelijk toen in 21 was. De eerste keer dat ik opkwam bij de verkiezingen was in 2006. Ik was toen niet automatisch verkozen, maar twee jaar later was er een burgemeesterswissel en als eerste opvolger kwam ik alsnog in de raad terecht. Ik ben uiteindelijk vier jaar gemeenteraadslid gebleven in Waarschoot. Bij de verkiezingen in 2012 ben ik wel rechtstreeks verkozen en werd ik schepen onder de toenmalige burgemeester Ann Coopman. Ik beschouw haar eigenlijk als mijn politieke moeder. Zij heeft mij naar de politiek gehaald, van haar heb ik veel geleerd. Zij is in 2019 helaas aan kanker overleden en – ik zeg het met gemengde gevoelens – dat heeft ervoor gezorgd dat ik haar tien maanden lang als waarnemend burgemeester heb vervangen.”

Lievegem in cijfers
  • 86,7% bezettingsgraad bedrijventerreinen
  • 80,8% werkzaamheidsgraad 2019
  • 80,78 oppervlakte in km2
  • 26.242 inwoners

STERCK. Begin 2019 werd de fusie een feit en kwam er opnieuw een opportuniteit op jouw pad, correct?

Kim: “Klopt. Na de verkiezingen van 2018 is vrij snel de beslissing gevallen om de drie mooiste gemeentes van het Meetjesland te fusioneren: Waarschoot, Lovendegem en Zomergem. Het zijn naar mijn mening ook drie evenwaardige gemeenten, op alle vlakken. Bij de verkiezingen van 2018 had ik vrij veel stemmen gehaald. Ik was derde wat het aantal voorkeurstemmen betreft. Ik was dus uitermate tevreden en werd uiteindelijk eerste schepen omdat Hilde De Graeve, die nét iets meer voorkeurstemmen had, bewust voor sociaal beleid koos. Intussen ging iedereen er nog vanuit dat Tony nog vele jaren zijn ambt zou uitoefenen want heel eerlijk: het was een fantastische burgemeester met enorm veel dossierkennis. We waren dus verrast toen hij op een gegeven moment tijdens een fractievergadering zelf een puntje ‘varia’ aan de agenda toevoegde. Kort gezegd: hij gaat aan de slag bij Idea Consult, een Brussels bedrijf dat gespecialiseerd is in fusies van gemeenten en publieke organisaties. Hij wou daarmee niet wachten tot op het einde van de legislatuur.”

STERCK. Die vergadering vond plaats ergens in februari van dit jaar. Wat heb je intussen ter voorbereiding gedaan?

Kim: “Ik heb mij uiteraard goed ingelezen in de belangrijke dossiers. Het meerjarenplan ken ik sowieso goed omdat ik als eerste schepen en schepen van financiën ook nauw betrokken was bij het opstellen van dat dossier. Ik deed ook af en toe vervangingen bij opdrachten waardoor veel dossiers niet nieuw voor mij zijn. Maar vermits de aankondiging in februari is gebeurd, was er inderdaad tijd en ruimte om de overgang optimaal te bespreken en voor te bereiden. Die periode heeft mij ook ruimschoots de tijd gegeven om ook met de mensen van het middenveld, het verenigingsleven en de ondernemerswereld te spreken. Die staan dan wel buiten de politiek maar het zijn de stakeholders van onze gemeente. Ik heb nog niet iedereen gesproken want mijn lijst is lang (lacht). Ik denk dat ik nog een maand of drie zoet ben maar uiteraard staat mijn deur voor iedereen open.”

STERCK. Ga jij als burgemeester nieuwe accenten leggen?

Kim: “Kijk, ons meerjarenplan is ambitieus en dat gaan we proberen realiseren. De huidige crisis zal ons nopen om bepaalde prioriteiten te stellen waardoor bepaalde zaken wellicht uitgesteld zullen worden. We hebben in dat plan zo’n 65 miljoen euro aan investeringen voorzien en dat is uiteraard niet niks. Ik zit hier dus niet om het werk van Tony van tafel te vegen, integendeel. Het zou ook onverstandig zijn, want iedereen heeft hard meegewerkt aan dat meerjarenplan. Kortom, dat gaan we dus zo goed als mogelijk realiseren. Maar ga ik zelf accenten leggen? Ja. En om niet in een persoonlijk en ellenlang tienpuntenplan te vervallen, heb ik het samengevat tot de drie V’s. Dat zijn drie kernpunten die wat mij betreft belangrijk zijn voor onze gemeente en die makkelijk te onthouden zijn. Met name: verenigen, verzorgen en veiligheid.”

Kim_Martens_Burgemeester_Lievegem

STERCK. Kun je kort uitleggen wat dat specifiek betekent?

Kim: “Lievegem staat bekend als een gemeente waar heel veel verenigingsleven is, veel vrijwilligers zijn en geëngageerde mensen wonen. Dat mag je trouwens breed zien, van sport tot cultuur, maar ook jeugd, senioren enzovoorts. Dat wil ik dus bewaren en verder stimuleren. We zien daarvoor ook de nodige budgetten. Om een voorbeeld te geven: er komt nieuwe sportinfrastructuur waaronder een nieuw multifunctioneel kunstgrasveld in Zomergem. Maar ook op het vlak van cultuur willen we investeringen doen, maar met behoud van het gemeentelijk en landelijk karakter. Het is niet de bedoeling om hier een cultuurhuis neer te zetten zoals in Eeklo of in Gent. We willen het ook spreiden over de drie deelgemeenten zodat we het lokale karakter willen bewaren. De tweede V gaat over ‘verzorgen’ en dat bedoelen we niet louter letterlijk. Dat gaat ook over de moderne dienstverlening en met een hart voor de mensen die het moeilijk hebben. Verzorgen gaat bijvoorbeeld ook over groenonderhoud, het verzorgen dus van de gemeente op zich. De derde V focust op ‘veiligheid’. We zijn geen grootstad en gaan dat ook niet worden. Maar we willen toch groeien en tegelijkertijd willen we daarbij ‘klein’ blijven. Met veiligheid bedoel ik de algemene veiligheid, maar ook de verkeersveiligheid rond scholen bijvoorbeeld.”

STERCK. Welke schaalvoordelen heeft de fusie gehad?

Kim: “Het grootste voordeel natuurlijk is dat je je kunt specialiseren. Waar diensten vroeger maar half bemand waren, kun je daar nu mensen voltijds op zetten. Neem nu op het vlak van mobiliteit, dat was vroeger iets wat erbij kwam. Maar mobiliteit is dermate belangrijk dat we daar voortaan de gepaste en nodige aandacht kunnen aan schenken. Dat geldt evenzeer ook voor vele ander zaken zoals cultuur, sport, noem maar op.”

STERCK. De vraag is ook: wat hebben de inwoners aan deze fusie?

Kim: “Financieel is het inderdaad een goede zaak geweest voor de gemeente. De schuldovername van Vlaanderen was goed voor 500 euro per inwoner. Dat geld komt dus vrij omdat bepaalde leningen door de overheid werden overgenomen. Dat levert ons meteen 13 miljoen euro op en dat is voor een gemeente als Lievegem een niet onaardige som. Inclusief de intresten die we niet meer hoeven te betalen, levert dat een budget op van 16,5 miljoen. Dat heeft er in één klap voor gezorgd dat wij als gemeente kerngezond zijn. Trouwens, die investering van 65 miljoen voor ons meerjarenplan kunnen wij benutten zonder zwaar in het rood te gaan of onze schuldenlast te verhogen. We hebben overigens altijd twee principes vooropgesteld: een belastingverlaging – dat was eigenlijk al zo bij het begin van de legislatuur – en de schuldgraad per inwoner onder het Vlaamse gemiddelde houden. Kortom, als we iets ondernemen, moet dat passen binnen deze twee parameters. Aan de belastingen gaan we niet meer morrelen én de schuldenlast moet onder het Vlaams gemiddelde blijven.”

Vier prioriteiten

Het meerjarenplan (2020-2025) van Lievegem is opgebouwd rond vier prioriteiten. De nieuwe burgemeester, die ook zelf mee aan de basis lag van dit plan, wil dit plan uitrollen zoals aanvankelijk opgesteld:

  • Goede en nabije dienstverlening met aandacht voor iedereen.
  • Investeren in het verenigingsleven, zorgen voor een ondernemende gemeente en versterken van het vrijetijdsaanbod.
  • Mobiliteitsbeleid met bijzondere aandacht voor de zwakke weggebruiker.
  • Uitrol van het klimaatplan en aandacht voor nette dorpen.

STERCK. Is dat haalbaar met de huidige prijsstijgingen en de uitlopers van de pandemie?

Kim: “Er komen inderdaad wat zaken op ons af. Corona hebben we al bij al goed doorstaan ondanks het feit dat alle facturen nog niet zijn betaald. De oorlog in Oekraïne, dat is van een andere orde. We zijn begonnen met de budgetbesprekingen en wat de geplande werken betreft zien wij bij aannemers toch al prijsstijgingen van gemakkelijk 20%. Dus dat gaan we van dichtbij opvolgen.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels