Vertrekken vanuit de eigen sterktes
Luc Vleugels
& Peter Gysbrechts

Vertrekken vanuit de eigen sterktes

Regio - Heist-op-den-berg Putte

Luc Vleugels en zijn collega-burgemeester Peter Gysbrechts zijn het roerend eens: “Als gemeentebestuur moet je een beleid voeren dat zuurstof geeft aan ondernemers. Belangrijk daarbij is dat je vertrekt vanuit het typische karakter van je gemeente.” STERCK. Magazine zat aan tafel met de burgemeesters van Putte en Heist-op-den-Berg.

Zijn Putte en Heist-op-den-Berg ondernemende gemeenten?

Peter Gysbrechts (Putte): “Dat vind ik wel. Onze gemeenten hebben allebei een sterke handelskern. Daarnaast bieden we letterlijk ruimte aan bedrijven. In Putte hebben we jarenlang hard gewerkt om onze nieuwe kmo-zone ‘Klein Boom’ te ontwikkelen. Die doelstelling hebben we in 2015 gerealiseerd en nu zijn we volop bezig met de invulling ervan. In de eerste plaats met de herlokalisering van een aantal Putse bedrijven, maar we trekken ook nieuwe kmo’s aan. Natuurlijk kan je onze industriële activiteiten niet vergelijken met wat er in Heist-op-den-Berg gebeurt. Bij ons is het kleinschaliger.”

Regio_Heist_op_den_berg_Putte_Peter_Gysbrechts_Luc_Vleugels

Luc Vleugels (Heist-op-den-Berg): “In onze gemeente hebben we inderdaad veel industrie en kmo’s. In totaal is er hier 250 hectare ruimte voor bedrijven en als het nodig is, kunnen we nog uitbreiden. Maar we moeten ook slim omgaan met de ruimte die we nu al hebben. Een tijdje geleden namen we een studie onder de loep die de beschikbare industriegronden in kaart bracht. Blijkt dat er vandaag ruim 50 ­hectare niet of niet optimaal wordt benut. We moeten dus goed nadenken over de inplanting van onze bedrijven. Ik denk aan een gezamenlijke parking of groenscherm om een eenvoudig voorbeeld te geven. Zulke kleine, rationele ­ingrepen maken een groot verschil.”

50 ha industriegrond wordt momenteel niet of niet optimaal benut.

Mobiliteit 

Bijna heel Vlaanderen staat in de file. Ook Putte en Heist-op-den-Berg?

Vleugels: “Onze gemeenten zijn een beetje afgesneden van de grote verkeersnetwerken. Zo hebben we hier geen autosnelwegen of kanalen die onze gemeenten doorkruisen. Er zijn wel een paar belangrijke gewestwegen, maar die zijn ondertussen volledig verzadigd. Een goede bereikbaarheid staat bovenaan onze beleidsagenda. 

Een belangrijk initiatief dat loopt, is de Oostelijke Rondweg. Die zal de Westerlosesteenweg verbinden met de Herentalsesteenweg, om het verkeer vlot te laten doorstromen richting E313. Helaas is er nog een hele weg te gaan in dat dossier. Want als goede huisvader willen we dat de Vlaamse overheid haar financiële steentje bijdraagt en daar wringt het schoentje. Om in aanmerking te komen voor subsidies moet de Oostelijke ­Rondweg een verbinding vormen tussen twee gewest­wegen of een bestaande gewestweg vervangen. Dat is niet het geval. Toch kunnen we het boven­lokale belang van de Oostelijke Rondweg aantonen. Onze buurgemeente Hulshout bijvoorbeeld vermeldt die weg in haar mobiliteitsplan, omdat de nieuwe verbinding levensnoodzakelijk is voor een goede bereikbaarheid van de kmo-zone in die gemeente. Maar er is nog veel werk aan de winkel om dit dossier rond te krijgen.”

Gysbrechts: “Voor Putte is de N15 ontzettend belangrijk. Die gewestweg verbindt Mechelen met Heist-op-den-Berg en is onze uitvalsweg naar om het even welke richting. Vorig jaar kwam er in Bonheiden een verbinding tussen de N15 en de E19 in Mechelen, de R6. Dat is ideaal voor de bereikbaarheid van de ondernemingen in onze regio. Maar aan de andere kant heeft die R6-verbinding ook haar nadelen. Vroeger kregen we al veel verkeer te slikken, nu is het nog véél drukker geworden. Resultaat? Het verkeer staat letterlijk stil en chauffeurs kiezen voor sluipwegen. Dat zorgt dan weer voor overlast en onveilige situaties.
 
Ook beslissingen van de Vlaamse overheid hebben een impact op het verkeersvolume in Putte. Zo is er de tolheffing voor vrachtwagens die de autosnelwegen en sommige gewestwegen gebruiken. Kies je voor een gewestweg, zoals de N15 die dwars door Putte loopt, dan betaal je niets. Op de N10 daarentegen wel, wat nog meer vrachtverkeer over de N15 met zich meebrengt. Sinds de invoering van die tolheffing tellen we hier heel wat extra vrachtwagens.

We moeten goed nadenken over de oplossing van ons mobiliteitsvraagstuk. Jammer genoeg is er geen toverformule waarmee we die knoop kunnen ontwarren. Er is wel een grote gemiste kans uit het verleden. Want het oorspronkelijke plan was om de R6 door te trekken van Bonheiden, via Peulis, Putte en Beerzel naar Heist-op-den-Berg. Dat project lag in de jaren ‘70 en ‘80 op de tekentafel, en was klaar voor uitvoering. Maar jammer genoeg hebben de toenmalige gemeentebesturen telkens de klaarliggende budgetten geweigerd om die verbinding te realiseren. Vandaag is de kans klein dat die verlenging van de R6 er nog komt: het gewestplan is ondertussen opnieuw aangepast en er is veel gebouwd op het uitgestippelde traject. Een eenvoudige oplossing is er dus niet. Nu zijn we volop bezig om een aantal veilige oversteekplaatsen op de N15 te realiseren. Want de zwakke weggebruikers lijden ook onder die verkeersdrukte.”

Vleugels: “Voor het personenvervoer op de N15 ligt een deel van de oplossing misschien bij de trambus. Zo’n verbinding van een langeafstandsbus tussen Heist-op-den-Berg en het station van Mechelen zou ook voor de pendelaars van Putte en Bonheiden een wereld van verschil maken. In onze gemeente nemen we eveneens een andere gewestweg onder handen: de N10, die Aarschot met Lier verbindt. Naast de heraanleg zorgen we ervoor dat de handelszaken langs dat traject meer geclusterd worden. Dat zorgt niet alleen voor een betere doorstroming van het verkeer, je krijgt ook commerciële centra met de bijbehorende zichtbaarheid en aantrekkingskracht. Bovendien kunnen we met dat beleid het evenwicht beter bewaren met de kleinhandel in het centrum van onze gemeente. Die clustering van de winkels doen we niet in ons eentje. De provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant, en de buurgemeenten rond de N10 zijn betrokken bij dat project.”

Regio_Heist_op_den_berg_Putte_Peter_Gysbrechts_Luc_Vleugel

Kern versterken

Hoe gaat het met de handelskernen van Putte en Heist-op-den-Berg?

Gysbrechts: “Goed. In het centrum van Putte is er heel wat bedrijvigheid en hebben we veel handelszaken. Ook de horeca draait goed in de verschillende deelgemeenten. We willen nog een extra boost geven aan onze lokale middenstand en ook daarom is de vernieuwing van onze kern van groot belang. We voorzien bijvoorbeeld bredere voetpaden, want die maken de winkel­ervaring veel aangenamer. En het kerkplein steken we in een nieuw jasje om daar zuurstof te geven aan de kleinhandel en de horeca, en er een aangenaam en mooi dorpsplein van te maken. Kortom, we stimuleren de gezelligheid en verbeteren de bereikbaarheid. Onze kmo-zone pakten we volgens hetzelfde principe aan. Naast bedrijven vind je daar ons gemeenschapscentrum en onze sporthal, ons gebouw voor evenementen en een grote vijver die door Natuurpunt beheerd wordt. Naast die vijver komt er binnenkort een wandelpad. We integreren werken, ontspannen en natuur beleven. Dat trekt ­bezoekers én ondernemers aan.”

Vleugels: “In onze gemeente hebben vooral de winkels in de Bergstraat en ons cultureel centrum een grote aantrekkingskracht. Er ligt nu een masterplan op tafel waarmee we onder andere die omgeving willen vernieuwen. Met aan het Cultuurplein voldoende ruimte voor kleine handelszaken met een hoog artistiek of ambachtelijk gehalte. Denk aan een chocolatier of een instrumentenbouwer. Het achterliggende idee is dat we onze eigenheid willen behouden: een gezellig, overzichtelijk plattelandsdorp maar met alle faciliteiten van een provinciestad. Ook de vernieuwingen van de dorps­kernen zijn meer dan wegen- en rioleringswerken, het zijn ook pogingen om het karakter van die dorpen te benadrukken en hun kernen aantrekkelijker te maken. Ik denk trouwens dat het voor élke gemeente belangrijk is om te vertrekken vanuit het eigen karakter.”

Door ondernemers te betrekken krijg je een beleid dat gedragen wordt.

Ondernemers betrekken

 Worden ondernemers betrokken bij de ontwikkeling van jullie plannen?

Vleugels: “Absoluut. We praten veel met de kleinhandelaars en de ondernemers in onze gemeente. En niet zomaar vluchtig tijdens een of ander evenement. We zitten aan tafel en beschouwen hen als een volwaardige gesprekspartner voor toekomstige ontwikkelingen en het beleid. Nog niet lang geleden hebben we aan alle maatschappelijke actoren, politici en ambtenaren onze nieuwe aanpak van participatie voorgesteld. De concrete invulling van ons masterplan illustreert die aanpak perfect. Bijkomend voordeel: je krijgt draagvlak voor je beleid.”

Gysbrechts: “Ik sluit me daar volledig bij aan. Het is ontzettend belangrijk om de vinger aan de pols te houden. Netwerkevenementen zoals o.a. ‘De nacht van de Putse ondernemer’, een gemeente-­VOKA-ontmoeting, en sport­evenementen zijn daarom absoluut noodzakelijk. Een dergelijk initiatief loopt ook in Heist-op-den-Berg als ik me niet vergis. Het formele overleg via inspraakmomenten is belangrijk, maar ook de informele contacten zijn broodnodig. Hoe je het ook draait of keert: door ondernemers te betrekken, krijg je een beleid dat gedragen wordt en zo creëer je dan weer een omgeving waarin je lokale economie kan groeien.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels