Stabiel

Bouwwerven langs menig Vlaamse weg leren ons dat het opnieuw goed gaat met de bouw. Dat wordt ook bevestigd door de cijfers en de bouwbedrijven zelf. Eén zwaluw maakt echter de lente niet. Het is ontzettend belangrijk dat er op langere termijn een stabiel investeringsklimaat gecreëerd wordt. De bouwsector is immers hypergevoelig aan conjunctuurschommelingen en het tij kan snel keren. Er is nog een andere gigantische uitdaging: de digitale disruptie die voor iedereen onomkeerbaar is.

STERCK Antwerpen — Nr.17

STERCK. Antwerpen
Nr.17

oktober - november