Starten met personeel: zo bewaakt u het welzijn op het werk
Geertrui Dumoulin Mensura

Starten met personeel: zo bewaakt u het welzijn op het werk

Praktijck - Mensura

Bij een eigen zaak komt heel wat ­kijken: van het opstellen van een uitgekiend businessplan tot uw eerste ­klanten sprokkelen. Neemt u een of meerdere medewerkers in dienst? Dan is het ­essentieel – en wettelijk verplicht – om het welzijn op het werk te bewaken. Zo pakt u dat aan.

Als startende werkgever dient u heel wat ballen in de lucht te houden. Toch doet u er goed aan veiligheid en ­gezondheid van uw medewerker(s) de nodige aandacht te geven. Een fysiek en mentaal gezonde medewerker is productief, weerbaar en minder vatbaar voor verzuim. Bovendien moet u wettelijk in orde zijn om een inspectie vlot te doorstaan. Met dit stappenplan stelt u een welzijnsbeleid op.

1. Stel een interne preventieadviseur aan

Elke werkgever moet een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk oprichten. Die telt minstens één preventieadviseur. Zolang u minder dan twintig werknemers tewerkstelt, mag u als zaakvoerder zelf die functie opnemen. De interne dienst heeft twee taken: de welzijnswet correct ­toepassen en advies geven over de te nemen preventiemaatregelen.
Welzijn op het werk omvat veel disciplines: veiligheid, psychosociale aspecten van het werk, bescherming van de gezondheid van werknemers, ergonomie, ... Via een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk – kortweg EDPBW – krijgt u toegang tot die expertise.

2. Bereid u voor op een bedrijfsbezoek door uw EDPBW

De preventieadviseur van de externe dienst voert een bedrijfsbezoek uit. Hij formuleert adviezen zodat u als werkgever of interne preventieadviseur het welzijn van medewerkers kunt verbeteren. Ook kan hij u bijstaan bij de uitwerking van een welzijnsbeleid of om de nodige documenten in orde te brengen.

Het verslag van de bedrijfsbezoeker biedt nuttige input voor een risicoanalyse. Die analyseert concrete arbeidsprocessen en ­arbeidssituaties met als doel risico’s te identificeren en preventieve maatregelen te bepalen.

3. Stel een globaal preventieplan en jaaractieplan op

De risicoanalyse is het vertrekpunt voor uw globaal preventieplan. Dat bevat al uw preventieactiviteiten voor de komende vijf jaar. Daaruit vloeien de ­jaaractieplannen, één voor elk werkjaar, die de concrete uitwerking van de preventiemaatregelen beschrijven. Uw interne of externe ­preventieadviseur ondersteunt u hierbij.

4. Voer het welzijnsbeleid uit en hou het up-to-date

Breng uw plan ten uitvoer en werk het periodiek bij. Welzijn op de werkvloer is nooit af: moderne technologieën, nieuwe werkmiddelen en andere uitdagingen vragen een aangepast beleid. Enkel zo maakt u werk van welzijn op de werkvloer én plukt u er de vruchten van.

Als grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk van België ondersteunt Mensura u met advies, oplossingen en inspiratie. Ontdek alle praktische info voor starten met werknemers op www.mensura.be/starten.


Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels