Hoe de continuïteit van cloudsoftware garanderen ?
Herman Meuldermans

Hoe de continuïteit van cloudsoftware garanderen ?

Vraag & Antwoord

Technologiebedrijven, waaronder softwareproducenten, kunnen als continuïteitsgarantie ten bate van hun klanten, hun toepassingen in depot geven bij een Escrow-agent. Het gedeponeerde materiaal wordt dan geverifieerd door experts, zodat het bij overdracht aan de eindgebruiker, door de eindgebruiker zelf, of door een andere partij, kan worden toegepast. In het geval van “SaaS” (Software as a service) of Cloudtoepassingen wordt de software centraal ter beschikking gesteld van een zo groot mogelijk aantal klanten. Al deze klanten hebben er baat bij dat de toepassing blijft bestaan, en dat - als er een kink in de kabel komt - er gezorgd wordt voor een continuïteitsoplossing.

Veilige toekomst

De kennis en de technologische ontwikkeling wordt door een escrow-depot veiliggesteld voor de toekomst. Omwille van de gestructureerde, regelmatige (van real-time over dagelijkse en maandelijkse tot jaarlijkse) en geverifieerde opslag, blijft de kennis en het gebruik ook bij onvoorziene omstandigheden gegarandeerd. Klanten varen daar wel bij. Zij kunnen onbevreesd in zee gaan met een bedrijf waarvan de technologie in bewaring werd gegeven. De depots bestaan uit broncodes van software of uit ontwerpen en plannen van andere technologieën, waarbij ­WorldEscrow het materiaal niet alleen in bewaring neemt, maar het ook controleert op volledigheid en correcte werking. Bij “SaaS” wordt ervoor gezorgd dat de technologie beschikbaar blijft, zelfs als de producent zijn normale ­service niet meer kan leveren.

Vrijwaring rechten

De Escrow-agent vrijwaart als derde onafhankelijke partij zowel de rechten van ontwikkelaars als deze van andere stakeholders, waaronder investeerders en gebruikers. Hij bevindt zich steeds tussen twee andere partijen: de producent en zijn klant(en). WorldEscrow is zo’n Escrow Agent. Als Neutrale Derde Partij neemt WorldEscrow kritische bronnen in bewaring met het oog op Business ­Continuity.

Beantwoord door Herman Meuldermans

WorldEscrow

 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels