Hoe begint u met circulair ondernemen?
Rebekka Vanhamel WAAK

Hoe begint u met circulair ondernemen?

Vraag & Antwoord - WAAK

De toekomst is circulair. Kostprijzen van nieuwe materialen, wetgeving en de vraag van de markt focussen steeds meer op maximaal hergebruik van producten en onderdelen. Bijna twee jaar geleden stampte maatwerkbedrijf WAAK een Denktank Circulair uit de grond en ondertussen zijn de eerste circulaire samenwerkingen een feit. Hoe stapt u nu zelf mee in de circulaire economie?

Wat is circulariteit?

Circulaire economie staat haaks op de lineaire economie. Die laatste typeert de consumptiemaatschappij waarin we opgegroeid zijn en waarbij grondstoffen massaal verbruikt worden om goederen te produceren, te gebruiken en die dan weg te gooien. In de circulaire economie gebruiken we grondstoffen oneindig lang. We streven er in eerste instantie naar om de levensduur van afgewerkte producten te verlengen en te intensifiëren door ze te herstellen, te refurbishen of het gebruik ervan te delen. We bekijken ook de mogelijkheden om producten te herbestemmen of te demonteren en de onderdelen opnieuw te gebruiken als basis voor een nieuw product.

Alles begint bij gezonde ambitie

Wie mee op de circulaire trein wil springen, moet oprecht geloven in de meerwaarde ervan. Zonder interesse en gezonde ambitie is intekenen in de circulaire economie onbegonnen werk. Er is nog veel onontgonnen terrein en elke nieuwe stap vraagt dus om inspanningen. Als directie moet u ruimte creëren en uw team motiveren. Bij WAAK werd deze ambitie neergeschreven in de visietekst en volgde een groep van een 40-tal medewerkers een opleiding. Uiteindelijk stapten we met acht in een denktank om concreet aan de slag te gaan. Dat brengt ons bij de volgende tip.

Just do it!

100% circulair zijn is erg moeilijk, dus ga gewoon aan de slag. Start klein. Plant een zaadje, zet een eerste project op en communiceer erover. Zo krijgt u mensen mee in uw circulaire ambitie en motiveert u partners om uw circulaire ambitie mee vorm te geven. Onderschat zeker de kracht van interne communicatie niet. Bij WAAK kwamen al meerdere ideeën van medewerkers op de werkvloer. Precies daar zijn de reststromen zichtbaar en daar liggen, met de juiste blik van je medewerkers, mogelijkheden om circulaire ideeën te laten rijpen en te oogsten.

Zoek sterke interne en externe partners

Samen staan we sterk. Omring u dus met gelijkgezinde professionals: van experts die opleidingen geven tot andere ondernemers die zich outen als circulair ondernemer. Wist u trouwens dat de overheid circulair ondernemen stimuleert en ondersteunt? Bekijk zeker of u een subsidiedossier kan indienen voor uw circulaire projecten, want elk duwtje in de rug helpt. Zo heeft u alvast een voorsprong eens circulariteit geen keuze meer is, maar een must.

WAAK

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels