Stilstand en Trump
Eddy Van Camp

Stilstand en Trump

Polemieck

2016 was op vele vlakken een turbulent jaar maar wie dacht dat 2017 rustig en stabiel zou worden, kan het nu al schudden. Er gaat geen dag voorbij of de media staan vol van nieuwe schandalen, schokkende uitspraken of vijandige beleidsverklaringen.

Op Belgisch niveau valt vooral de stilstand op. Er is eindelijk een akkoord over de hervorming van het middelbaar onderwijs, maar dat heeft wel tien jaar voeten in de aarde gehad. Rond Kerstmis vernam ik dat Uplace een vergunning heeft, maar binnen 48 uur waren er al twee beroepen aangetekend. Na zoveel jaar gaat het spektakel gewoon verder. Ik vraag me af hoe buitenlandse ondernemers de investeringspolitiek in België beoordelen? Een ander schrijnend dossier is de Oosterweelverbinding, dat al 20 jaar ‘hangende’ is. Nu is er weer verzet van Zwijndrecht, mogelijks zijn we vertrokken voor opnieuw 10 jaar.

Er was ook nog de uitleg van ex-minister Galant over de drukke bezigheden - drie maîtresses, één per gewest - van onze federale ministers. Het ging eveneens over Vlaamse materie maar je moet mij niet wijsmaken dat meneer Bourgeois zich zou bloot geven aan dergelijke frivoliteiten. Overigens: schendt Galant de gendergelijkheid niet, want ze beschuldigt enkel mannen? Vrouwen blijven ‘buiten schot’ in haar betoog.

Ondertussen kunnen we niet meer naast het ‘fenomeen’ Trump kijken. Je kan veel van de man zeggen, maar hij heeft zijn start zeker niet gemist. Het is echter wel onwaarschijnlijk hoe iemand twitterend, op zo’n korte tijd, zich zoveel keren kan tegenspreken en blijkbaar zijn kiesbeloftes keer op keer breekt. Kerktorens die een ‘windhaan’ willen, kunnen een beroep doen op Trump. Voor zover er geen storm uitbreekt met China en mogelijk met Rusland. 

Trump is een echte kwiet: hij verbiedt General Motors om auto’s te bouwen in Mexico. Op het eerste zicht zou je denken: dat klinkt goed op de korte termijn. Trump maakt zijn punt maar op de lange termijn is dit natuurlijk pure onzin. Als een autobouwer geen fabrieken meer mag produceren in een laag loonland dan kan hij zijn auto’s ook niet meer op de wereldmarkt brengen. Zo leidt hij verlies en komt de hele groep in de problemen. Protectionisme is gevaarlijk. En dan  rest er nog de grote vraag: hoe antwoordt het zwakke Europa?

Ik heb nog een ideetje voor 2017: vervang alle parlementsleden door één vertegenwoordiger per partij die evenveel stemmen heeft dan het aantal zetels dat een partij behaalde bij de verkiezingen. Je zal zien: onze democratie blijft op hetzelfde peil, het is toch altijd meerderheid tegen minderheid. We zullen in ieder geval veel geld en tijd winnen. De berekening van de kosten van de Senaat spreekt op dat vlak boekdelen.

Gelukkig is het niet allemaal kommer en kwel. Positief is het loonakkoord en de opslag die velen mogen verwachten. Anderzijds betekent stijgende koopkracht wellicht inflatie. Ik ben wel optimistisch: onze ondernemers zijn minder traag in het nemen van beslissingen dan onze beleids­makers. Dat is de enige zekerheid die we alvast hebben voor 2017.

door Eddy Van Camp

 

 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels