Offshore IT: een eenvoudige rekensom?
Joeri Leemans, Daan Kets & Mark Noten

Offshore IT: een eenvoudige rekensom?

Vraag & Antwoord

Verschillende Belgische bedrijven hebben in de afgelopen jaren een groot gedeelte van hun IT-afdeling uitbesteed aan landen zoals India, waar de loonkost een pak gunstiger is. Het blijft een actueel topic dat echter niet zwart-wit kan benaderd worden. Het financieel voordeel van outsourcing lijkt op het eerste zicht evident: de tarieven zijn vaak de helft of zelfs minder dan het Belgisch equivalent. Kijkt men echter voorbij het cijferwerk, dan dringt een genuanceerder beeld zich op.

Cultuur

Er is onvermijdelijk een culturele kloof tussen onze westerse maatschappij en offshore landen, wat vaak een effect heeft op de kwaliteit van het geleverde werk. In de IT-sector zijn communicatie en teamwork van primordiaal belang. Offshore profielen stellen zich vaak eerder afwachtend dan proactief en kritisch op, vooral wanneer er nog geen sterke band is opgebouwd tussen de opdrachtgever en de uitvoerende partij. Het opbouwen van die cruciale band is een organisch proces, gevoed door tijd en wederzijds vertrouwen.

Communicatie

Een wereld in verandering verplicht je als bedrijf om snel te kunnen reageren - zeker in een IT-traject. Offshore communicatie impliceert echter een vertraging vanwege barrières op vlak van taal, technologie en tijdzones. Ook de tijd die nodig is om een probleemstelling te beheersen is voor ‘offshore contractors’ vaak aanzienlijk langer.

Controle

Als onderneming wil je de controle over je IT-keuzes behouden, maar offshore IT leidt eerder tot het gevoel dat je de touwtjes uit handen geeft. Tijdens het ontwikkelingstraject is er vaak te weinig opvolging en aansturing met als gevolg teleurstelling aan het einde van de rit. Maak daarom een doordachte keuze en niet enkel een cijfermatige afweging. Outsourcing kan zeker voordelen bieden - mits een professionele begeleiding - om bovenstaande uitdagingen het hoofd te bieden.

Beantwoord door Joeri Leemans, Daan Kets & Mark Noten

Delta Source

 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels