Deinze zet duurzaamheid hoog op de agenda
Filip Vervaeke
& Jan Vermeulen
Burgemeester - Deinze

Deinze zet duurzaamheid hoog op de agenda

Regio - Burgemeester - Deinze

Wie al een tijdje niet meer in Deinze is geweest, kan er niet omheen. Er wordt hard gewerkt in en rond het hart van de stad. Burgemeester Jan Vermeulen overschouwt vanop de vierde verdieping in het stadhuis zijn stad aan de Leie, een stad die sinds de fusie met Nevele stilaan richting 45.000 inwoners evolueerde. Voor de laatste stand van zaken schuift ook schepen Filip Vervaeke mee aan tafel. Hij waakt onder meer over de lokale economie en industrie.

We spraken de burgemeester eind 2020 nog en confronteren hem met enkele uitspraken die hij toen deed. Met een dikke knipoog verkondigde hij toen dat Deinze zijn nieuw stadion zou hebben voor Club Brugge. Dat klinkt vandaag enigszins voorbarig, want de Raad van State vernietigde afgelopen zomer het PRUP (Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan) van de Brielmeersen. Maar toegegeven, het stadion van Brugge staat er nog (lang) niet.

Jan Vermeulen, burgemeester: “De vernietiging van het PRUP is inderdaad een tegenslag. We zullen dus een deel van ons huiswerk opnieuw moeten maken. We zitten daarvoor aan tafel met de Provincie Oost-Vlaanderen. Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt. Ondertussen werken we samen met de Provincie verder aan een aantrekkelijker recreatiedomein. Het gewestplan laat ons toe om de sportfaciliteiten op het domein te versterken. Wie vandaag in de Brielmeersen rondwandelt, ziet wat we sinds 2020 allemaal gerealiseerd hebben. Veel van die inspanningen komen de jeugd rechtstreeks ten goede. Als vader van twee opgroeiende kinderen kan ik daar alleen maar blij om zijn.”

Filip_Vervaeke_Schepen_Jan_Vermeulen_Burgemeester

STERCK. Eén van de redenen waarom het plan werd afgeketst, is dat het nieuwe stadion mobiliteitsproblemen met zich mee zou brengen. Bovendien, zo zegt de Raad van State, schuift de provincie de hete aardappel van de mobiliteit door naar de stad en dat mag niet.

Jan: “Het advies van de eerste auditeur was nochtans gunstig. Dat bewijst dat het hier om een discussie tussen juristen gaat. Belangrijker is dat ons politiereglement voorzien is op verkeerspieken rond de Brielmeersen. Zo moeten organisatoren voorafgaand een evenementenvervoersplan opmaken en met de veiligheidsdiensten aan tafel zitten. Dat overlegmodel blijft overeind, ook na de vernietiging van het PRUP. Daarnaast zetten we volop in op zachte en veilige verbindingen voor fietsers en wandelaars in en rond het domein. Daar liggen de mensen echt van wakker. Los daarvan blijft een stadion op basis van het gewestplan mogelijk.”

STERCK. Ons gesprek in 2020 vond plaats kort na de fusie met Nevele. Intussen is er een rapport verschenen dat lovend was voor jullie plan van aanpak. Vanwaar die goede punten?

Jan: “De transitie is tamelijk vlot verlopen omdat we toch een aantal belangrijke zaken snel hebben kunnen realiseren. Zoals de fusie van de politiediensten bijvoorbeeld. Er is nu ook een wijkcommissariaat en dat was vroeger niet het geval omdat de hoofdzetel van de politiezone zich in Hansbeke bevond. Dat was te ver van Nevele. Daarnaast is het gemeentehuis van Nevele nog altijd goed bemand met de diensten Burgerzaken en het Sociaal Huis.”

Filip Vervaeke, schepen: “Dat is belangrijk voor de mensen die in Merendree wonen. Deze deelgemeente grenst aan Lievegem. Dan is het handig dat de diensten net als voorheen nog steeds voorhanden zijn in Nevele. Meer nog, voor de mensen van Meigem – deelgemeente van Deinze – is het gemeentehuis van Nevele dichterbij.”

Jan: “We zien inderdaad een beweging in beide richtingen. Ook op het vlak van scholen bijvoorbeeld. Deinze is een echte scholenstad. We zien nu dat er steeds meer leerlingen uit Landegem (vroeger Nevele, red.) kiezen voor de secundaire scholen in Deinze.”

STERCK. De personen-belasting is dankzij de fusie gezakt van 7,7 naar 7,2% – het voormalige tarief in Nevele – maar gelden er nog andere fiscale voordelen sinds de fusie?

Jan: “Fiscaal hebben we alles kunnen gelijktrekken. Dat betekent concreet dat we op lagere belastingschalen zijn kunnen overstappen. Om even wat oude cijfers te citeren: de opcentiemen in Nevele bedroegen 1.575. Die hebben we verlaagd naar 1.100, het niveau van Deinze. Kortom, we hebben een deel van de fusiebonus terug kunnen geven aan de mensen, vooral in Nevele. Ook de algemene bedrijfsbelasting die in Nevele van kracht was, hebben we afgeschaft.”

Deinze in cijfers
  • 44.000 inwoners
  • 128 oppervlakte in km2
  • 75,3% werkzaamheidsgraad
  • 4.917 actieve ondernemingen 2020

Filip: “Om een voorbeeld te geven: in Deinze hadden we al een gratis ophaling aan huis van glas. Welnu, dankzij de fusie en schaalvergroting kan men in Nevele nu ook het glas één keer per maand buitenzetten waarna het gratis opgehaald wordt.”

STERCK. De stad bloeit, maar zit er nog rek op jullie beschikbare industrie- en kmozones? De Prijkels is letterlijk een randgeval, maar kan Deinze daar toch de vruchten van plukken?

Jan: “Een stuk van De Prijkels ligt inderdaad in Deinze. Het bedrijventerrein ligt daarnaast nog op het grondgebied van Nazareth en Kruisem, maar de geplande uitbreiding van 55 ha ligt wel degelijk deels op ons grondgebied. We proberen wel in Nevele meer mogelijkheden te bieden voor kmo's. Zo is er het bedrijventerrein Ter Mote. Dat is uiteraard goed voor onze lokale tewerkstelling.”

STERCK. Wat vertellen de tewerkstellingscijfers?

Filip: “Laat ons zeggen dat er in Deinze met moeite sprake is van werkloosheid. Die schommelt rond de 2,6% (cijfers 2020, red.) en dat is heel weinig (gemiddelde in Vlaanderen: 4,1% in 2020, red.). Maar we moeten er wel voor zorgen dat men ook lokaal werk kan vinden natuurlijk.”

Jan: “Er zijn inderdaad op dit ogenblik meer inwoners die buiten de stad werken dan hier in Deinze. Let wel, als ik De Prijkels integraal tot ons grondgebied zou rekenen, dan zal dat ongeveer 50-50 zijn. En laat ons eerlijk zijn: het maakt eigenlijk niet uit of De Prijkels nu integraal in Deinze ligt of niet. Toen Omega Pharma besliste om naar Deinze te komen, was dat goed nieuws voor de werkgelegenheid. Maar in de praktijk staat dat gebouw nu 100 meter verder in Nazareth. Renson komt er nu ook bij, maar dat is dan weer in Kruisem. Hoe dan ook, dat is nog steeds vlak bij het stadscentrum en zelfs perfect bereikbaar met de fiets.”

STERCK. In welke mate speelt jullie mobiliteitsplan daarop in?

Jan: “Wie met de trein komt en aan het station een deelfiets neemt, staat snel in De Prijkels. Bovendien zorgt de trein ervoor dat er wagens uit het verkeer kunnen genomen worden. Op 7 minuten sta je in Waregem, op 20 minuten in Kortrijk en op minder dan 20 minuten ben je in Gent.”

Filip: “Vergeet ook niet dat we drie stations hebben op ons grondgebied: Landegem, Hansbeke en Deinze. We hebben ook twee op- en afrittencomplexen: de E17 en de E40.En dan spreek ik qua ontsluitingsmogelijkheden nog niet over de mogelijkheden die het Schipdonkkanaal biedt.”

Duurzaam Deinze

De Verenigde Naties lanceerden 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) om tegen 2030 van de wereld een betere plek te maken. Ook het stadsbestuur van Deinze engageert zich om die SDG’s te halen en heeft daartoe een SDG-actieplan uitgewerkt. Voor de lokale overheden werd een specifieke en belangrijke rol toegekend in SDG 11: duurzame steden en gemeenschappen. Deinze heeft de ambitie om zowel de sociale, economische als ecologische dimensies van de SDG’s te realiseren. Meer info en bron: deinze.be/SDG

STERCK. En de Leie?

Jan: “Laat ons zeggen dat we ons hier in Deinze wat dat betreft beperken tot het toerisme. We pakken momenteel onze kaaien aan zodat de voetgangers vlotter door de stad kunnen wandelen.”

STERCK. Jullie zetten ook zwaar in op duurzaamheid, getuige de gigantische SDG-affiche in jullie uitstalraam op het gelijkvloers. Welke doelstellingen streven jullie na?

Jan: “We zijn de eerste stad die zijn meerjarig beleid integraal heeft uitgestippeld in functie van die SDG’s (Sustainable Development Goals, red.). Vermits iedereen daarbij gebaat is, vind ik het niet meer dan normaal dat dit ook vanuit het stadsbestuur moet aangestuurd worden. Als wij niks doen voor onze omgeving, wie gaat het dan wél doen? We moeten echter nog heel wat stappen zetten en het moet ook nog een pak sneller. Zo zijn we ons wagenpark aan het vergroenen. Dat betekent in eerste instantie verminderen. Als je thuis je wagenpark wil vergroenen, doe dan één van de twee auto’s weg en combineer eventueel met een deelauto.”

STERCK. Maar waar ligt de focus precies? De Verenigde Naties hebben maar liefst 17 SDG’s gedefinieerd.

Jan: “Het toeval wil dat we 17 deelgemeenten hebben. Om die reden hebben we die doelstellingen verdeeld en we proberen ze uiteraard aan elkaar te koppelen. De oefening is nog volop bezig want door corona hebben we wel wat vertraging opgelopen. We hebben nog een hoop werk te verrichten!”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels