Zwaargewicht

Een maatschappij kan alleen maar welvaart scheppen als er ondernemers zijn die welvaart creëren. De sociale zekerheid, de uitkeringen, het gigantische overheidsapparaat, … Het wordt allemaal gefinancierd door ondernemersinitiatief. En door werknemers die elke dag al werkend het beste van zichzelf geven. Ondernemersinitiatief is dus één van de hoekstenen van onze maatschappij. Laten we daarom niet vergeten dat we successen mogen en moeten koesteren. 

STERCK Antwerpen — Nr.14

STERCK. Antwerpen
Nr.14

februari - maart - april 2017