Waarom een huisarchitect voor je bedrijf?
Edwig Lesthaeghe Format Architecten

Waarom een huisarchitect voor je bedrijf?

Vraag & Antwoord - Format Architecten

Bedrijven groeien, evolueren, krimpen, herstructureren, verhuizen … en telkens weer zijn er aanpassingen nodig aan de inrichting en/of bouw. Dan past een huisarchitect perfect in je organisatorisch team.

Edwig_Lesthaeghe

Advies van een specialist ter zake

“Doorheen de jaren veranderen je noden. Je laten begeleiden in de verschillende materies is een kwestie van gezond verstand. Je neemt toch ook een juridisch en financieel adviseur onder de arm? Wel, zodra je een pand koopt of bouwt, zoek je best ook een huisarchitect die je traject van bij de start volgt. Want je hebt die in je carrière meer nodig dan je denkt.” “Van evacuatieplannen opmaken, vergunningen navragen of regelen, het magazijn (her)inrichten, werktuigen of machines een nieuwe plek geven, kantoorruimtes uitwerken, de refter vergroten en een fietsenstalling of parking aanleggen tot volledig nieuwe faciliteiten bouwen. Je huisarchitect is je eerste hulplijn.”

Tijd- en geldbesparend

“Stel dat je voor elke kleine, structurele aanpassing een nieuwe architect zoekt. Dat kost je tijd. Én geld, want hij/zij kent je bedrijf nog niet en moet zich inwerken. En jij hebt soms gewoon nood aan een praktische oplossing, niet per se ‘waaw-architectuur’. Het is dus van groot belang dat je een architect zoekt met de juiste mindset. Iemand die naast out of the box ook zuiver functioneel en praktisch redeneert.” “Want je huisarchitect heeft inzicht in je langetermijnplanning. Misschien is voorlopig een muur uitbreken wel genoeg. Of kan je even verder met een slim ingerichte container als eetplek zodat je personeel minder tijd verliest. De creatieve, artistieke talenten van je huisarchitect behoud je dan wel voor je nieuwe gebouw binnen x aantal jaar.”

Klankbord en ondersteuning

“Organiseer dus met regelmaat een meeting met je preventieadviseur of facilitymanager én je huisarchitect. En laat je adviseren over kostenefficiënt werken en (inter)nationale regelgeving. Stel een realistische planning op aan de hand van de vergunningstermijnen en projectrealisaties. En weet meteen wie je moet contacteren als je plannen wijzigen.”

Deze expertise werd aangeboden door Format Architecten

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels