Uniek aanspreekpunt
Chris Corijn ATS Groep

Uniek aanspreekpunt

Regiobedrijf - ATS Groep

ATS Groep, de multidisciplinaire bedrijvengroep rond moederbedrijf A.T.S. NV, wordt sinds november 2020 geleid door twee CEO’s. Dat is eerder atypisch maar klaarblijkelijk voor dit bedrijf de meest efficiënte optie. Hendrik Aelbrecht en Chris Corijn zijn beide industrieel ingenieur en hadden voor hun simultane aanstelling hun sporen bij het bedrijf al verdiend. Het duo moest aan de slag in volle pandemie, een periode waarin de sector in een andere realiteit terechtkwam. Intussen ziet de toekomst er weer goed uit. Dat vraagt om extra toelichting.

Geen dubbelinterview maar wel een gesprek met Chris Corijn, een van de twee co-CEO’s. Dat corona de sector heeft dooreengeschud, hoeven we tijdens ons gesprek niet te benadrukken en dat we vandaag in een andere wereld leven, hoeft evenmin nog becommentarieerd te worden. Voor we van start gaan, blikken we even terug naar het prille begin. In 1984 wordt het bedrijf opgericht door René Schepens die al vrij snel inziet dat er groei kan gerealiseerd worden door in de breedte te diversifiëren.

ATS_Chris_Corijn

Chris Corijn: “Het bedrijf werd inderdaad in 1984 opgericht, maar daar gaat nog een periode aan vooraf. René Schepens, die nu voorzitter is van de raad van bestuur en tot eind 2020 altijd CEO is geweest van dit bedrijf, is als zelfstandig elektricien gestart. Voor hij A.T.S. oprichtte, was het voor hem al duidelijk dat hij groot wilde worden in de industrie. In 1984 is hij hier gestart met een 40-tal medewerkers en later werd er bij elke uitbreiding weer een stukje terrein bijgekocht. Het bedrijf is niet alleen organisch gegroeid maar ook door gerichte acquisities. Met die overnames werd de expertise in de breedte uitgebreid. Uit A.T.S. is dan vrij snel de bedrijvengroep ATS Groep ontstaan.”

STERCK. Jullie hebben altijd geclaimd om een uniek aanspreekpunt te zijn voor de industrie. Dat beleid heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Hoe heeft de komst van Luminus, in 2015, dat beleid beïnvloed?

Chris: “In 2015 heeft Luminus een meerderheidsparticipatie genomen in dit bedrijf en dat was een goede zaak voor beide partijen. René nam daartoe de regie zelf in handen want familiale opvolging was er niet. Hij wou de continuïteit van het bedrijf garanderen. Luminus van zijn kant had de ambitie om iets te gaan betekenen in de project business.”

Energietransitie

STERCK. In welke mate heeft de komst van Luminus de verdere verbreding van jullie expertise mogelijk gemaakt?

Chris: “Voor Luminus erbij is gekomen, waren wij al actief in de HVAC-markt maar veeleer als toeleverancier. Wij leverden componenten en engineering maar met de steun van Luminus zijn we vol in die markt kunnen stappen. Om dat verder te ondersteunen hebben we een aantal overnames gedaan van zowel grote als kleinere bedrijven actief in dit segment. Eén en ander kadert uiteraard in onze toekomstvisie waarin duurzaamheid centraal staat. Er moet minder CO2 uitgestoten worden en dat resulteert vaak in elektrificatie. Dat brengt ons bij nieuwe opportuniteiten zoals bijvoorbeeld het installeren van warmtepompen op industriële schaal. En dat betekent ook dat er veel verwarmingssystemen moeten aangepast worden.”

ATS Groep in cijfers
  • 1984 opgericht
  • 220 miljoen euro omzet
  • 20 bedrijven
  • 975 werknemers

STERCK. Zien jullie daar een rol voor jezelf weggelegd om jullie klanten te sensibiliseren om de klimaatdoelstellingen te bereiken?

Chris: “Ik denk dat wij daarin inderdaad een belangrijke rol te vervullen hebben. En uiteraard zorgt elektrificatie ervoor dat bedrijven zoals het onze meer orders binnenkrijgen. De investeringen mogen dan niet meer op het niveau van weleer zitten, we merken wel dat er stevig wordt geïnvesteerd in groene technologie. Zoals laadpalen bijvoorbeeld. Voor bedrijven is dat uiteraard een veel complexer verhaal dan die ene laadpaal voor een particulier. Opnieuw, elektrificatie- of dat nu voor HVAC is of voor de elektro die overal moet uitgebreid worden, betekent dat er voor ons soort bedrijven nog een mooie toekomst is weggelegd. We zetten ook vol in op energiemanagementsystemen zodat bedrijven slimmer met energie kunnen omspringen. Het optimaliseren van energieverbruik wordt steeds belangrijker om de energiekosten in de hand te houden.”

STERCK. Welke sectoren viseren jullie op dat vlak?

Chris: “Energiebeheer wordt cruciaal. Neem nu onze eigen laadpalen hier op onze site in Merelbeke. Er komen op korte termijn tien dubbele laadpalen bij en die mag je uiteraard niet allemaal tegelijkertijd op volle kracht inzetten. Dat moet allemaal gestuurd worden in functie van de beschikbare energie. In veel gevallen is dat ook nog eens een combinatie van wat de zonnepanelen opbrengen en van wat er via de hoogspanning binnenkomt. Maar ook in gebouwen is het monitoren van energiegebruik belangrijk. Hoeveel openbare gebouwen en scholen zouden er baat bij kunnen hebben als we alleen al de stookkosten zouden optimaliseren in functie van de buitentemperatuur? Idem dito voor industriële gebouwen. Ieder proces waar er warmte verloren gaat, moet je aanpakken. In België moeten en kunnen er op dat vlak nog heel wat stappen gezet worden. De oplossing kan in automatisering zitten maar ook in infrastructuuroptimalisatie.”

Twee kapiteins

STERCK. De leiding van ATS Groep is vandaag in handen van twee CEO’s. Was dat een bewuste keuze?

Chris: “Dat was absoluut een bewuste keuze. We zijn een groep van bijna 1000 werknemers en we hebben intussen een 20-tal bedrijven. Dat maakt het in de praktijk niet altijd makkelijk om te overzien. Feit is dat ik Hendrik (Aelbrecht, red.) al vrij lang ken en dat we ook lang samengewerkt hebben. We kunnen ideeën bij elkaar aftoetsen en dat biedt toch een aantal voordelen, waaronder de wetenschap dat je er niet alleen voor staat. Ook bij afwezigheid van een van ons beiden, is er altijd een CEO beschikbaar. Naar taakverdeling is het eenvoudig. De ATS Groep, dat deden we sowieso al grotendeels op operationeel vlak. Wat de filialen betreft, focus ikzelf voornamelijk op de elektrisch georiënteerde bedrijven en Hendrik neemt de begeleiding van onze mechatronica-activiteiten en HVAC voor zijn rekening.”

ATS_Chris_Corijn_Hendrik_Aelbrecht

Complementair duo

ATS Groep wordt sinds november 2020 geleid door Hendrik Aelbrecht en Chris Corijn, beide industrieel ingenieur. De strategische beslissingen nemen ze samen maar de werkdruk en verantwoordelijkheden worden verdeeld. Oprichter en voormalig CEO René Schepens is voorzitter van de raad van bestuur. ATS Groep bestaat vandaag uit 20 bedrijven. Sinds 2015 is het bedrijf ‘a member of Luminus’. Onder impuls van Luminus wordt een vierde activiteitenpijler opgericht: HVAC en energieoplossingen. Met een paar gerichte acquisities in de HVAC-markt er bovenop levert ATS Groep voortaan ook oplossingen op vlak van energie-efficiëntie: smart buildings, batterijsystemen, relighting, PV-installaties, elektrische laadpunten, gebouwenbeheer, enzovoorts.

STERCK. Zitten jullie op dezelfde golflengte van voormalig CEO en tevens oprichter René Schepens of broeden jullie op een alternatief beleid?

Chris: “Neen, neen, neen (lacht), we gaan dit schip heus niet van koers doen veranderen. Wij willen vooral blijven doen waar we goed in zijn. Het is altijd de bedoeling geweest om een uniek aanspreekpunt te zijn voor de industrie. En door onze diversiteit qua expertises maken we dat ook waar. De komst van Luminus in 2015 was sowieso een verderzetting van die visie. Die diversiteit geldt trouwens niet louter voor de expertises van onze vakmensen maar ook voor onze doelgroepen. We zijn actief in heel verschillende segmenten.”

STERCK. Er zijn dus geen specifieke sectoren waar jullie meer actief in zijn of willen worden?

Chris: “Ons aanbod is heel breed en dat is onze sterkte. We zijn weliswaar gestart vanuit het industriële maar die aanpak werkt duidelijk ook in andere sectoren. Automatisering is in elke sector relevant en aan de basis maakt het voor ons niet uit of dat in de voedingssector is of in de farmacie want het gaat uiteindelijk altijd over elektro. Uiteraard zijn de regels vaak anders maar vanuit technisch standpunt zijn er weinig of geen verschillen. We zorgen er wel voor dat we onze afspraken nakomen en we beloven niet meer dan we daadwerkelijk aankunnen. Die aanpak werkt universeel en heeft ons tot op heden geen windeieren gelegd.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels