Turnhout terug fier maken
Pat Van Roey

Turnhout terug fier maken

Regio Turnhout-Beerse

Pat Van Roey (VanRoey.be) zetelt in het bestuur van VOKA Midden Kempen en is voorzitter van Ondernemend Turnhout; een nieuwe netwerkgroep met specifieke focus op Turnhout. Geen werkgroep of ondernemersvereniging, maar een kanaal om verschillende partijen in dialoog te brengen met elkaar.

Ondernemend Turnhout is ontstaan uit het lokaal netwerk rond Turnhout van VOKA midden Kempen. Waarom we een aparte groep hebben opgestart? Omdat VOKA Midden Kempen als organisatie te groot is om een gericht contact te onderhouden met de lokale overheden. Iets waar we met Ondernemend Turnhout wel in slagen: we zijn de link tussen ondernemers, stadsbestuur en onderwijs en brengen zo de regio Turnhout naar een hoger niveau. We willen dat de Kempenaren meer van zich laten horen en willen tonen dat we meer zijn dan enkel de parking van Antwerpen.”

Net Promotor Score

Wat is het opzet en doel van Ondernemend Turnhout?

Van Roey: “Het uitgangspunt van Ondernemend Turnhout was om meer contact te creëren tussen de lokale ondernemers en het stadsbestuur van Turnhout. We hebben een rondvraag gedaan bij geïnteresseerden naar hun ‘net promotor score’ en stelden ze de vraag wat Turnhout sexy maakt bij ondernemers én bij werknemers. Hieruit hebben we ontzettend veel inzichten gekregen wat betreft ­actuele thema’s zoals mobiliteit, energie, stadsontwikkeling, … Rond die thema’s wilden we werken, zonder dat onze leden effectief moesten werken. We wilden vooral plaats maken voor dialoog tussen de verschillende spelers in Turnhout. Vandaar dat we ons positioneren als netwerkgroep en niet als werkgroep. Onze doelstelling is dus om ervoor te zorgen dat bedrijven beter scoren op vlak van hun NPS, dat de tevredenheid van de ondernemingen in Turnhout verhoogt en we willen de regio aantrekkelijk maken bij studenten en werkzoekenden.”

Wij willen vooral interactie en betrokkenheid creëren.

 Betrokkenheid creëren

Wie is jullie doelgroep?

Van Roey: “We willen vooral interactie en betrokkenheid creëren in de regio. In de eerste plaats tussen ondernemingen onderling, maar in de tweede plaats ook tussen het stadsbestuur en het onderwijs. Het is namelijk zo dat de dynamiek tussen ondernemers en ambtenaren niet altijd compatibel is, vooral uit onbegrip voor elkaars situatie. Door deze partijen samen te brengen, geven we ze de mogelijkheid om elkaars standpunten beter te begrijpen en zo samen tot oplossingen te komen. En dat werkt. We merken veel betrokkenheid vanuit het stadsbestuur. Op iedere bijeenkomst zijn er afgevaardigden aanwezig en ook de burgemeester woont onze lezingen vaak bij. Dat zijn mensen die na hun uren tijd vrijmaken voor ons ondernemers. En de appreciatie is wederzijds. 

Naast ondernemers en het stadsbestuur richten we onze aandacht ook op onderwijs. Een van onze doelstellingen is namelijk ook om de ‘brain drain’ uit onze regio tegen te gaan. Afgestudeerden vergeten maar al te vaak dat we veel sterke ondernemingen hebben in Turnhout die jonge mensen mooie kansen kunnen bieden. Voor elke 15% van de kempenaars die elders werk zoeken, komt er slechts 5% van buitenaf naar de Kempen om te werken. En dat is jammer. 

Vandaar dat wij nauwe contacten onderhouden met scholen. We gaan er regelmatig langs om te horen hoe ver zij staan op het vlak van innovatie. En ik moet zeggen dat sommige eindwerken van studenten ons echt versteld doen staan. Onze doelgroep is dus heel breed. Iedereen die ondernemend is in de regio kan zich aansluiten. Wij hebben geen minimumcriteria waar men aan moet voldoen en het bijwonen van bijeenkomsten is vrijblijvend en kosteloos.”

Interactief programma

Hoe gaan jullie te werk? 

Van Roey: “We komen vijf keer per jaar samen. Tijdens deze bijeenkomsten nodigen wij sprekers uit die komen vertellen rond een specifiek thema of pijnpunt. We hebben geen vaste lokalen, maar komen bijeen in scholen, het stadsbestuur of bij een van onze leden die zijn of haar bedrijf ter beschikking stelt. We werken steeds met meerdere sprekers. We willen namelijk zoveel mogelijk invalshoeken brengen om een zo neutraal mogelijk beeld te schetsen. Het is aan de aanwezigen om te bekijken of ze iets wensen te ondernemen in die richting of niet.

Mobiliteit is bijvoorbeeld een zeer actueel thema. Dat blijft belangrijk voor iedereen. Helaas kunnen we aan de mobiliteitkwestie an sich weinig veranderen. Over de infrastructuur wordt gelobbyd, maar dat heeft enkel effect op lange termijn. Op korte termijn zijn we aan het bekijken hoe we onze medewerkers kunnen stimuleren om zo weinig mogelijk met de wagen te komen werken.”

Turnhout_Beerse_OC_Pat_Van_Roey

Het delen van ‘best practices’

Hebben jullie al tastbare resultaten bereikt?

Van Roey: “Ja. Naast de algemene tevredenheid van de verschillende partijen hebben we gemerkt dat netwerken echt helpt om het ondernemen te stimuleren. Op 20 maart bijvoorbeeld, houden wij een bijeenkomst rond gezondheidszorg. AZ Turnhout, Slim Turnhout, Niefhout, Licalab en het Health & Care Network komen spreken over de huidige toestand in de zorg en over hun visie voor de toekomst. De inzichten die we vergaard hebben van onze contacten in de zorgsector, hebben ons op het idee gebracht om een startup op poten te zetten, namelijk Senzyx. We bouwen aan een plakker met een slimme sensor die permanent de onderrug monitort. Op die manier coacht het systeem je om een correcte zithouding aan te nemen. Zo spelen we in op een zeer actueel pijnpunt voor mensen met een zittend beroep.”

Digitale transformatie

Welke meerwaarde betekent uw bedrijf ­VanRoey.be voor ondernemers?

Van Roey: “We merken dat heel wat ondernemers technologie en ICT ‘onderbenutten’. Onze missie is 'We are the trusted guide on your digital journey, so you can create wonderful things'. Wat je goed doet doe je beter. ICT wordt dan wel eenvoudiger voor de eindgebruiker, maar complexer voor ICT’ers. Je hebt experts op verschillende domeinen ­nodig. Cybersecurity is een mooi voorbeeld. Hackers passen hun methodes elke dag aan. Wij zorgen dat organisaties op alle niveaus  beveiligd zijn en dat je mee bent met nieuwe wetgeving zoals GDPR ­(General Data Protection ­Regulation). Wij werken proactief, niet reactief, zodat je werking nooit in het gedrang komt.”

www.ondernemendturnhout.be

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels