Personeelsbeleid met een visie
Vincent Kerkstoel HR Tips

Personeelsbeleid met een visie

HR Tips

Medewerkers maken het verschil in een bedrijf; een organisatie met een performant HR-beleid heeft een streepje voor in de ‘war for talent’. Vincent Kerkstoel, bestuurder bij de firma Kerkstoel uit Grobbendonk, licht het personeelsbeleid van de onderneming toe en geeft enkele tips.

STERCK. Selectie en werving: hoe nieuwe of moeilijk te vinden profielen aantrekken?

“Ons bedrijf werkt in een erg technische omgeving, zowel bouwkundig als elektro­mechanisch. Voor die competenties laten we ons zo goed als altijd extern begeleiden. Voor bepaalde profielen kan er nog lokaal en vrij laagdrempelig gezocht worden, bijvoorbeeld via regionale media. Steeds vaker moeten we teruggrijpen naar gespecialiseerde ­kanalen, zoals selectiekantoren die zich specifiek toeleggen op een bepaalde tak. Kerkstoel heeft het geluk in de sector gekend te staan als een stabiel bedrijf met een geschiedenis. Daarnaast hebben we de blik op de toekomst gericht, met belangrijke investeringen in nieuwe producten en productiemethodes. Ik merk dat dat kandidaten aanspreekt en vertrouwen inboezemt, wat zich laat voelen bij vacatures. Verder hebben we een organisatie met een open, vlakke structuur en korte beslissingslijnen. We hechten veel belang aan de medewerker als mens, en zijn inbreng en suggesties in het grotere geheel.”

Tip: Employer branding wordt steeds belangrijker: hoe percipiëren potentiële medewerkers uw bedrijf?

STERCK. Welke opleidingskansen biedt de onderneming?

“Ons bedrijf integreerde de voorbije jaren een totaal managementsysteem, gebaseerd op de certificaten ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001. In dat systeem staat continue verbetering centraal, en opleiding is daartoe de belangrijkste sleutel. In onze evaluatiecyclus werken we op basis van competentieprofielen en gedragsindicatoren. Op basis van dat profiel en de bedrijfs- en afdelingsdoelstellingen bespreken we met iedere collega periodiek een opleidingstraject, wat we nadien ook evalueren. Opleidingen worden nog te vaak gezien als een externe activiteit. Daarmee bedoel ik buitenshuis, verschaft door een externe firma. Maar ook interne opleidingen, dus opleidingen binnenshuis verschaft door andere collega’s, kunnen erg waardevol zijn.”

Tip: Naast opleidingen hebben ook toolboxmeetings of infosessies een meerwaarde.

STERCK. Hoe blijven werknemers gemotiveerd en betrokken?

“Een goede communicatie is een absolute basisvoorwaarde. Als familiebedrijf is onze structuur veel vlakker dan bijvoorbeeld die van een internationale groep, en dat wil dan ook zeggen dat wij onze medewerkers niet meermaals kunnen laten doorgroeien in een andere functie. Om hen dan toch gemotiveerd en betrokken te houden, moet je goed communiceren over de toestand en de uitdagingen van het bedrijf, en iedereen goed doen beseffen dat ze daar een belangrijke rol in spelen. De mensen groeien dan mee met het bedrijf. Als bedrijf behaal je toch mijlpalen, of ‘mijlpaaltjes’: bijvoorbeeld het afsluiten van een grote werf, het lanceren van een nieuw product, leveren in een nieuwe markt, … Dat is de verdienste van iedereen, en dat moet iedereen dan ook weten. Toegegeven, in de dagelijkse praktijk sta je er niet altijd bij stil om die informatie te laten doorstromen, maar dit zou een permanent aandachtspunt moeten zijn.”

Tip: Doorstroming van ­informatie is een belangrijk instrument voor de betrokkenheid van werknemers.

STERCK. Hoe staat de onderneming tegenover loopbaansparen, waarbij werknemers uren kunnen opsparen voor verlof of het vroeger ­beëindigen van de loopbaan?

“Als je medewerkers op lange termijn aan je wil binden, kan je niet anders dan rekening houden met het ritme van hun privéleven. Een gezonde work-lifebalance is ­essentieel. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat het voor kmo’s vaak niet eenvoudig is om langdurige afwezigheden op te vangen. Organisatorisch botst men snel op zijn limieten, terwijl de goede werking van het bedrijf niet alleen de werkgevers, maar ook alle medewerkers aanbelangt. Maar wanneer dit loopbaan­sparen tegemoetkomt komt aan een behoefte van zowel werknemer als werkgever, heeft het zeker en vast toegevoegde waarde.”

Tip: Een gezonde work-life balance is essentieel voor de motivatie van medewerkers.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels