Werken in uitvoering
Erwin Van Heesvelde
& Dirk De Maeseneer
Burgemeester Melle

Werken in uitvoering

Regio - Burgemeester Melle

Chauffeurs die tijdens de spitsuren het centrum van Melle trotseren, kunnen er prat op gaan: file! Het gemeentebestuur is zich daar uiteraard van bewust maar het probleem blijkt groter dan Melle zelf. De gemeente is recent gestart met proefopstellingen die erop gericht zijn om bepaalde verkeersstromen in het hart van de gemeente te ontmoedigen. Niet iedereen is daar blij mee maar in Melle blijft men er rustig onder. “Veiligheid primeert, toch?” En dat bewuste circulatieplan? Dat ligt al sinds 2020 op tafel. We gaan praten met burgemeester Dirk De Maeseneer en schepen van economie Erwin Van Heesvelde.

Mobiliteit is een universeel heet hangijzer. We polsten bij de burgemeester van de aanpalende gemeente Merelbeke naar diens plannen en consequent als we zijn leggen we dezelfde vraag ook voor aan de burgervader van Melle. In de beleidsdoelstellingen 2020-2025 lezen we alvast ‘dat er zal ingezet worden op nieuwe vervoersmodi en een sterk fietsbeleid’. Toegegeven, corona was voor iedereen een pretbederver maar wat is er intussen met die doelstellingen gebeurd?

Dirk De Maeseneer: “Corona heeft roet in het eten gegooid maar dat heeft onze doelstellingen niet veranderd maar hooguit vertraagd. Kijk, wij streven naar een harmonieuze relatie tussen voetganger, fiets, auto en openbaar vervoer. En dat moet een totaalpakket worden dat onze openbare diensten, verenigingen, sportclubs, scholen, bedrijven, middenstand en zelfstandigen met elkaar verbindt. De bedoeling is dat er meer veiligheid komt via degelijke fiets- en voetpaden, dat we ook snelheidscontroles doen ter bescherming van de zwakke weggebruiker, maar dat we ook nog altijd een goede doorstroming willen bereiken met de auto. Intussen hebben wij al heel wat nieuwe fietspaden gerealiseerd.”

Erwin_Van_Heesvelde_Schepen_Economie_Dirk_De_Maeseneer_Melle

Erwin Van Heesvelde: “Zoals de lokale fietsroute van Melle Leeuw tot aan de Geraardbergse Steenweg, dat is een mooie realisatie. Maar ook hier in het centrum moeten nieuwe fietspaden komen en op veel andere plekken worden de fietspaden vernieuwd. Let wel, niet alle werken behoren toe aan de gemeente; sommige zijn voor rekening van het AWV, het Agentschap Wegen en Verkeer. Kortom, er zijn nogal wat werkzaamheden op ons grondgebied die feitelijk de verantwoordelijkheid zijn van het AWV.”

Dirk: “Niet onbelangrijk: we zijn een dorp aan de Schelde, doorsneden door autosnelwegen, waterwegen en spoorwegen. We beschikken zelfs over een ‘fietsverkeerwisselaar’ op de fietssnelwegen. 

Je moet weten dat er een drietal fietssnelwegen samenkomen hier in Melle. Van hieruit kun je makkelijk van en naar Gent, Dendermonde en Geraardsbergen fietsen.”

STERCK. Dat jullie zwaar inzetten op veilig fietsverkeer is duidelijk maar wat met koning auto en het zwaardere vervoer hier letterlijk voor jullie voordeur?

Erwin: “Wat het verkeer op de Brusselsesteenweg betreft, zullen de snelheidsregimes worden aangepast. Vandaag mag men vanaf de Tuinbouwschool tot aan Melle Leeuw nog steeds 70 km/uur rijden maar dat zal naar 50 km/uur teruggebracht worden zodat het in lijn is met de snelheidsbeperking in Gent (vanaf Melle Leeuw, red.).”

Dirk: “Dit zal er hopelijk ook toe bijdragen. Ik wil in deze toch benadrukken dat wij een overgangsgebied zijn tussen het grootstedelijk gebied Gent en het kleinstedelijk gebied Wetteren. En dat willen wij zo houden! Inbreidingen voorzien wij in het centrum en op de verstedelijkte Vogelhoek met verder de nodige aandacht voor het maximaal behoud van onze groene openbare structuren, natuurgebieden, zoals het Aelmoeseneiebos, en kasteelparken. We streven ernaar om de Brusselsesteenweg te behouden als een mix van wonen, werken en winkelen op schaal van Melle. Daarbij hebben wij een bijzondere aandacht voor het behoud van markante gebouwen zoals de bloemistenvilla’s.”

STERCK. Wat kan er nog verbeterd worden aan bereikbaarheid van de ondernemingen die op jullie grondgebied actief zijn?

Dirk: “Wat de mobiliteit betreft van de bedrijven die hier aanwezig zijn, denk ik dat ze goede aansluitmogelijkheden hebben. De R4 en de E40 liggen vlakbij waarmee die bedrijven alle richtingen uitkunnen. Maar wij – en ik denk dat ik ook mag spreken voor Wetteren – willen het vrachtvervoer niet in ons centrum. De Kerkstraat is sinds kort een eenrichtingsstraat geworden terwijl daar vroeger vrachtwagens door denderden in beide richtingen. Volgens veel GPS-systemen was dat blijkbaar een goed alternatief maar ik stel nu toch vast dat die route steeds meer gemeden wordt. En laat ons ook hopen dat Wetteren zijn nieuwe brug over de Schelde krijgt want ook dat zal een positieve impact hebben op de verkeerstromen hier bij ons.”

STERCK. Melle is compact maar heeft toch een aantal toonaangevende bedrijven op diens grondgebied. Welke soort bedrijven zijn hier actief?

Erwin: “Wel, Melle is een intellectueel centrum. Er bevinden zich niet alleen wetenschappelijke instellingen – zoals Ilvo met landbouw-, visserij- en voedingsonderzoek en Orsi met robotchirurgie – maar ook bekende onderwijsinstellingen zoals het College Paters Jozefieten en de Tuinbouwschool. Over grote bedrijven gesproken: de hoofdzetel van Fluvius bevindt zich hier bij ons.”

Melle in cijfers
  • 11.887 inwoners
  • 1.256 btw-plichtige ondernemingen
  • 15,21 km2 oppervlakte
  • 79,6% werkzaamheidsgraad 2019

STERCK. Duurzaamheid en zorg voor het milieu lopen als een rode draad doorheen jullie beleid. Wat is daarin prioritair met betrekking tot het streven naar klimaatneutraliteit?

Dirk: “In het kader van een optimale energiebeheersing, een rationeel energiebeleid, hernieuwbare energie, klimaatneutraliteit en het honoreren van het burgemeestersconvenant, zijn er heel wat initiatieven. Zo gaan we de verwarmingsinstallaties van het Lijsternest en de voetbalkleedkamers op de Kouterslag vernieuwen. Er liggen zonnepanelen op het dak van het GOC in Gontrode alsook op het dak van de sportzaal Kouterslag. We gaan ook hier en daar daken renoveren en beter isoleren om de energiebeheersing te optimaliseren. Op gemeentelijk vlak willen we het gebruik van autodelen van elektrische voertuigen stimuleren. Niet alleen voor het gemeentepersoneel maar ook voor onze inwoners.”

STERCK. Jullie hebben fusieplannen en hebben daartoe de vraag gesteld aan meerdere omliggende gemeentes. Wat is jullie ambitie?

Dirk: “Wat mij betreft moet die fusie er komen. Daarover hebben we al gesprekken gevoerd. Het biedt ons als gemeente louter voordelen en voorziet in oplossingen voor sommige van onze problemen. Zo zijn een aantal van onze diensten onderbemand en bij ziekte of vakantie zelfs onbemand. Bij een fusie zouden we die diensten kunnen versterken en sowieso altijd toegankelijk kunnen maken voor onze inwoners. De bijkomende financiële middelen kunnen we uiteraard ook zeer goed gebruiken, zeker als we zouden fuseren met Merelbeke. De verkennende gesprekken lopen en volgend jaar zouden we hier klaarheid moeten in kunnen scheppen.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels