Integrale installatie ontwerpers
Werner Goris Studie10

Integrale installatie ontwerpers

Studie10

De stabiliteitsstudies, de studies technieken en energieadvies omvatten advies over en ontwerp van stabiliteit, technieken en energieconcepten voor gebouwen en civiele constructies.

“Daarvoor kunnen we uitvoeringsplannen, bestekken en rekennota’s opstellen”, zegt zaakvoerder Werner Goris. “Voor projecten waarbij een integrale samenwerking met andere disciplines nodig is, zoals energie, technieken en stabiliteit, werken we studies uit. Dat doen we zowel in overleg met externe partners (architect) als geïntegreerd in een totaalopdracht.” 

Integrale installaties

Studie10 streeft steeds naar integrale ontwerpen die economisch geoptimaliseerd zijn naar energieverbruik, onderhoud en investering. Dit alles met aandacht voor de (multi-) functionaliteit. Werner: "We maken een integraal ontwerp met oog op alle aspecten van het bouwgebeuren. Zo behandelen we de economische structuren en de economische installaties niet afzonderlijk, maar kijken we naar de integrale installaties. Hierdoor kunnen we rekening houden met totaalkost, onderhoud , energieverbruik en total cost of ownership. Naast de studie bij de bouw of renovatie staan we ook in voor de controle van het onderhoud en de energieopvolging of adviesverlening bij conceptstudies.”

Studie10

Mechelsesteenweg 193
2500 Lier

T. 03 293 03 15

info@studie10.be
www.studie10.be

 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels