Proces­innovatie wordt vaak onderschat …
Bruno Laureys

Proces­innovatie wordt vaak onderschat …

Praktijck

Veel ondernemingen begrijpen nog te weinig het belang van procesinnovatie en de impact ervan op het uiteindelijke resultaat van hun bedrijf. Ondernemingen hebben dan ook te maken met de volgende uitdagingen:

  • veranderende klantenwensen en regelgeving;
  • economische uitdagingen en het stimuleren van duurzaamheid;
  • meer verbinding en efficiëntie in de volledige waardeketen (integrated supply chain);
  • wendbaarheid (agility) in het aanpassen van de operationele processen. 

Procesinnovatie gaat om het verbeteren en herontwerpen van processen met als doelstelling om ze efficiënter, flexibeler en klantgerichter te maken. Bedrijfsprocessen dienen om de bedrijfsstrategie te implementeren en te realiseren. Daarom moeten de bedrijfsprocessen niet alleen afgestemd zijn op de strategie; ze horen de eigenlijke, concrete vertaling van de strategie te zijn op het operationele niveau.

Hieronder beschrijven we in het kort twee modellen waarin we als bedrijf een gezond en strategisch evenwicht in dienen te vinden: Integrated Supply Chain Management vs. Vertical Integration.

Integrated Supply Chain Management 

De lat voor een succesvol Supply Chain Management wordt steeds hoger gelegd. Vooral klanten stellen steeds hogere eisen aan orderafwikkeling en betrouwbare levertijden. Dat stelt eisen aan het coördinatievermogen: alle activiteiten binnen het primaire proces dienen exact gepland en kortgesloten te worden. 

Vooral de geïntegreerde samenwerking tussen de partners voor het primair proces (leveranciers) als erna ­(distributeurs/klanten) is een belangrijke focus. Hierin is een efficiënte communicatie en gegevensuitwisseling (datamanagement) met uw klanten en leveranciers van zeer groot belang. Enkel zo realiseert u een transparante informatiestroom en geoptimaliseerde processen.

Tevens zijn bedrijven meer geïnteresseerd om de laagste ‘cost-to-serve’ route over de hele lijn te beheren in plaats van te proberen om het kostenbeleid binnen een afzonderlijk departement of fase in de supply chain te verbeteren.

Vertical Integration

Binnen dit model is er ­eerder sprake van een overname i.p.v. geïntegreerde samenwerking van het bedrijfsproces:

  • de leverancier(s) = achterwaartse integratie
  • de distributeur(s) = voorwaartse integratie

Verticale integratie moet niet verward worden met horizontale integratie, waarbij een bedrijf zijn activiteiten uitbreidt naar activiteiten op hetzelfde niveau binnen andere productieketens.

Procesinnovatie: een keuze tussen efficiëntie en wendbaarheid?

Een bedrijf dat doorgedreven proces­innovatie en procesoptimalisatie voert - en dus verregaande efficiëntie nastreeft - kan ook heel innovatief en wendbaar of ‘agile’ zijn. 

Het is zeker geen keuze tussen business efficiency of business agility. Integendeel, ­performante bedrijven streven werkelijk naar beiden tegelijk.

Deze expertise werd aangeboden door Novatech

 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels