Drie transformatie-<br>tips in een veranderende wereld
Frank Vercruysse
& Fabian Missinne
Titeca pro accountants &
experts

Drie transformatie-
tips in een veranderende wereld

Praktijck - Titeca

Of ondernemen in de 21e eeuw een innovatieve uitdaging is? Dat is een understatement. Onze eeuw is nog maar een jonge twintiger, maar gaat al sinds het prille begin de lokroep van digitale verandering achterna. Alsof dat nog niet spannend genoeg is, moeten wij ook meer dan ooit wendbaar zijn in een wereld waar energieprijzen steeds nieuwe records breken, grondstoffen schaars worden en ons klimaat zich transformeert. Dat alles ontketent interne transformatieprocessen binnen zowat elk bedrijf. Ook bij Titeca maakten we die oefening en we begeleidden vanuit onze expertise vele klanten in dat proces. Daarvoor steunden wij op drie ijzersterke transformatietips.

Weet waar je in de toekomst wil staan

In tijden van hevige verandering is het als bedrijf belangrijk om je visie, missie en waarden heel helder en duidelijk te bepalen. Enerzijds helpt het jou als organisatie om je te onderscheiden van concurrenten en om jouw klanten centraal te plaatsen, anderzijds helpt het ook de medewerkers. Wanneer zij de identiteit en de doelstellingen van het bedrijf gezamenlijk kennen, voelen en dragen, kunnen zij er impactvoller toe bijdragen. Dus concreet: geef woorden aan je visie, missie en waarden. Doe dat niet enkel voor de buitenwereld, maar gebruik de nieuwe taal ook als kader en feedbacktool voor je medewerkers. Belangrijk is om elke verandering die op je pad komt consequent te toetsen met wie je bent als bedrijf, zodat je doorheen het transformatieproces steeds de juiste koers blijft behouden.

Maak een businessplan op

Eens je duidelijk hebt afgelijnd wie je bent als organisatie, wat je drijft en waar je naartoe wil, is het opportuun om met die input een businessplan op te stellen voor het komende jaar. Een gerichte strategie werkt nu eenmaal beter om je doelen te behalen. Neem ook zeker de verschillende transformaties op en giet alles in een duidelijk stappenplan om je einddoel beheersbaar en realiseerbaar te maken voor je medewerkers. Ook hier is communicatie de sleutel. Bepaal via objectieve criteria wanneer je een doelstelling als geslaagd beschouwt en vier dan ook samen je successen.

Zet in op betrokkenheid en participatie

Wanneer tip 1 en 2 gelanceerd zijn, is het tijd voor stap 3: betrokkenheid en participatie. Veranderingen hebben alleen impact als je medewerkers ze aanvaarden en trekken. Die betrokkenheid creeër je op verschillende manieren, die vooral moeten passen bij de identiteit van jouw organisatie. Bij Titeca kozen we voor een transformatie van een traditionele, verticale hiërarchie naar een meer horizontale, wendbare structuur waarbij elke medewerker al van in het begin verantwoordelijkheid mag opnemen, impact mag maken en projecten mag laten slagen.

Een heldere toekomstvisie, een strategisch businessplan en een heringerichte organisatiestructuur: dat is heel wat. Titeca heeft dit alles zelf proactief, productief en professioneel op scherp gezet en wij delen als pro expert graag persoonlijk onze expertise met jou. Contacteer ons via frank.vercruysse@titeca.be of fabian.missinne@titeca.be

Titeca pro accountants & experts
www.titeca.be

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels