Sourcing en/of outsourcing?
Bob Cornelis Vraag & Antwoord
B-Source & S-Technix

Sourcing en/of outsourcing?

Vraag & Antwoord
B-Source & S-Technix

De krapte op de arbeidsmarkt is een gegeven waar tegenwoordig zowat elk bedrijf mee wordt geconfronteerd. Ook de ‘mismatch’ tussen gezochte en beschikbare profielen speelt een rol bij het niet ingevuld raken van vacatures. En dat terwijl er toch nog altijd een aanzienlijk aantal werkzoekenden zijn. Tientallen ondernemingen hunkeren naar technische profielen, maar vinden ze niet. Die tendens belemmert ondernemingen in hun groeiambities.

Gelukkig hoef je niet per se in eigen personeel te investeren om piekbelastingen op te vangen of om projecten met een technische insteek te voltooien. (Out)sourcing is een fenomeen dat de jongste jaren almaar aan populariteit wint, zeker als die versterking bestaat uit ervaren en gemotiveerde mensen die regelmatig hun technische bagage verrijken.

Sourcing

Hoewel de termen vaak als synoniemen worden gebruikt, is er wel degelijk een verschil tussen sourcing en outsourcing. Bij sourcing gaan ondernemingen bij een externe partner extra capaciteit inhuren, in de vorm van menselijk kapitaal. Dat doen ze hoofdzakelijk als hun technische team overbevraagd is en elke bijkomende verhoging van de workload niet meer door eigen mensen kan worden gedragen. De gespecialiseerde partner stelt dan mensen met een technische achtergrond en werkervaring ter beschikking die ter plaatse worden ingezet en technisch worden aangestuurd door de klant zelf. Sourcing laat bedrijven toe om mee te deinen op de golven van de conjunctuur en creëert ademruimte voor de vaste medewerkers.

Niet elke technicus is een goede sourcing-kracht. Idealiter gaat het om mensen met minstens tien jaar ervaring en die bovendien in staat zijn zelfstandig te werken. Eenmaal ze gebrieft zijn door de klant, staan ze er in principe alleen voor om de hen toegewezen opdrachten uit te voeren. Door hun werk vormen ze het perfecte verlengstuk van het technisch team van de klant, die daardoor veel beter in staat is om piekbelastingen op te vangen.
Ervaring is dus een absoluut pluspunt, al dienen deze mensen ook blijk te geven van de juiste attitude, met een gezonde mix van leergierigheid, enthousiasme en flexibiliteit. Ze zijn ook van goudwaarde om tijdelijke onbeschikbaarheid van vaste medewerkers op te vangen en waarborgen dus de continuïteit bij de ­onderneming waar ze aan de slag gaan. Bovendien beheersen ze hun stiel tot in de ­puntjes, waardoor ze extra skills – en dus toegevoegde waarde – binnenbrengen bij hun ‘gastbedrijf’. Ze ­ondersteunen de eigen medewerkers ook bij de zorg voor de productieomgeving en helpen er dus mee voor zorgen dat de bedrijfsprocessen bij de klant gesmeerd lopen, letterlijk en figuurlijk.

Bob_Cornelis_b-source_S-Technix

Outsourcing

Bij outsourcing vertrouwt de klant een opdracht, proces of project volledig toe aan de externe partner. Dit is vaak het gevolg van een tekort aan technisch aansturende capaciteit of specifieke kennis en de wens te focussen op zijn core business. Eerst vindt een grondig overleg plaats, waarin de opdrachtgever duidelijk de te verwachten resultaten specifieert. Eenmaal die briefing is afgerond en de externe specialist weet waar hij aan toe is, draagt hij de volledige verantwoordelijkheid over de uit te voeren werken en neemt dus zelf de teugels in handen. Gezien de outsourcing-partner prat gaat op een verregaande expertise in zijn vakgebied, heeft de klant een grote garantie qua hoogwaardig vakwerk. Niet voor niets is ‘ontzorging’ hét codewoord bij outsourcing.

Vaak begint outsourcing bij het uitvoeren van kleinere opdrachten. Voelt de eindklant dat hij echt op de diensten van de externe partner mag vertrouwen, stijgt de kans dat die laatste zich aan steeds interessantere projecten mag verwachten. Dat biedt de opdrachtgever de zekerheid dat zijn project volgens de regels van de kunst wordt uitgevoerd én de mogelijkheid om zich volledig op zijn kernactiviteiten te richten.

Outsourcing biedt nog andere voordelen. Zo maken veel bedrijven van dergelijke ­diensten gebruik om de overheadkosten gevoelig terug te dringen en de ­kostenefficiëntie dus naar een hoger niveau te tillen.

Motivatie

Sourcing en outsourcing ­hebben nog meer lucratieve pijlen op de boog, op voorwaarde dat er een ­psychologische ‘match’ is tussen klant en technicus. Daarom is het essentieel om tijdens het voortraject beide partijen aan elkaar voor te stellen. Als het klikt, is dat vaak het startpunt van een mooie samenwerking.

Doordat de technici regelmatig van klant en project ­veranderen, genieten ze in hun job van heel veel variatie. Het verkennen van telkens nieuwe horizonten scherpt de ­motivatie en ­betrokkenheid aan. Bovendien doen ze intussen veel ervaring op in specifieke niches zoals onderhoudswerkzaamheden, storingsanalyse, bekabelingswerken, bordenbouw, industriële projecten, enzovoort. En daar is iedereen – in eerste instantie de klant – bij gebaat.

Deze expertise werd aangeboden door  B-Source

 S-Technix

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels