Onwrikbaar

België telt een astronomisch aantal van 391.690 langdurig zieken, wat gelijk staat aan meer dan 5 miljard euro aan uitkeringen. Om ons systeem van sociale zekerheid in stand te kunnen houden, zijn er op meerdere domeinen maatregelen nodig. 

Enerzijds moeten we harder optreden tegen mensen die misbruik maken van de sociale zekerheid. Anderzijds ligt de verantwoordelijkheid bij de overheid en bedrijven. Uit onderzoek blijkt dat gedreven medewerkers met een grote verantwoordelijkheidszin meer vatbaar zijn voor een burn-out. En laat het nu net die mensen zijn die we graag in ons team hebben. 

STERCK Antwerpen — Nr.15

STERCK. Antwerpen
Nr.15