Weer op koers <br> geraken
Marnic De Meulemeester Oudenaarde

Weer op koers
geraken

Regio - Vlaamse Ardennen - Oudenaarde

Ook steden die de wind in de zeilen hebben, worden op volle kracht getroffen door de coronapandemie. In Oudenaarde, gelegen in het hart van de Vlaamse Ardennen, is het helaas niet anders. Toch blijft burgemeester Marnic De Meulemeester hoopvol voor de toekomst. “Van zodra de toestand het toelaat, zullen we er alles aan doen om de boel weer zo goed mogelijk op gang te trekken, met vereende krachten. Als we de solidariteit die tijdens de lockdown nadrukkelijk aanwezig was kunnen verlengen, zullen we er met z’n allen in slagen de impact zo laag mogelijk te houden.”

Tot begin maart ging het goed met de economie in Oudenaarde, dank u. Dat weerspiegelt zich onder meer in de toename van het aantal bedrijven.

“Sinds 2012 zijn er 621 bijgekomen (2978 in 2019, red.)”, zegt de burgervader. “Als we dat vergelijken met het Oost-Vlaamse gemiddelde, gaan we er sneller op vooruit. Op de eenmanszaken na werken 14.500 mensen op ons grondgebied. Daar zitten uiteraard veel mensen uit de Vlaamse Ardennen bij, maar onze bedrijven rekruteren ook daarbuiten, anticiperend op de ‘war for talent’. Daarvoor spreiden ze zelfs hun tentakels tot in Wallonië. Cijfers tonen aan dat de vacatures vrij vlot ingevuld raken, wat voor een hoge tewerkstellingsgraad zorgt.”

Bruwaan-Noord

STERCK. Welke sectoren zijn in Oudenaarde prominent aanwezig?

De Meulemeester: “Van oudsher zijn we een textielstad, maar de voorbije decennia is dat afgekalfd en hebben onder meer bouw- en metaalverwerkende bedrijven fors aan belang gewonnen. Ook de voedings- en drankensector is goed vertegenwoordigd, denk maar aan sterke brouwerijen zoals Liefmans en Roman. Kijkend naar de tertiaire sector is het opmerkelijk hoe fel de dienstensector hier leeft. Niet vergeten dat we hier ook een aantal multinationals huisvesten. Samsonite heeft hier nog altijd zijn Europese hoofdkwartier, met ruim 700 mensen. Ook Willy Naessens en Balta blijven belangrijke werkgevers.”

Normaal kunnen we tegen eind dit jaar beginnen met de infrastructuurwerken voor het bedrijventerrein Bruwaan-Noord.

STERCK. Is er voor ondernemingen nog voldoende uitbreidingsruimte op industriegebieden?

De Meulemeester: “Met Bruwaan-Noord, een nieuwe zone van 12 hectare vlakbij de N60, snijden we extra capaciteit aan. Het is een regionaal bedrijventerrein, waardoor we weinig restricties opleggen aan bedrijven die daar willen komen. We willen er, samen met Solva, wel een duurzaam bedrijvenpark van maken, met veel groen. Normaal kunnen we tegen eind dit jaar beginnen met de infrastructuurwerken. Als alles volgens plan verloopt, moeten de eerste bedrijven er tegen eind 2021 hun intrek kunnen nemen.”

STERCK. Zal Bruwaan-Noord ook op langere termijn volstaan om alle behoeften in te vullen?

De Meulemeester: “De voorbije jaren zijn de meeste vrije zones langs de N60 en in Bedrijvenpark Coupure allemaal ingevuld. We zijn er ons evenwel van bewust dat de vraag naar industriegrond nog zal groeien. Daarom bekijken we welke gronden we binnen het binnenstedelijk kerngebied op termijn nog kunnen ontwikkelen. We zullen er sowieso alles aan blijven doen om werken in eigen streek te promoten.”

Marnic De Meulemeester

Belevingsplein

STERCK. Het centrum van Oudenaarde heeft gedurende de voorbije jaren een stevige transformatie ondergaan. Plukken retailers daar mee de vruchten van?

De Meulemeester: “De renovatie van het centrum is een werk van lange adem geweest, verspreid over een vijftiental fases. De vernieuwing van de Markt was absoluut de kers op de taart. Tijdens de werken hebben retailers ongetwijfeld harde noten gekraakt, maar nadien genoten zij mee van de diverse voordelen. De Markt heeft zich dankzij de vernieuwingen ontwikkeld tot een aantrekkelijk belevingsplein, waar zeker tijdens de zomer normaal veel animatie plaatsvindt. We voelen dat de middenstanders die inspanningen waarderen. De communicatie met die mensen is altijd goed geweest.” 

 “We beschikken over een mooi kernwinkelgebied, maar net als andere steden kampen ook wij met leegstaande panden. We waren goed bezig om dat percentage toch naar beneden te krijgen. Zo hadden verschillende eigenaars van huurpanden gebruikt gemaakt van subsidies voor gevelrenovatie om hun eigendom te moderniseren. Met de leegstandsheffing houden we ook een stok achter de deur voor wie daar geen inspanningen voor wil leveren.”

STERCK. Wie Oudenaarde zegt, denkt spontaan ook aan de Ronde van Vlaanderen. Welke economische impact heeft de aankomst van dat wielermonument in jouw stad?

De Meulemeester:“Dit zou het achtste jaar geweest zijn dat we de Ronde mochten ontvangen. De economische boost ervan is moeilijk te becijferen, maar door de enorme aandacht die deze wedstrijd genereert – zelfs dit jaar, toen ze niet kon doorgaan – is ze alleen al voor onze citymarketing van goudwaarde. Hotels zijn van maanden vooraf volgeboekt en trekk

Alleen al voor onze citymarketing is de Ronde van Vlaanderen van goudwaarde.

en duizenden buitenlanders aan. Dat heeft ook veel te maken met de Ronde voor wielertoeristen, waaraan elk jaar ruim achtduizend niet-Belgen deelnemen. Vorig jaar mochten we hier zelfs iemand uit Nepal verwelkomen. Onze horeca was door de coronacrisis al zwaar getroffen. Het was een domper dat de Ronde begin april niet kon doorgaan, maar het is ook voor de horeca een goede zaak dat de wedstrijd kon worden verplaatst naar oktober..”

Alerter zijn

STERCK. Hoe heb je als burgemeester de voorbije maanden beleefd?

De Meulemeester: “Voor je het goed en wel beseft, staat je agenda vol met crisisvergaderingen en veiligheidsoverleg. De impact op het leven, in al zijn facetten, is enorm. Ik ben ervan overtuigd dat we dit te boven gaan komen, maar er zullen enorme inspanningen van iedereen nodig zijn om zo vlot mogelijk de draad van het normale leven weer op te pikken. Helaas krijgen de duizenden dodelijke slachtoffers daar niet eens de kans meer toe. Het virus heeft ook in mijn vriendenkring lelijk huisgehouden, maar elke dode is er één te veel. Ik denk dat we deze periode moeten aangrijpen om nog alerter te zijn, zeker als het onze eigen gezondheid aanbelangt. Al heb je nooit alles in de hand.”

STERCK. Is Oudenaarde klaar voor de heropstanding?

De Meulemeester: “Met de signalen van verbondenheid die we de voorbije maanden hebben gezien, moet het mogelijk zijn om zo snel mogelijk ons leven weer te reactiveren. Het zou een ongelooflijke troef zijn als de discipline die het gros van de bevolking tijdens de lockdown heeft geëtaleerd, een verlengstuk zou kunnen krijgen gedurende de komende maanden en jaren. Er zijn alleszins hoopgevende voorbeelden. Toen we de recyclageparken weer hebben geopend, is dat tot mijn grote tevredenheid heel vlot verlopen. We werken daarvoor met een online afsprakenplatform, dat nu zeker zijn nut heeft bewezen. Door deze crisis kijken mensen tegenwoordig ook anders aan tegen hun tijdsbesteding. Vroeger was iedereen ongeduldig, had iedereen het druk-druk-druk. Ik heb de indruk dat mensen nu toch wat toleranter geworden zijn. Hopelijk is dat geen verkeerde perceptie en mag het blijven duren.”

Toerisme upgraden

Toerisme was al cruciaal voor Oudenaarde, de komende jaren wordt die markt nog belangrijker. Een nieuwe ontwikkeling aan de Donk-site zal daar een essentiële rol in spelen. De Meulemeester: “Op een kilometer van het stadscentrum, aan de Donkvijver, wil Roompot driehonderd vakantiewoningen bouwen. Dat zal gefaseerd gebeuren. Het is de bedoeling dat de eerste honderd huisjes er in de loop van 2021 zullen komen, op de site waar vroeger een camping gevestigd was. De Nederlandse vakantieaanbieder wil met ‘Resort Flemish Ardennen Oudenaarde’ onder meer wieler- en natuurliefhebbers, die tuk zijn op het specifieke landschap in onze regio, aanspreken. Ook omwille van dat project zie ik de toekomst, ondanks alles, toch positief tegemoet, weliswaar in het besef dat we de komende jaren met z’n allen iets harder op de tanden zullen moeten bijten.”

STERCK. Welke signalen van veerkracht heb je al opgemerkt bij Oudenaardse ondernemers?

De Meulemeester: “De algemene solidariteit verheugt me. Veel bedrijven hebben zorgverleners gesteund met de levering van mondmaskers. Tegelijk bereiden ze zich voor op het post-coronatijdperk. We zullen de steun van iedereen nodig hebben om er collectief uit te geraken: de overheid, de banken, instanties voor facilitaire diensten, noem maar op. Als stad bereiden we een plan voor om onze handelaars zo goed mogelijk te ondersteunen, we zullen daarvoor ook intens met hen overleggen. Het is nog te vroeg om dat te vertalen naar concrete acties, maar het is duidelijk dat ook Oudenaarde Winkelstad (vzw die de 300 handelszaken uit het centrum verenigt, red.) daar een belangrijke rol in kan spelen.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels