Economisch knooppunt tussen stad en platteland
Harry Hendrickx

Economisch knooppunt tussen stad en platteland

Regio - Malle

De gemeente Malle bevindt zich op de lijn Antwerpen-Turnhout ten noordoosten van de stad Antwerpen. De nabijheid van de grootstad heeft deze groene gemeente er niet van weerhouden zich te ontwikkelen als economisch knooppunt. Het enige minpunt volgens burgemeester Harry Hendrickx is de mobiliteit, maar door het Oosterweelakkoord is op dat vlak eindelijk licht aan het eind van de tunnel te zien.

STERCK. Hoe profileert de gemeente zich?

Hendrickx: “De baseline van onze gemeente is ‘waar rust en bedrijvigheid samengaan’ en dat vat perfect samen waar Malle voor staat. Het grondgebied bestaat voor een kwart uit bos, de helft is groen (weide of park) en de rest is woon- en industriegebied. Malle is een economisch knooppunt gelegen tussen Antwerpen en Turnhout. Er is een groot industrieterrein BPM vzw, waar enkele bedrijven met internationale allure zich gevestigd hebben en waar verschillende sectoren en activiteiten samengaan.

Onze gemeente heeft een zeer groot onderwijsaanbod met 5 middelbare scholen, een school voor buitengewoon onderwijs en tal van kleuter- en lagere scholen. Dat maakt onze gemeente aantrekkelijk. Mensen die wegtrekken uit de grootstad en kiezen voor een kleinere leefgemeenschap, vinden een nieuwe thuis in Malle. De gemeente heeft ook een uitgebreid zorgaanbod wat ervoor zorgt dat onze bevolkingspiramide meer weg heeft van een zandloper. Door de verschillende rust- en verzorgingstehuizen vinden immers ook ouderen hun weg naar onze gemeente.

Op economisch vlak biedt de gemeente meer dan voldoende jobs. Met een arbeidsratio van 140 moeten we zelfs mensen ‘importeren’ om hier jobs te komen invullen.”

Harry_Hendrickx

 

Mobiliteit

STERCK. In hoeverre is mobiliteit een probleem in de gemeente?

Hendrickx: “Het openbaar vervoer is zeer goed uitgebouwd in de gemeente, we zitten op de as Antwerpen-Turnhout - de tweede drukste lijn in Vlaanderen - en het busvervoer is uitgebreid aanwezig. Wie de trein wil nemen, is snel in Brecht waar een NMBS-station is. Maar de wegen slibben stilaan dicht. De concentratie van activiteiten in de gemeente is zo groot dat zich met de wagen verplaatsen, zeker op piekuren, niet meer vlot gaat. Sinds de invoering van de belasting voor vrachtwagens vinden heel wat vrachtwagenchauffeurs een alternatieve weg door onze gemeente die de tolwegen omzeilt. De verkeersleefbaarheid kan dus beter, maar de gemeente kan daar zelf weinig aan doen want het gaat allemaal om gewestwegen. Ik ben enorm blij met het Oosterweelakkoord. Dat heeft veel te lang op zich laten wachten en niet alleen de stad Antwerpen heeft daar de gevolgen van gevoeld, maar ook gemeenten zoals Malle. Ik heb er een goed oog op dat de verkeers­leefbaarheid op termijn zal verbeteren, de schup moet zo snel mogelijk in de grond!”

Verbinding tussen mensen

STERCK. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de lokale economie?

Hendrickx: “We trachten mensen in het centrum te laten wonen, tussen alle voorzieningen en te zorgen dat er zo verbinding tussen hen ontstaat. Daaruit kan niet alleen de economie maar vooral ook het verenigingsleven groeien, iets wat ik zeer belangrijk vind. We hebben wel wat leegstand in winkelpanden en zoeken stimulansen om dit tegen te gaan. Daarvoor gaan we samenwerken met de provincie. Er is in Malle zeker nog marge om te groeien, maar we moeten zorgen voor een verstandige groei. Ook het industrieterrein groeit verder, het is recent nog flink uitgebreid.”

STERCK. Enkele gemeenten overwegen een fusie met buurgemeenten. Ziet u daarin voordelen voor Malle?

Hendrickx: “Dat is absoluut niet aan de orde. De gemeente is groot genoeg zoals ze nu is. Wat bovenlokaal moet georganiseerd worden, verloopt momenteel al zo. We hebben samenwerkingen met buurgemeenten en met de provincie en die samenwerkingen zijn zeer belangrijk. Fusies zijn volgens mij enkel een kunstmatig samenbrengen van verschillende leefgemeenschappen. En die zullen altijd afgescheiden blijven. Het leven onder de ene kerktoren is vaak erg verschillend van het leven onder een andere kerktoren, maar dat is helemaal niet erg, dat heeft zijn charmes.”

STERCK. Hoe belangrijk is toerisme voor een gemeente als Malle?

Hendrickx: “Wij hebben het derde hoogste aantal overnachtingen van de provincie, voor een groot deel dankzij jeugdkampen en bosklassen. Maar ook voor andere toeristen heeft Malle heel wat te bieden: de Trappisten uit Westmalle zijn wereldbekend en vormen onze beste ambassadeur. Mijn ambitie voor de gemeente is om haar baseline te blijven waarmaken en erover te waken dat de rust en de bedrijvigheid hier steeds blijven samengaan.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels