Veerkrachtig <br> vertrouwen
Joost Callens Polemieck

Veerkrachtig
vertrouwen

Polemieck - Joost Callens

Joost Callens is CEO van de Durabrik Group, lid van diverse raden van bestuur en auteur van de boeken ‘De kwetsbare leider’ en ‘De zoekende leider’. Als genieter van stiltemomenten voltooide hij enkele jaren geleden de Camino, de magische pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Hij is ook voorzitter van Konekt, een vzw die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt om een actieve rol in onze maatschappij op te nemen.

Iedere bedrijfsorganisatie wordt vroeg of laat op de proef gesteld. Daarom kunnen de bestuurders van die ondernemingen best typevoorbeelden zijn van ‘future proof leadership’, die de organisatie van de toekomst boetseren.

Die ‘organisatie van de toekomst’ zorgt ervoor dat ze goed gewapend is om een crisis aan te pakken: zij hecht veel belang aan risicobeheersing en investeert proactief in de veerkracht van haar mensen. Meer nog: ze prikkelt de leercompetenties van medewerkers via gerichte opleidingen, zodat die personeelsleden in tijden van een (corona)crisis weer snel en enthousiast aan de slag gaan van zodra de eerste angstgolf is weggespoeld. Hoewel onze bedrijven de komende periode vooral zullen ‘zaaien naar de zak’, lanceer ik hierbij een warme oproep om op lange termijn niét te besparen op de creatie van ontwikkelingsmogelijkheden voor je medewerkers. Net nu wordt het belangrijker dan ooit om mensen handvaten aan te reiken om zich maximaal te ontplooien.  

De voorbije maanden hebben aangetoond dat we in Vlaanderen gelukkig veel dergelijke organisaties hebben voor wie het welzijn van hun medewerkers prioritair is. Ze worden aangestuurd door ‘future proof leaders’, die hun personeel bijna overstelpen met vertrouwen, wat absoluut noodzakelijk en relevant is in een tijdperk waarin thuiswerken nooit zo actueel was als nu. Medewerkers die vertrouwen voelen, beantwoorden dat met een hoge productiviteit en betrokkenheid en ervaren gemoedsrust omdat ze kunnen terugvallen op een sterke organisatie, die hen ook ondersteunt als het even moeilijk gaat. Net daarom creëerden we bij Durabrik een noodfonds om mensen die plots toch in de financiële problemen zouden komen, te steunen. Ook dat is een aspect van de ‘future proof leader’: een dienende rol, in moeilijke tijden zorgzaamheid voor al je stakeholders tonen.

Nu de ergste gevolgen van het coronavirus achter de rug lijken, hoopt iedereen terug te keren naar ‘business as usual’, maar we moeten goed beseffen dat de situatie nooit meer dezelfde zal zijn. Dat is ergens maar goed ook. Zo zal onze maatschappij nog bewuster bezig zijn met duurzaamheid, na een periode waarin mensen hun buurt beter leerden kennen en ‘Koning Auto’ plots naar de achtergrond werd verwezen. Ook het gros van de files leek plots voltooid verleden tijd. Laat het een warme oproep zijn om (deels) te blijven investeren in thuiswerken. Als dat de verkeerssaturatie gevoelig doet dalen, kan niemand daar tegen zijn.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels