Valkuilen bij vertalingen?
Herman Boel Alta Verba

Valkuilen bij vertalingen?

Vraag & Antwoord - Alta Verba

Een puike ondernemer zorgt voor een geweldige website, sluitende contracten, een overtuigende brochure en een knappe handleiding. En daar gooit hij best wat geld tegenaan, want alleen het beste is goed genoeg. Terecht. Die kwaliteit straalt immers rechtstreeks af op zijn imago en reputatie.

Herman_Boel

Machinevertaling

De eerste valkuil waarin je kunt trappen is dan ook dat je voor de vertaling(en) niet dezelfde doelstelling hanteert. Wie daarvoor goedkope vertalers, vertaalbureaus of zelfs machinevertaling inschakelt, doet meteen de hele oorspronkelijke investering teniet. Machinevertaling is gemakkelijk, snel en vooral heel goedkoop. Maar is machinevertaling ook een betrouwbare optie? Voldoende betrouwbaar om er uw imago aan te verbinden? Wat sommige bedrijven ook mogen beweren, het antwoord is en blijft voorlopig ‘neen’. Machinevertalingen zoals die nu worden aangeboden, worden immers nagenoeg altijd door niet-professionele of amateurvertalers nagelezen. Geen enkele professional houdt zich daarmee bezig.

Revisie

Een vertaling moet altijd worden gereviseerd – let op voor bureaus die je een revisie beloven, maar niet uitvoeren. Met revisie bedoelen we dan niet snel even het document openen en sluiten, wat voor ISO volstaat en waartoe heel wat vertaalbureaus zich beperken. Revisie beperkt zich evenmin tot de controle van spelling en grammatica. Bij een echte revisie moeten bron- en doeltaal zin voor zin met elkaar worden vergeleken. Als je contact opneemt met een vertaalbureau of vertaler, wees er zeker van dat een revisie ook echt wordt uitgevoerd. Geloof niemand op zijn woord.

Tekenen van betrouwbaarheid

Je vertaalpartner moet dan ook betrouwbaar zijn. Belangrijk en indicatief voor het geleverde werk is de dienstverlening die je krijgt. Antwoordt de dienstverlener tijdig, is zijn informatie volledig, is hij proactief, toont hij en maakt hij gebruik van zijn kennis, houdt hij je op de hoogte, levert hij precies wat en wanneer hij heeft beloofd, is hij transparant over de gebruikte mensen en middelen … Heel wat vragen waarmee je kunt vaststellen of je met een betrouwbare partner te maken hebt. Maar de belangrijkste factor is uiteraard de kwaliteit van de geleverde vertaling. Laat die zeker eens nakijken door iemand die je vertrouwt. Speel op zeker. Wanneer je al deze valkuilen ontwijkt, staat niets je nog een groter succes in de weg.

Deze expertise werd aangeboden door Alta Verba

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels