Krachtige kolossen
Joeri Cortier, Geert Verschraegen ABC

Krachtige kolossen

Verhaal - ABC

De snelste groeier bij de grote bedrijven in Oost-Vlaanderen: om die adelbrief te kunnen voorleggen, moet je het abc van je stiel tot in de perfectie beheersen. Bij ABC (Anglo Belgian Corporation) uit Gent zit die voorwaarde al in de bedrijfsnaam ingebaken. De specialist in de bouw van en service op stevig uit de kluiten gewassen middelsnellopende motoren en generatoren heeft de wind in de zeilen. De eeuweling zit bovendien nog lang niet aan het eind van het groeipotentieel.

oeri_Cortier_Geert_Verschraegen

De site van ABC, aan de Wiedauwkaai in Gent, ademt nostalgie. Kan het ook anders? 108 jaar geleden werd de eerste productiehal er in gebruik genomen. Bijna elf decennia later zijn er plannen voor een negende hal. “Delokalisatie of decentralisatie is nooit aan de orde geweest, en gelukkig maar”, zegt Joeri Cortier, Spare Parts & Warehouse Manager. “Klopt, we zouden nooit zo efficiënt kunnen werken als hier”, vult Geert Verschraegen, manager van de engineeringdivisie aan.

STERCK. Wat doet ABC precies?

Joeri Cortier: “Sinds jaar en dag produceren wij hier viertaktmotoren, het gros van de onderdelen voor die motoren én leveren we daar de service voor, tot de toestellen einde levensduur zijn. Het gaat om motoren met een vermogen van 600 kW tot 10,5 MW. Die zwaarste jongens behoren tot de recentste generatie en wegen liefst 102 ton. Recent hebben we het eerste 6DL36-model geleverd aan een Noorse klant. Dat zijn krachtige kolossen, ja.”

ABC in cijfers
  • 31 miljoen euro (waarde stock)
  • 100 miljoen euro omzet/li>
  • 300 medewerkers (circa 90 bedienden en 210 arbeiders)/li>
  • 1912 oprichtingsjaar/li>
  • 55.000 m2 productieoppervlakte

Project-afhankelijkheid

STERCK. Hoe cruciaal is de scheepvaart voor jullie bedrijf?

Geert Verschraegen: “Maritieme toepassingen zijn altijd verantwoordelijk geweest voor het leeuwendeel van onze omzet. Tot tien jaar geleden was de scheepvaart een booming business, zeker als we het over binnenvaartschepen hebben. In topjaren hebben we daardoor 180 motoren en generatorsets gebouwd. Die sector zal altijd essentieel voor ons blijven. Daarnaast zijn we een belangrijke partner voor stroomgeneratoren en erg actief op de tractiemarkt (spoorwegen). Zo draaien bijvoorbeeld 180 rangeerlocomotieven van de NMBS op onze motoren. Hoewel we vorig jaar voor de tractiemarkt een pilootproject voor Oekraïne hebben gedaan, is dat op vandaag ons kleinste segment geworden. Dat heeft alles te maken met het belangrijke contract met EDF (Frankrijk) voor de levering van generatoren, maar dat kan binnenkort weer anders zijn: het is een fluctuerende markt, waarin je afhankelijk bent van de projecten die zich aandienen.”

STERCK. Op welke manier kan ABC zich onderscheiden van de andere aanbieders?

Cortier: “De concurrentiestrijd is bikkelhard geworden, omdat niemand stil zit. We kunnen het ons dan ook niet permitteren om te slabakken. Vaak is het prijskaartje van doorslaggevend belang, maar als we één constante hebben opgebouwd in onze rijke historiek, is het wel dat we de reputatie hebben heel kwalitatieve motoren te leveren. Risicospreiding, innovatie en geografische uitbreiding zijn nog enkele andere sleutels die aan de basis van het succes liggen.”

oeri_Cortier_Geert_Verschraegen

Verschraegen: “Zeker in de scheepvaart worden onze producten wel eens de Rolls Royces van de motoren genoemd, maar je mag niet de fout maken op die naam te blijven teren. Je bent immers ook afhankelijk van wie de aankoopverantwoordelijke bij de eindklant is. Is dat iemand die de hele ‘life cycle cost’ in rekening brengt, of iemand die puur naar de aankoopprijs kijkt? De eigenaar van een scheepswerf die een schip moet opleveren, is vermoedelijk minder begaan met het onderhoud van de motor. Voor wie investeert in een generatorset, is die totale kost wel belangrijk. Net als onze andere klanten rekenen zij erop dat onze motoren toch 100.000 tot 150.000 draaiuren optimaal functioneren.”

Nieuwe expertise

STERCK. Waarom was uitgerekend dat EDF-order zo belangrijk?

Cortier: “Eén van onze sterktes is onze expertise en de mankracht om aanzienlijke projecten binnen te halen en zelf uit te voeren. Na de kernramp in Fukushima bestelde EDF (de tweede grootste elektriciteitsleverancier van Europa, red.) bij ons 38 noodgeneratoren op diesel, die bestand moeten zijn tegen aardbevingen of tsunami’s. Als er een ramp zou gebeuren, moeten die generatoren de reactoren afkoelen.”

Verschraegen: “Dat order heeft ervoor gezorgd dat we tussen 2014 en 2018 onze omzet nagenoeg konden verdubbelen (van 62 tot 118 miljoen euro, red.), maar het heeft ook veel van onze organisatie gevergd. Zo was één van de vereisten dat één van onze mensen gedurende een jaar naar Marseille zou verhuizen, zodat hij meteen inzetbaar was als er op de EDF-site in de Franse havenstad nood was aan ondersteuning. Zowel inzake aantal als omzetmatig was dat met voorsprong het grootste project dat we ooit hebben gerealiseerd. Tegelijk heeft het ons op heel wat vlakken een immense boost gegeven.”

Wie bij onze technisch-commerciële dienst werkt, weet ’s morgens meestal nog niet wat de dag zal brengen.

Zoals?

Verschraegen: “De eerste besprekingen dateren van 2014. EDF bestelde bij ons bewust geen nieuwe producten, maar generatoren waarvoor we al minstens tien jaar ervaring konden voorleggen. Het was ook ons eerste grote project in de nucleaire wereld. Als je het vertrouwen geniet van zo’n toonaangevende speler uit die markt, biedt dat meteen heel wat perspectieven om in dat nichesegment verder door te breken. Uiteraard was het wel een forse uitdaging, omdat we nieuw waren in die branche.”

Cortier: “Gelukkig konden we mensen aanwerven die gepokt en gemazeld zijn in deze sector. Dat was ook belangrijk om te voldoen aan het imposante lijstje aan administratieve verplichtingen waaraan we moesten voldoen. Nadat de deal was beklonken, hebben we het eerste jaar volledig gewijd aan engineering en administratie, onder meer omdat de klant een volledige traceerbaarheid voor elk onderdeel van de generatoren eiste.”

oeri_Cortier_Geert_Verschraegen

STERCK. In welke mate pluk je op zulke momenten de vruchten van personeel met een lange staat van dienst binnen het bedrijf?

Cortier: “Het is een open deur intrappen, maar als je erin slaagt goede mensen aan je bedrijf te binden, is dat een enorme troef. Die indrukwekkende anciënniteit is één wapen, maar hier zijn ook veel zonen aan de slag van vaders die ook lang voor ABC hebben gewerkt. Ik ben daar zelf een voorbeeld van: mijn vader heeft hier 35 jaar lang gewerkt, inmiddels werk ik hier zelf ook al achttien jaar. Dat is geen toeval, want een innovatiegedreven bedrijf staat synoniem voor een schat aan ontplooiingsmogelijkheden. In de administratie, de commerciële cel, de logistiek, de productie … We zijn een organisatie die kansen biedt om op te klimmen op de ladder. Leidinggevende functies vallen hier zelden in de schoot van nieuwelingen, maar worden de verantwoordelijkheid van mensen die in één of meer functies al ervaring opdeden en vertrouwd zijn met de eigenheden van een heel klantspecifiek werkend bedrijf.”

Op naar 2050

Het laatste hoofdstuk van het groeiverhaal van ABC is nog lang niet geschreven. Verschraegen: “Er zijn alleszins geen redenen om pessimistisch te zijn, want eigenlijk hebben we nu al de zekerheid minstens tot 2050 relevant te blijven in de markt. Zo zullen dieselmotoren niet snel verdwijnen, zeker niet als men eens ten gronde heeft stilgestaan bij het vervuilende aspect van elektrische motoren. We staan nog maar aan het begin van de ontdekkingstocht naar de mogelijkheden van alternatieve brandstoffen zoals methanol en waterstof. Ook de dual fuel-motoren (draaien op 90% gas en 10% diesel, red.) hebben nog heel wat toekomstperspectieven. Bovendien hebben we, met de nucleaire sector, nog maar pas een nieuwe markt aangeboord.” Cortier: “Door sterk aanwezig te zijn op drie segmenten (maritieme toepassingen, tractie en generatoren), zijn de risico’s ook goed gespreid. Dat creëert, ondanks de fluctuatiegevoeligheid van de markt, omzetmatig toch stabiliteit. De intense samenwerking met andere partners uit de Ogepar-groep zorgt ervoor dat we ook op het vlak van leverbetrouwbaarheid goed blijven scoren. Het ziet er naar uit dat we nog verder kunnen groeien. Nu al beschikken we over een aanzienlijke productieoppervlakte, die nog zal toenemen als we effectief een negende productiehal bouwen.”

Wisselstukken

STERCK. Opvallend: ABC heeft er altijd naar gestreefd om de afhankelijkheid van externe leveranciers zoveel mogelijk te beperken. Waarmee heeft dat vooral te maken?

Cortier: “Motoren en generatoren zijn vanzelfsprekend van primordiaal belang voor de workflow van onze klanten, in welke business zij ook actief mogen zijn. De grote componenten van onze oplossingen worden vervaardigd in gieterijen in Frankrijk en Duitsland, die net als ABC deel uitmaken van de Ogepar-groep. Daarnaast maken we 85 procent van alle onderdelen zelf. In functie daarvan zijn we een tijdje geleden met een logistieke nachtploeg gestart. Het is de ambitie om alle ‘spare parts’ die vandaag voor 16 uur worden besteld, binnen de 24 uur te leveren bij Europese klanten. Natuurlijk willen ook onze klanten op andere continenten die service krijgen. Je moet een klant in pakweg Namibië even goed kunnen helpen als een klant in Europa. Daarom zijn we volop op zoek naar externe servicepartners, zodat we overal ter wereld die ondersteuning kunnen bieden. Niet-functionerende motoren kosten een organisatie nu eenmaal handenvol geld. Elk van de servicecentra moet bovendien over een stock aan wisselstukken beschikken, zodat voor een interventie de juiste wisselstukken ter plaatse beschikbaar zijn. Onze stock in Gent vertegenwoordigt een waarde van liefst 31 miljoen euro.”

STERCK. Waar situeren zich de grootste blinde vlekken op het vlak van service?

Cortier: “De verkoop van een aantal Spaanse schepen aan Zuid-Amerikaanse klanten creëerde een nieuwe afzetmarkt voor ‘spare parts’ in Zuid-Amerika. Daar waren we tot voor kort niet prominent aanwezig. Daarom is het essentieel om onder meer in Argentinië, maar even goed in Paraguay, de juiste partners te zoeken. Verschraegen: “Ook op de stijgende populariteit voor cruises moeten we inspelen. Zo hadden we recent bijvoorbeeld een servicetechnieker aan boord van een ‘polar cruiser’ die Antarctica aandeed. Zelfs in Antarctica slaagt ABC erin om de juiste service te bieden aan de eindklant. Ook de baggerfirma’s hebben vaak containers op strategische plaatsen staan, zodat ze hun schepen snel kunnen voorzien van onderdelen.”

Dieselmotoren zijn ten onrechte gestigmatiseerd geweest, maar ook voor ons is het koffiedik kijken wat de brandstof van de toekomst is.

STERCK. Als je het zo vertelt, lijkt servicetechnieker een heel avontuurlijke job.

Cortier: “Dat is ook zo, maar je moet er wel de juiste mensen voor vinden. Meegaan met zo’n cruiser klinkt leuk en exotisch, maar wie voor een interventie naar pakweg India moet en daar enkele dagen moet zitten wachten tot de juiste onderdelen aangekomen zijn, heeft vermoedelijk iets minder pret. Dit benadrukt nog maar eens dat de samenwerking tussen ABC en onze serviceagenten van cruciaal belang is tijdens wereldwijde interventies. Wie bij onze technisch-commerciële dienst werkt, weet ’s morgens meestal niet wat de dag zal brengen. Daar moet je mee om kunnen gaan, maar het houdt de job wel boeiend.”

STERCK. Hoe overtuig je jong talent om voor zo’n functie te kiezen?

Verschraegen: “De ervaring leert dat, van zodra ze de moeite nemen om ons te leren kennen, de belangrijkste drempel al overwonnen is. Net daarom is het niet slecht dat scholieren uit het middelbaar onderwijs hier al eens op bedrijfsbezoek komen.”

Cortier: “Ook initiatieven zoals Boetiek Techniek (de doe-beurs met en over techniek, red.) spelen ons in de kaart. Zo krijgen technisch-creatieve talenten de kans om spelenderwijs, via workshops of originele doe-activiteiten, hun aanleg voor een job in de maakindustrie te ontdekken.” Verschraegen: “Het is ook een meerwaarde dat we goede contacten onderhouden met UGent. Jaarlijks hebben we thesisstudenten van zowel de UGent als de hogescholen die onderzoeken doen of mogelijke verbeteringen en vernieuwingen bekijken. Vanzelfsprekend zetelen we dan ook in de jury tijdens de thesisverdedigingen.”

Waterstof

STERCK. Er is al jaren veel te doen over de juiste brandstof voor motoren. Welke visie hebben jullie daarover?

Verschraegen: “Wie de resultaten van recente studies bekijkt, beseft dat dieselmotoren ten onrechte gestigmatiseerd zijn geweest. Maar ook voor ons is het koffiedik kijken wat de brandstof van de toekomst is. Zo blijft Jan De Nul voor zijn baggerschepen bijvoorbeeld zweren bij dieselmotoren, op voorwaarde dat die uitgerust zijn met een partikelfilter (die de hoeveelheid fijnstof beperkt) en een katalysator voor de stikstofuitstoot. In dergelijke gevallen is de emissie vaak properder dan de omgevingslucht die we inademen, maar je moet die hele infrastructuur ook aan boord krijgen: in dergelijke gevallen vergt de nabehandeling namelijk meer ruimte dan de motor zelf.”

oeri_Cortier_Geert_Verschraegen

STERCK. Op welke nieuwe brandstoffen spitst jullie R&D-afdeling zich momenteel vooral toe?

Verschraegen: “Samen met het Antwerpse bedrijf CMB hebben we de joint venture BeHydro opgericht, die zich concentreert op onderzoek naar de mogelijkheden van waterstof. De bedoeling is om in de loop van 2020 de eerste waterstofgedreven motor te lanceren. In functie daarvan voeren we talrijke tests uit op een eencilindermotor die we momenteel huren bij een Duitse partner. We hebben ondertussen beslist om dit jaar zelf zo’n eencilinder te installeren, zodat we nog meer en sneller kunnen experimenteren, maar dat gaat ook gepaard met een forse investering. Zo’n motor op zich weegt al snel 40 ton, en je moet natuurlijk ook een volledige proefbank en andere noodzakelijke randapparatuur bouwen en installeren. Op termijn willen we de bevindingen die we opdoen na tests op een eencilindermotor vertalen naar multicilindermotoren.”

Het order van EDF heeft ervoor gezorgd dat we tussen 2014 en 2018 onze omzet nagenoeg konden verdubbelen.

STERCK. Waarop bots je vaak bij dergelijke projecten?

Verschraegen: “Onvermijdelijk gaan die gepaard met een lang traject, want je moet je baseren op kennis die je met andere brandstoffen hebt opgedaan. Bovendien loop je ook voor op de wetgeving inzake waterstof, omdat die simpelweg nog niet bestaat. Eenmaal we op onze eigen site alle tests kunnen doen, zullen we in elk geval sneller kunnen schakelen. Zonder de EDF-deal hadden we die investering vermoedelijk nog niet kunnen doen.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels