En de staatsschulden?
Eddy Van Camp

En de staatsschulden?

Polemieck

In Gent ontstond tumult rond krakers die een - tijdelijk leegstaande - woning hadden ‘ingenomen’. Sommige mensen hebben nood aan een dak boven hun hoofd, maar kunnen de fors gestegen huurprijzen niet meer betalen. Ze zijn het beu om toe te kijken terwijl bruikbare panden leeg blijven staan en verkrotten. Voor hen kan kraken een oplossing bieden. Kraken is het in gebruik nemen van een leegstaand pand zonder je druk te maken over een toestemming van de eigenaar. In Gent is dat reeds geruime tijd een gangbare praktijk.

Het Vlaams Gewest heeft een lijst van woningen die leeg staan. Naast de zware belasting op leegstand die de Vlaamse regering reeds heft, zou ze tegelijkertijd de gelegenheid van een tijdelijke bewoning kunnen creëren, indien daar een behoefte toe is. Op die manier wordt een belasting voor de eigenaar vermeden en hebben mensen tijdelijk een dak boven hun hoofd.

Diezelfde Vlaamse regering verkeert in euforie omdat er na 20 jaar een akkoord tot stand gekomen is over de Oosterweelverbinding. Hopelijk betekent dat een einde aan het fileleed. Toch merkwaardig dat er gejuich is na 20 jaar: hoeveel miljoenen zijn er ondertussen ‘verspild’ aan studies en projecten? Ik blijf dat een schande vinden en de mensen die al jarenlang in de file staan, zullen het met mij eens zijn. Bovendien is het nog maar de vraag wanneer de werken afgerond zullen zijn. 

Zullen we ooit het geld vinden om de Oosterweelwerken te financieren? Blijkbaar is dat geen probleem want we permitteren ons om ook nog een deel van de ring te overkappen. De vraag is of Europa akkoord zal gaan om de financiering van de Oosterweelverbinding buiten de begroting te houden.

Met de belastingcontrole is er ook van alles aan de hand. De federale regering klopt op haar borst dat ze geen extra belastingen of besparingen doorvoert, maar eigenlijk worden we bedrogen. De extra 300 miljoen euro die we uitgeven aan veiligheid en aan de opvang van vluchtelingen zijn niet in de begroting meegerekend, Europa maakt daarover geen problemen. Toch zal dit ooit moeten betaald worden en hierdoor blijven we in een spiraal van een stijgende staatsschuld.

Intussen is men er nog steeds niet in geslaagd om de pensioenleeftijd van onze parlementariërs evenwaardig te maken aan de pensioenleeftijd van de ‘brave burger’. Met als resultaat dat ze vroeger op pensioen gaan, en wij als burgers hun pensioenen moeten betalen. Wanneer parlementariërs vroeger op pensioen gaan, worden ze vervangen en daarbij moeten we ook nog eens de lonen van de vervangers ophoesten. Dat geldt voor alle parlementen die ons land rijk is. Dat valt toch niet meer uit te leggen in tijden waarin iedereen moet besparen. Hopelijk komen onze politici snel tot nieuwe inzichten. 

door Eddy Van Camp

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels