Welvaart en werk

Welvaart en werk

Regio Turnhout-Beerse

De stad Turnhout en de gemeente Beerse zijn dan wel twee aparte entiteiten, in de praktijk is er vooral sprake van samenwerking via de Stadsregio Turnhout waarin ook Oud-Turnhout en Vosselaar participeren. Door zich te organiseren mikken de vier gemeenten op een verhoging van de bestuurskracht en vooral op een gezamenlijke beleidsvoering.

De stad Turnhout en de gemeente Beerse zijn dan wel twee aparte entiteiten, in de praktijk is er vooral sprake van samenwerking via de Stadsregio Turnhout waarin ook Oud-Turnhout en Vosselaar participeren. Door zich te organiseren mikken de vier gemeenten op een verhoging van de bestuurskracht en vooral op een gezamenlijke beleidsvoering.

Hoe profileert de stadsregio Turnhout zich naar (toekomstige) bewoners en investeerders?

Eric Vos: “De stadsregio Turnhout situeert zich in het groene hart van de euregio Lille – Brussel – Antwerpen – Amsterdam – Keulen. Binnen 150 km wonen 20 miljoen mensen, 20 km rond Turnhout ligt bijna 1.000 km2 open ruimte: de Kempen. Veel nationale en internationale ondernemingen zoals Soudal, Carta Mundi, Philips en Janssen Pharmaceutica zijn in Turnhout en haar directe omgeving gevestigd.”

Marc Smans: “Een belangrijke troef van de Stadsregio Turnhout is zijn groene karakter. De regio biedt daardoor een ideale balans tussen carrière en aangenaam wonen. Dat is zeker niet onbelangrijk voor het aantrekken van hooggeschoolde internationale profielen die hier niet alleen komen werken maar er ook leven met hun gezinnen. Turnhout heeft een breed aanbod op het vlak van musea, tentoonstellingen en theater, en heeft samen met Beerse een uitgebreid recreatief aanbod.” 

Integrale aanpak

Hoe ziet de samenwerking binnen de Stadsregio Turnhout er concreet uit?

Stefan Poortmans: “De 4 besturen hebben een langetermijnvisie voor de ontwikkeling van de stadsregio uitgewerkt op basis van 10 hefbomen en 5 inhoudelijke programma’s binnen één samenhangend ruimtelijk kader. Om de besluitvorming op een grotere schaal intergemeentelijk beter te organiseren, is er beslist om in 2017 te starten met een regioraad.”

Luc Hermans: “Die samenwerking komt niet uit de lucht gevallen en kan inmiddels bogen op een lange traditie, waarbij gezamenlijke beleidsvoering ook geleid heeft tot de integratie van ambtelijke diensten. Zo is er een intergemeentelijke teamwerking op vlak van mobiliteit, wonen, ruimtelijke planning, stedenbouw en omgevingsvergunning.”

Turnhout_Beerse_Eric_Vos_Luc_Hermans_Marc_Smans_Stefan_Poortmans

Kunnen jullie een beeld geven van de economische activiteiten binnen de Stadsregio Turnhout?

Eric Vos: “Bijna een derde van het arrondissement Turnhout werkt in de stadsregio Turnhout. De regio is sterk in onderwijs en zorg en in distributie, bouwen en maken. Turnhout telt diverse bedrijven/kmo-zones: Veedijk I, Bentel, FRAC, Parklaan en Brugstraat. IOK ontwikkelt momenteel het bedrijventerrein Veedijk II, waar 58 ha industriegrond op dit moment wordt ingevuld en bebouwd door regionale bedrijven.”

Marc Smans: “Beerse is gekend als werkgemeente bij uitstek met ongeveer 10.000 arbeidsplaatsen, denken we maar aan de vele steenbakkerijen en Janssen Pharmaceutica, dat recent nog een investering van 50 miljoen euro bekendmaakte op de site in Beerse. Onder de noemer B3, wat staat voor Beerse-Bedrijven-Biodivers, doen de bedrijven Campine, Metallo Chimique en Wienerberger moeite om de bedrijventerreinen groener te maken. De drie bedrijven investeren samen met de gemeente Beerse hiervoor 600.000 euro, waarvan de helft wordt gedragen door Europa. Voorts onderzoeken we de mogelijkheden om nog meer transport van grondstoffen, afgewerkte producten en groenafval te laten plaatsvinden via het kanaal Dessel-Schoten. Onder meer een loskade bij Wienerberger, met opening op 15 april, maakt daarvan deel uit.”

Beerse is gekend als werkgemeente bij uitstek.

Stefan Poortmans: “In Beerse is voorts de bedrijvenzone Beerse-­Zuid in volle ontwikkeling. Het gaat om een gebied van 60 ha. De verwachting is dat Beerse-Zuid goed zal zijn voor circa 600 à 800 toekomstige arbeidsplaatsen. De bedrijvenzone biedt in hoofdzaak plaats aan regionale bedrijven, zowel productie en verwerking van goederen als onderzoek, ontwikkeling en op- en overslag zijn toegelaten.”

Bedrijven in de stadsregio Turnhout creëren duizenden jobs. Hoe is de hoge werkloosheid in de stad Turnhout dan te verklaren? 

Eric Vos: “Het klopt dat de werkloosheid in Turnhout - circa 13% - bijna dubbel zo hoog als in de rest van de Kempen. Deze werkloosheid en armoedeproblematiek - met 1.000 leefloners - is een typisch stedelijk fenomeen dat zich niet alleen in Turnhout manifesteert. Factoren die hierbij onder meer een rol spelen zijn taalachterstand en lage scholingsgraad. Gemeenten en OCMW’s van de Stadsregio Turnhout binden samen met VDAB de strijd tegen werkloosheid aan. De uitdaging is om door samenwerking voor alle werkzoekenden een traject op maat aan te bieden.”

Hotspot voor open innovatie

In Turnhout staat de campus OMC in de picture. Wat is het doel daarvan?

Luc Hermans: “De Open Manufacturing Campus (OMC) bevindt zich op de Philips-­terreinen in Turnhout. De campus moet de hotspot worden voor open innovatie op vlak van high tech en life science manufacturing. Ondertussen hebben zich al diverse bedrijven gevestigd op de OMC. Een voorbeeld is Absolem ProLab, dat de laserproceskennis van ­Philips ter beschikking stelt aan kmo’s en grotere bedrijven ter ontwikkeling van nieuwe processen, prototypes/producten en productie­apparatuur. OMC is op kruissnelheid gekomen om samen met de regionale maakindustrie een ecosysteem te vormen.”

Vier strategische projecten

Stadsregio Turnhout heeft naar de Vlaamse overheid een viertal gebiedsgerichte prioritaire projecten gedefinieerd? Wat is de insteek van deze projecten?

Eric Vos: “Met deze vier projecten willen wij met de Vlaamse overheid rond de tafel zitten om te praten over oa. economische, ruimtelijke en mobiliteitsaspecten. In de eerste plaats gaat het over kmo-zone Bentelpark, een ontwikkelingsmodel dat in ruimte voorziet voor lokale bedrijvigheid, met aandacht voor de groenblauwe vinger tussen het stadscentrum, het domeinbos Doolhof, via het recreatiedomein De Hoogt tot de Aavallei naar Landschap De Liereman. Daarnaast is er de ontwikkeling rond de Zuidelijke ring. Door een reeks infrastructurele en verkeers­technische oplossingen uit te werken kan dit gebied, waarop de huidige ziekenhuissite campus St Elisabeth aansluit, uitgroeien tot functioneel de meest metropolitane kern van de stadsregio.”

Luc Hermans: “In project Westrand - dat zich situeert van Beerse naar Turnhout - wensen we alle belangen in kaart te brengen en oplossingen te zoeken waarbij het groene karakter verzoend wordt met grote en kleine vlekken van wonen en bedrijvigheid." 

Marc Smans: “Ten slotte willen we ook inzetten op warmtenetten via geothermie. Janssen Pharmaceutica wil op haar site in Beerse geothermie gaan gebruiken als hernieuwbare energiebron. Dat willen we koppelen aan een warmte­netwerk van de 4de ­generatie. Diepe geothermie heeft in Vlaanderen heel wat potentie. In Beerse zijn de omstandigheden alvast ideaal om het project te laten uitgroeien tot een voorbeeld voor andere industriële spelers en regio’s.”

Turnhout & Beerse
IN CIJFERS
  • 43.000 inwoners Turnhout

  • 18.000 inwoners Beerse
  • 85.000 inwoners Stadsregio Turnhout
  • 30.000 werknemers Stad Turnhout
  • 10.000 werknemers Beerse

 

 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels