Hoe bescherm je jouw bedrijf <br> tegen schadeclaims?
Geert Minnen

Hoe bescherm je jouw bedrijf
tegen schadeclaims?

Vraag & antwoord - Finas

Stel: één van je werknemers veroorzaakt schade aan goederen van een klant, waardoor jij zelf dreigt op te draaien voor de financiële gevolgen ervan. Helaas, dit gebeurt en is niet te vermijden. Zowel in je privé- als professionele leven loop je nu eenmaal de kans om schade op te lopen. Toch kan je wat voorzorgsmaatregelen nemen die de impact van de fout verkleinen. Wat kan je doen?

Aansprakelijkheidsverzekering

Allereerst kan je een aansprakelijkheidsverzekering voor ondernemingen afsluiten. Die verzekering dekt schadegevallen waarvoor jouw bedrijf aansprakelijk is als ze niet voorkomen uit contractuele verplichtingen. De aansprakelijkheidsverzekering heeft als doel je onderneming te beschermen tegen situaties waar derden bij betrokken zijn. Want geef toe, zulke kosten kunnen een zware tegenslag zijn voor je bedrijf. Zowel materiële, immateriële als lichamelijke schade worden vergoed door de aansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast kan je ervoor kiezen om schade aan toevertrouwde goederen of schade na levering in de polis op te laten nemen. Better safe than sorry. 

Leiders maken ook fouten

Net als werknemers kunnen ook bestuursleden fouten maken en aansprakelijk worden gehouden voor toegebrachte schade aan derden. Zo’n fout kan dan niet alleen voor de onderneming, maar ook voor het privéleven en -vermogen van de bestuurder grote gevolgen hebben. Wat nu? Sluit een extra verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid af. Die beschermt de leidinggevende als hij in zijn functie een fout maakt waarvoor hij aansprakelijk wordt gesteld; dubbele bescherming dus! 

Jullie ook?

Ja. Ook wij hebben als verzekeringsbedrijf een aansprakelijkheidsverzekering. Bij eventuele schadeclaims hebben wij hierdoor altijd iets om op terug te vallen. 

Beantwoord door  Finas

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels