Inzetten op dorpskernversterking
Kristof Hendrickx & Patrick Geuens

Inzetten op dorpskernversterking

Regio Arendonk - Retie

Buurgemeenten Retie en Arendonk, in het arrondissement Turnhout, beschikken over heel wat troeven. Retie is de minst industriële gemeente van de regio, maar kan daardoor wel zijn recreatieve voordelen volledig uitspelen. Arendonk profileert zich als een dynamische, aantrekkelijke gemeente waar diverse industriezones voor een ruime tewerkstelling zorgen. We spraken met burgemeesters Kristof Hendrickx (Arendonk) en Patrick Geuens (Retie) en met Koen Claessens (schepen economie Retie). 

Hoe ziet het economisch landschap eruit in Retie en Arendonk: welke sectoren zijn goed vertegenwoordigd?

Patrick Geuens: “Retie beschikt enkel over een beperkt bedrijventerrein - Beemdekens - met kleinere kmo’s. De detailhandel is verspreid over de gemeente maar vooral in het dorpscentrum.”

Kristof Hendrickx: “Arendonk beschikt over diverse bedrijvenzones. De Hoge Mauw is het grootste industrieterrein en omvat zowel een regionale als een lokale bedrijvenzone. Vooral de bouw, staal-, las- en transportsector zijn hier goed vertegenwoordigd. Daarnaast is er nog de kleinschalige bedrijvensite De Brulen langs het kanaal Dessel-Schoten-Turnhout. Voorts zijn er de twee bedrijvensites van Ravago, Brug 4 en Brug 5. Alle bedrijven samen in Arendonk creëren een ruime tewerkstelling. Op de nieuwe bedrijvenzone van 9 ha, aanpalend aan de Hoge Mauw, bereiken we een tewerkstelling van 25 werknemers per ha, wat een zeer hoog cijfer is.”

Wij willen de dorpskern versterken, de leefbaarheid bewaken en vermijden dat we een slaapdorp worden.

Zijn er nog uitbreidingsmogelijkheden voor de bestaande industrie- en kmo-zones?

Claessens: “Er is in Retie geen ruimte meer om uit te breiden. Wij hebben in ons Gemeentelijk Ruimtelijk Structuur Plan (GRSP) nog een zoekzone voorgesteld, maar zitten hier niet aan het stuur. Normaal is dit enkel mogelijk indien er elders industriegebied niet kan gerealiseerd worden, en Vlaanderen en de Provincie dit als alternatief accepteren.”

Hendrickx: “Als economisch knooppunt heeft Arendonk nog de mogelijkheid om bedrijventerreinen uit te breiden met een oppervlakte van circa 60 ha. Er wordt momenteel een studie uitgevoerd hoe we dit concreet kunnen invullen. Voor heel wat transportbedrijven geldt onze gemeente als een toegangspoort vanuit Nederland en Duitsland. Europees gezien ligt Arendonk zowat halfweg tussen Noorwegen en Spanje, en op dat vlak zijn er zeker nog mogelijkheden voor op- en overslagzones, onder meer voor de visindustrie.”

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen op het niveau van de lokale economie?

Geuens: “Wij willen de dorpskern versterken, de leefbaarheid bewaken en vermijden dat we een slaapdorp worden. Net als in andere gemeenten merken we dat niet alle handelspanden snel ingevuld raken, we zien dat de koopstromen gewijzigd zijn en dat de rendabiliteit moeilijker wordt. Er is echter een minimale kritische massa nodig om een leefbaar detailhandelaanbod te blijven behouden. Via Re10 vernieuwen we de dorpskern met handelskernafbakening, een promofonds en bijhorende acties, cadeaucheques, …”

Hendrickx:“Dorpskernversterking staat ook bij ons hoog op de agenda. Vanuit de provincie Antwerpen hebben we hiervoor een traject opgestart met de aanwezige handelaarsverenigingen en worden we begeleid door een detailhandelscoach.” 

Sterck_A_15_Regio_Koen Claessens_Schepen_Economie_Retie

Lokale economie

Op welke manier stimuleren Retie en Arendonk de werkgelegenheid in eigen streek?

Claessens: “Retie kan door de beperkingen van de provincie en Vlaanderen geen extra mogelijkheden bieden. Wel zijn we betrokken bij regionale beleidsgroepen die werkgelegenheid stimuleren. Verder faciliteren wij lokale ondernemers via een ‘ronde tafel’ lokale economie en bedrijventerreinmanagement in samenwerking met IOK. De werkloosheidcijfers liggen bij ons ver onder het Vlaamse gemiddelde, mede door de nabijheid van de industrie­zones in Arendonk en Turnhout.”

Hendrickx: “Wij bakenen momenteel handelskernen af, gekoppeld aan stedenbouwkundige verordeningen. Ik geloof in een kentering, mensen willen niet langer een half uur in de file staan om inkopen te kunnen doen in de stad, als ze ook een gelijkwaardig aanbod hebben in hun eigen gemeente. Er is toch wel een tendens naar meer lokale economie. Heel wat retailers overwegen om zich terug te vestigen in een kleinere kern. Carrefour bijvoorbeeld start met een kleinschaliger concept van 200 à 300 m2.”

Wij hebben in ons Gemeentelijk Ruimtelijk Structuur Plan (GRSP) nog een zoekzone voorgesteld, maar zitten hier niet aan het stuur.

 

Mobiliteit

In hoeverre is mobiliteit een belangrijk issue?

Geuens: “Mobiliteit is een belangrijk thema in de regio. Retie bevindt zich op de drukke assen Turnhout-Mol en Arendonk-Geel. Er zijn ondertussen wel al vrijliggende fietspaden gerealiseerd langs deze wegen. Om de leefbaarheid van het centrum te verhogen, realiseerden wij Re10. Dat project omvat het doortrekken van de ring R18, een wissel tussen gemeentelijke wegen en gewestwegen binnen de ring, tonnagebeperking in het centrum (reeds gerealiseerd), meer aandacht voor de zwakke weggebruikers en beleving op de Markt.”

Hendrickx: “Een aantal jaren geleden hebben wij een grensoverschrijdend project gerealiseerd in samenwerking met Bladel en het Kempisch bedrijventerrein in Eersel. Dit resulteerde in een extra afrit op de E34. We zoeken nog wel naar een betere verbinding tussen Brug 4 en Brug 5 voor de ontsluiting van het zwaar verkeer.”

Beschikken Retie en Arendonk over voldoende bestuurskracht, gelet op het aantal inwoners en middelen?

Geuens: “Retie telt circa 11.000 inwoners. Zowel wat betreft bestuurskracht als middelen scoren wij ruim voldoende. Een fusie zou misschien extra dienstverlening mogelijk maken, maar tegen welke kost?”

Hendrickx: “Arendonk telt circa 13.000 inwoners. Het huidige takenpakket kan met de huidige middelen worden uitgeoefend. Maar ik geloof wel dat een fusie op termijn efficiëntiewinsten kan bekomen. En die worden nu reeds opgezocht.Het samenwerken met andere gemeentes, het delen van mensen en middelen is een opstap naar een grotere entiteit.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels