Vermijd fade-out: houd contact met langdurig zieke medewerkers
Erik Carlier

Vermijd fade-out: houd contact met langdurig zieke medewerkers

Praktijck

Kampt uw onderneming met lang­durig zieke ­medewerkers? De kans dat het antwoord positief is, is groot. Werknemers die lang uit beeld blijven, dreigen echter geleidelijk de band te verliezen met het werk en de ­collega’s, waardoor een terugkeer nog moeilijker of zelfs onmogelijk wordt. Dat proces van fade-out kunt u tegengaan door contact te houden met uw zieke medewerkers.

Ziekteverzuim van lange duur is een pertinent probleem voor bedrijven. Uit een pilootstudie van Mensura bij 200 bedrijven met meer dan 100 werknemers blijkt dat ruim de helft van deze ondernemigen jaarlijks kampen met meer dan 10 medewerkers die langer dan één maand aan huis gekluisterd zijn. Bovendien is 65% van de langdurig afwezige medewerkers meer dan 3 maanden afwezig. Tekenend is ook dat het ziekteverzuim én de gemiddelde duurtijd van langdurige afwezigheid toenemen.

Fade-out bedreigt ondernemingen

In tegenstelling tot kortere ziektetermijnen (minder dan één maand) bestaat bij langdurige ziekte het risico op fade-out. In dat scenario verdwijnt de medewerker langzaamaan uit beeld. Niet alleen komt zo de productiviteit van de organisatie onder druk, de vervanging kost ook geld. Bovendien dreigt de langere afwezigheidsduur de drempel om terug te keren te verhogen.

Meer werknemers keren terug na contact

Toch hoeven ondernemingen niet machteloos toe te kijken. Door contact te houden met de zieke, kunnen organisaties weliswaar de terugkeer naar de werkvloer niet ­versnellen, maar er lijkt een positieve impact te bestaan op het aantal werknemers dat terugkeert.

Sleutelrol voor leidinggevenden

Contact houden met zieke werknemers kan op verschillende manieren. Ondernemingen combineren vaak methodes, maar huisbezoeken zijn het meest effectief met het oog op terugkeer van de medewerker.

Uit ons onderzoek blijkt bovendien dat procentueel meer langdurig afwezigen terugkeren wanneer de leidinggevende zelf contact opneemt, en niet de hr-afdeling. Onlogisch is dat niet: vaak hebben leidinggevenden daarvoor een opleiding genoten. Tegelijk zien we dat hoe langer de afwezigheid duurt, hoe groter de kans is dat de verantwoordelijkheid van de opvolging bij hr belandt.

Opstap naar ­re-integratieplan

Contact houden met lang­durig zieke medewerkers kan kaderen binnen een re-­integratieprogramma. ­Werkgevers kunnen na vier maanden afwezigheid zelf een re-integratietraject opstarten. Ook zijn ze zelf verantwoordelijk voor het opstellen van een re-integratieplan. Voor beide zaken is het zeker een plus als ze contact houden met de zieke werknemer. Sterker nog, 67% van de ondervraagde ondernemingen met een re-­integratiebeleid dat in de hr-strategie is ingebed, geeft aan meer dan drie op vier van de langdurig zieken te zien terugkeren naar hun job.

Deze expertise werd aangeboden door Mensura

 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels