Een warm hart voor G-sporters
Elien Moerman Parantee-Psylos

Een warm hart voor G-sporters

Parantee-Psylos

Een nieuw Vlaams decreet dat de erkenning en subsidiëring van de verschillende partijen binnen de Vlaamse sportwereld organiseert, was de aanleiding voor de fusie van G-sportfederaties Parantee en Psylos. Sinds begin 2017 is Parantee-Psylos de Vlaamse unisportfederatie voor sporters met een beperking.

Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat maar liefst 23 procent van alle Vlamingen een handicap of een beperking heeft. Het gaat om mensen met een fysieke, visuele, auditieve of verstandelijke beperking, autismespectrumstoornissen of een psychische kwetsbaarheid. De missie van Parantee-Psylos bestaat erin om kansen te creëren voor al die mensen zodat ze volgens hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities op een gezonde en kwaliteitsvolle manier aan sport en beweging kunnen doen.

Anno 2019 telt Parantee-Psylos 121 aangesloten sportclubs. Daarnaast werkt de organisatie samen met 26 sportfederaties. “Sinds 1999 voert Vlaanderen een integratiebeleid waarbij de sporter met een handicap de keuze moet hebben om zijn sport uit te oefenen in een omgeving waarin hij zich goed voelt en waarbij in de eerste plaats wordt uitgegaan van zijn mogelijkheden. Dat kan zowel bij een reguliere sportclub als bij een specifieke club voor G-sporters zijn”, legt Elien Moerman uit. Zij is coördinator breedtesportbeleid, integratiebeleid en toeleiding bij Parantee-Psylos.

Promotie van jeugdsport

Van Sport Vlaanderen kreeg Parantee-Psylos vijf basisopdrachten mee. “We begeleiden de clubs en we organiseren en coördineren een ruime waaier aan wedstrijden en evenementen. Communicatie is een derde opdracht en we doen dit aan de hand van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. We zorgen ook voor de specifieke vorming en scholing van trainers. Ten slotte coördineren we de topsport”, somt Elien Moerman op. “Los daarvan zetten we onze schouders onder de promotie van jeugdsport. We willen de jonge G-sporters massaal aan het sporten krijgen door bijvoorbeeld een jeugdsportfeest te organiseren.”

Koken kost geld. Parantee-Psylos kan gelukkig rekenen op heel wat steun van de Vlaamse overheid. “Toch zijn we ook continu op zoek naar nieuwe partners. We zorgen er wel voor dat we hiermee niet in het vaarwater van de eigen clubs komen”, benadrukt Elien Moerman. “Bedrijven die de G-sport een warm hart toedragen, krijgen extra visibiliteit op tal van activiteiten zoals het jeugdsportfeest. We nemen ook jaarlijks deel aan Reva, een informatiebeurs voor mensen met een beperking waar we onze partners in de spotlights plaatsen.”

Parantee-Psylos

Huis van de Sport
Zuiderlaan 13
9000 Gent

T.  09 243 11 70

info@parantee-psylos.be
www.parantee-psylos.be

 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels