Klinken op een goed jaar
Jean pierre waeytens SECTOR - Bouwbarometer

Klinken op een goed jaar

SECTOR - Bouwbarometer

Het gaat goed met de bouwsector in Oost-Vlaanderen. Dat blijkt ook uit de bouwbarometer die Bouwunie op vraag van STERCK verfijnde voor het vierde kwartaal van 2018. De aannemers zijn tevreden over het werkvolume en botsen in hun zoektocht naar meer medewerkers op de krapte van de arbeidsmarkt. Het hoge concurrentieniveau baart wat zorgen, maar desondanks zijn de meeste aannemers positief gestemd over de verwachtingen voor 2019.

De bouwbarometer van Bouwunie wordt sinds 1996 opgemaakt. Het is een geschikte conjunctuurindicator voor de Vlaamse kmo-bedrijven en zelfstandige ondernemers uit de ruime bouwsector, waaronder zowel ruwbouw, afwerking, de installatiesector als infrastructuurwerken vallen.

“We stellen de barometer per kwartaal samen aan de hand van een bevraging bij een vast, representatief panel van bouwbedrijven, waardoor we kunnen vergelijken over de kwartalen heen”, zegt gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens. “De bouwbarometer bestaat uit verschillende deelindices of parameters. Aan de hand daarvan berekenen we de algemene bouwkmo-barometer voor Vlaanderen en haar provincies. Waarden boven index 100 wijzen op een positief evoluerende conjunctuur. Zitten de waarden lager, duidt dit op een negatieve evolutie.”

Een lastenverlaging is echt noodzakelijk en werd beloofd, maar door een fout kan die wet nog niet worden uitgevoerd.

STERCK. Welk gevoel hebben de respondenten over het werkvolume?

Jean-Pierre Waeytens: “Twintig procent van de Oost-Vlaamse bouwbedrijven had in het vierde kwartaal meer werk dan in het derde kwartaal van 2018. 16% had minder werk. Voor de toekomst verwacht 28% meer werk en 16% minder. Het orderboekje is goed gevuld: 6 op 10 heeft 4 tot 6 maanden werk, 24% 6 tot 9 maanden en 16% zelfs werk voor meer dan 9 maanden.”

STERCK. In hoeverre leidt dat vele werk tot meer aanwervingen?

Jean-Pierre Waeytens: “Eén op de vijf respondenten dacht in de eerste drie maanden van 2019 extra mensen aan te trekken. Een kleiner aantal werkgevers (12%) wil het personeelsbestand inkrimpen. De bouwbedrijven verwachten wel serieuze moeilijkheden in hun zoektocht naar geschikt personeel. Ze zeggen allemaal dat dit zeer problematisch tot quasi onmogelijk is, gezien de krapte op de arbeidsmarkt. Daardoor zijn technisch geschoolde werknemers erg gegeerd, zeker in de bouwsector.”

Jean_Pierre_Waeytens_Bouwunie

STERCK. Hoe gaan de bouwbedrijven om met de concurrentie?

Jean-Pierre Waeytens: “Ondanks de goede werkvooruitzichten, ervaren deze ondernemingen nog altijd een minstens even hoog concurrentieniveau. Twee op de vijf spreken zelfs van een verzwaring. Vooral de concurrentie van en met goedkope buitenlanders is hard. Het aantal gedetacheerden op de Belgische bouwmarkt stabiliseert, maar het gaat nog altijd om 70.000 arbeiders en zelfstandigen. Eén op vier van alle actieve medewerkers in de bouw, is een buitenlander. De Oost-Vlaamse bouwondernemers willen met gelijke wapens kunnen strijden. Een lastenverlaging is echt noodzakelijk. Die is beloofd, in een wet gegoten en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Door een fout kan die wet evenwel niet correct worden uitgevoerd, waardoor geen enkel bouwbedrijf er al van heeft genoten. Dat moet dringend rechtgezet worden.”

STERCK. Wat verwachten de Oost-Vlaamse bouwbedrijven van 2019?

Jean-Pierre Waeytens: “Het nieuwe jaar kondigt zich voor de meesten goed, of zelfs beter, aan. Drie op de vijf zijn positief gestemd en verwachten een verbetering. Vier procent heeft er absoluut geen goed gevoel bij en bekijkt het economisch klimaat met een erg sombere blik. Nadat 2018 voor 48 procent van de ondernemingen een uitgesproken positief economisch jaar was (amper 16 procent kijkt er negatief op terug), haalt de Oost-Vlaamse bouwbarometer een mooie score van 100,3. Daarmee zitten we dus boven de gezonde grens van 100, wat erop duidt dat het positivisme het haalt van de zwartkijkers.”

Zeker in de bouwsector zijn technisch geschoolde werknemers erg gegeerd.
Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels