Waarden zijn belangrijker dan quota
Frank Hamerlinck Polemieck

Waarden zijn belangrijker dan quota

Polemieck

Onze maatschappij verandert. Aangezien bedrijven een weerspiegeling zijn van onze maatschappij, verandert er ook veel op de werkvloer. Die wordt almaar diverser, met een beter evenwicht tussen mannen en vrouwen, meer mensen die buiten België geboren zijn, mensen die tot verschillende religies behoren, en een mix van jong en niet zo jong … En dat is een goede zaak. Diversiteit verrijkt een bedrijf.

Je leert niet bij door alleen met mensen te praten die over alles dezelfde mening hebben. Je leert bij door nieuwe inzichten te horen en expertise uit te wisselen. Hoe verschillender iemand is, hoe meer je ervan kan opsteken. We leven in een kenniseconomie, en daarin is creativiteit en samenwerking enorm belangrijk. Door discussies te hebben, kom je tot creatieve oplossingen. In die zin geldt zeker dat het geheel meer is dan de som der delen.

Ook onze klanten worden meer divers. Ondernemers en managers komen uit alle werelddelen en uit alle lagen van de bevolking. Het is niet meer dan logisch dat we deze klanten ook tegemoet treden met medewerkers die niet in één hokje passen. Ik merk dat ons bedrijf steeds meer divers wordt. Er zijn meer vrouwen, we tellen meerdere nationaliteiten, meerdere religies … Niet omdat we onszelf streefdoelen of quota opleggen. Wel omdat we een cultuur van openheid nastreven. We vatten onze cultuur samen in 3 C’s: commitment, collaboration, celebration. We zorgen ervoor dat mensen over afdelingen heen met elkaar samenwerken en kennis overdragen. Die kruisbestuiving zorgt niet alleen voor creativiteit, maar wordt ook door de werknemers sterk geapprecieerd. Ze worden ambassadeurs van het bedrijf en sporen kennissen aan om bij ons te komen werken, wat de diversiteit weer versterkt. 

Die diverse ploeg leert ons bovendien ook beter te doorgronden, wat de specifieke noden in die verschillende landen inhouden. Die unieke behoeften per land kunnen we meteen vertalen in ons productaanbod. En op die manier hebben we als Europees bedrijf dan meteen weer een voetje voor op onze Amerikaanse concurrenten, die niet diezelfde nabijheid hebben en Europa zien als een eenheidsmarkt waar één maat iedereen past. Maar zoals ze in het Engels zeggen: “one size does not fit all, one size fits none.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels