Gevolgen zomerakkoord: nog dit jaar actie ondernemen?
Karl Ruts, Jo Goiris, Ingrid Stevens, Ive Mertens Praktijck - Leo Stevens

Gevolgen zomerakkoord: nog dit jaar actie ondernemen?

Praktijck - Leo Stevens

De hoofdlijnen van het aangekondigde wetsontwerp zijn bekend. Goed nieuws voor de ondernemer, al moet de aangekondigde belasting­verlaging ‘budgettair neutraal’ zijn: de lagere belasting moet worden terugverdiend door andere maatregelen in de vennootschapsbelasting. Indien de maatregelen hieronder uw onderneming vanaf volgend jaar fiscaal minder gunstig uitkomen, dan kan u dit nu nog (gedeeltelijk) counteren.

1.Verstrenging vrijstelling van meerwaarden op aandelen

Als uw vennootschap ­vandaag belegt in aandelen van een andere (beursgenoteerde) vennootschap, wordt ze niet belast op de gerealiseerde meerwaarde bij verkoop als deze aandelen minstens één jaar in volle eigendom zijn aangehouden; anders betaalt de vennootschap hierop 25,75% belastingen.

Vanaf aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) moet uw vennootschap voldoen aan de zogenaamde ‘participatievoorwaarde’ om deze meerwaardebelasting te kunnen vermijden. Dit houdt in dat uw vennootschap in de andere vennootschap ofwel minstens 10 procent van het aandelenkapitaal aanhoudt, of dat deze positie een aanschaffingswaarde heeft van minstens 2,5 miljoen euro. Een kmo die nu een gediversifieerde beleggingsportefeuille aanhoudt, zal bijgevolg niet meer van een belastingvrijstelling genieten op de gerealiseerde meerwaarden (berekend op de aankoopprijs van het aandeel) en zal dan belast worden tegen het op dat moment geldende tarief in de vennootschapsbelasting.

Vermits deze maatregel echter pas vanaf volgend (aanslag)jaar in werking treedt, kan u nu nog de beleggingsportefeuille van uw vennootschap screenen op meerwaarden op aandelen. Indien u deze reeds langer dan een jaar aanhoudt, kan u die dit jaar nog belastingvrij realiseren zodat u tenminste de historische meerwaarde al belastingvrij ‘vastklikt’. Het staat u dan nadien vrij om terug te beleggen in aandelen (waarop dan de toekomstige meerwaarden zullen belast worden). Of u kan in de toekomst beleggen in een zogenaamde DBI-bevek, een fonds dat wettelijk speciaal gecreëerd is om een vennootschap fiscaalvriendelijk in aandelen te laten beleggen.

2.Kapitaalverminderingen

U kon tot op heden geld uit uw vennootschap halen zonder enige belasting. Het volstond om over te gaan tot een kapitaalvermindering en dit aan te rekenen op het fiscaal volstort kapitaal. Deze mogelijkheid wordt vanaf 2018 geschrapt. Kapitaalverminderingen zullen vanaf dan pro rata worden aangerekend op het gestorte kapitaal én de aanwezige belaste reserves (al dan niet in het kapitaal geïncorporeerd). Het gedeelte van de kapitaalvermindering dat betrekking heeft op belaste reserves, wordt onderworpen aan 30% roerende voorheffing.

Als uw vennootschap naast een fiscaal gestort kapitaal ook belangrijke belaste reserves heeft opgebouwd, dan kan u nog dit jaar een kapitaalvermindering doorvoeren en zo de roerende voorheffing alsnog vermijden. Laat u hierbij wel goed begeleiden door uw accountant en/of fiscaal ­adviseur.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels